facebook

Informaţii pentru asiguraţii CAS

Trimite pe e-mail acest articol
Printeaza aceasta pagina

Analizele de laborator se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate numai în limita fondurilor alocate laboratoarelor noastre. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi telefonic la următoarele numere de telefon:

Bucureşti – 021 9666;
Nu se recoltează în baza biletelor gratuite în centrele din Unirii, Plevna şi Victoriei.În centrele Synevo NU se fac recoltări CAS în zilele de sâmbătă şi duminică.

Chiajna (Ilfov) – 021 407 07 00;

Cluj Napoca – 0264 430 451;

Craiova – 0251 530 040;

Constanţa – 0241 615 785;

Medigidia – 0241 821 796;

Iaşi – 0232 219 971;

Câmpulung Moldovenesc – 0230 314 867;

Rădăuţi – 0230 564 883;

Suceava – 0230 511 261;

Satu Mare – 0261 744 010;

Timişoara – 0256 200 039;

Braşov – 0268 424 072;

Galaţi – 0236 445 417

Investigaţiile de laborator ce pot fi solicitate laboratoarelor Synevo la recomandarea medicilor de familie şi specialişti:

Observaţii:

Grupă analize ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR

Tarif decontat de CAS

Hematologie Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1) 14,01 lei
Numărătoare reticulocite 5,62 lei
Examen citologic al frotiului sanguin *3) 18,62 lei
VSH *1) 2,63 lei
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) 7,54 lei
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) 7,88 lei
Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54 lei
Timp Quick şi INR *1) (International Normalised Ratio) 14,68 lei
APTT 12,30 lei
Fibrinogenemie *1) 16,68 lei
Biochimie – serică şi urinară Proteine totale serice *1) 7,04 lei
Electroforeza proteinelor serice *1) 15,20 lei
Feritină serică 40,00 lei
Uree serică *1) 5,86 lei
Acid uric seric *1) 5,86 lei
Creatinină serică *1), **) 5,92 lei
Bilirubină totală *1) 5,86 lei
Bilirubină directă *1) 5,86 lei
Glicemie *1) 5,74 lei
Colesterol seric total *1) 5,74 lei
HDL colesterol *1) 8,19 lei
LDL colesterol *1) 7,69 lei
Trigliceride serice *1) 7,04 lei
TGP *1) 5,86 lei
TGO *1) 5,83 lei
Creatinkinaza CK 10,00 lei
Gama GT 7,99 lei
Fosfatază alcalină *1) 7,79 lei
Sodiu seric *1) 10,00 lei
Potasiu seric *1) 11,00 lei
Calciu seric total *1) 5,37 lei
Calciu ionic seric *1) 7,88 lei
Magneziemie *1) 5,37 lei
Sideremie *1) 7,10 lei
Fosfor (fosfat seric) 13 lei
Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34 lei
Dozare proteine urinare *1) 5,37 lei
Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 22,00 lei
Dozare glucoză urinară *1) 5,37 lei
Creatinină urinară *8) 8,00 lei
Imunologie TSH *1) 20,50 lei
FT4 *1) 20,83 lei
Parathormonul seric (PTH) 43,00 lei
Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82 lei
Hormonul luteinizant (LH) 23,82 lei
Cortizol 27,87 lei
Testosteron 30,10 lei
Estradiol 23,82 lei
Progesteron 25,31 lei
Prolactină 25,31 lei
Anti-HAV IgM *2) 40,98 lei
Ag HBs (screening) *2) 31,15 lei
Anti HCV *2) 64,90 lei
Testare HIV la gravidă *1) 33,29 lei
ASLO *1) 11,48 lei
VDRL *1) sau RPR *1) 5,49 lei
Confirmare TPHA *4) 12,29 lei
Antigen Helicobacter Pylori *1) 40,00 lei
Complement seric C3 10,84 lei
Complement seric C4 10,84 lei
IgG seric 14,77 lei
IgA, seric 14,77 lei
IgM seric 15,10 lei
IgE seric 14,29 lei
Proteina C reactivă *1) 10,67 lei
Factor rheumatoid 9,34 lei
ATPO 39,00 lei
PSA 23,07 lei
free PSA *6) 23,61 lei
Exudat faringian Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29 lei
Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29 lei
Examen urină Urocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29 lei
Examen fungic urină *1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare fungică 15,29 lei
Examene materii fecale Coprocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29 lei
Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29 lei
Examen coproparazitologic *1) 12,46 lei
Depistare hemoragii oculte *1) 25,00 lei
Examene din secreţii vaginale Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29 lei
Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29 lei
Examene din secreţii uretrale Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29 lei
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29 lei
Examene din secreţii otice Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare bacteriană 15,29 lei
Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare fungică 15,29 lei
Examene din secreţii nazale Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29 lei
Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29 lei
Examene din secreţii conjunctivale Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29 lei
Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29 lei
Examene din colecţie purulentă Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29 lei
Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29 lei
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice Antibiogramă *5) 12,23 lei
Antifungigramă *5) 14,55 lei
Următoarele servicii sunt efectuate numai în contract cu CJAS Brăila şi Ilfov
Examinări histopatologice şi citologice Examen histopatologic procedură completă HE*(1-3 blocuri) *7) 130 lei
Examen histopatologic procedură completă HE*(4-6 blocuri) *7) 250 lei
Examen histopatologic procedură completă HE* şi coloraţii speciale (1-3 blocuri) *7) 160 lei
Examen histopatologic procedură completă HE* şi coloraţii speciale (4-6 blocuri) *7) 280 lei
Teste imunohistochimice *) 200 lei/ set
Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1-3 blocuri) 100 lei
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolaou 40 lei
Citodiagnostic lichid de puncţie 80 lei

Nota 1:

*) Un set cuprinde 1- 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist, pe răspunderea medicului de pe anatomie patologica atunci cand apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice necesare pentru managementul de caz al bolii renale cornice. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitatile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/ antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozina şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

NOTA 2:

Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3:

Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

 

Abonează-te la Newsletter