facebook

Informaţii pentru asiguraţii CAS

Informaţii utile

Analizele de laborator se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate numai în limita fondurilor alocate laboratoarelor noastre.

Programările pentru analizele decontate de către Casele de Asigurări București și OPSNAJ, se vor efectua direct în centrele de recoltare, în baza biletului de trimitere de la medic, în momentul în care se alocă plafonul. Programările se efectuează în ultimele 3 zile lucrătoare din fiecare lună, pentru recoltarea analizelor în primele zile din luna următoare, în limita bugetului alocat.                                            Recoltarea analizelor decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate ILFOV se va efectua la liber în ordinea sosirii în recepții. Acestea se vor face în limita bugetului alocat de Casele de Asigurări.

*Pentru analizele decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate București pentru luna aprilie, se vor efectua programări în recepții, în baza biletului de trimitere și a buletinului, începând cu data de 4 aprilie 2018, până în ora 14.                                                                                                                                             *Hemoglobina glicată (HbA1c) decontată de către Casa de Asigurări de Sănătate București, se vor efectua programări în recepții, în baza biletului de trimitere și a buletinului, începând cu data de 4 aprilie 2018, până în ora 14.                                                                                                                                              *Pentru analizele decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate OPSNAJ pentru luna aprilie, se vor efectua programări în recepții, în baza biletului de trimitere și a buletinului, începând cu data de 3 aprilie 2018, până în ora 14.                                                                                                                                          *Pentru Hemoglobina glicată (HbA1c) se va recolta la liber în ordinea sosirii în recepții, începând cu data de 3 aprilie 2018, până în ora 14, doar pentru Casa de Asigurări de Sănătate OPSNAJ.                                     *Recoltarea analizelor decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate ILFOV se va efectua la liber în ordinea sosirii în recepții, începând cu data de 3 aprilie 2018, până în ora 14.                                                *Vă rugăm să mergeți pregătiți de recoltare și să dețineți biletul de trimitere, buletinul și cardul de sănătate.                                                                                                                                                                      *Programările și recoltările se vor face în limita bugetului alocat de Casele de Asigurări de Sănătate, excepție făcând centrele Unirii și Plevna.                                                                                                            

*Mai multe informații legate de disponibilitatea plafonului puteți afla apelând numărul 021 9666.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
vă rugăm să vă adresaţi telefonic la următoarele numere de telefon:

bottom-shadowtel-icon

Bucureşti – 021 9666;

Nu se recoltează în baza biletelor gratuite în centrele din Unirii și Plevna. În centrele Synevo NU se fac recoltări CAS în zilele de sâmbătă şi duminică.

Chiajna (Ilfov) – 021 407 07 00

Cluj Napoca – 0264 430 451

Craiova – 0251 530 040

Constanţa – 0241 615 785

Medigidia – 0241 821 796

Iaşi – 0232 219 971

Câmpulung Moldovenesc – 0230 314 867

Rădăuţi – 0230 564 883

Suceava – 0230 511 261

Satu Mare – 0261 744 010

Timişoara – 0256 200 039

Braşov – 0268 424 072

Galaţi – 0236 445 417

Sibiu – 0269 243 361

INVESTIGAŢIILE DE LABORATOR
ce pot fi solicitate laboratoarelor Synevo
la recomandarea medicilor de familie şi specialişti:

bottom-shadowobs-icon

 • Hematologie
  Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)14,01 lei
  Numărătoare reticulocite5,62 lei
  Examen citologic al frotiului sanguin *3)18,62 lei
  VSH *1)2,63 lei
  Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)7,54 lei
  Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)7,88 lei
  Anticorpi specifici anti Rh la gravidă7,54 lei
  Timp Quick şi INR *1) (International Normalised Ratio)14,68 lei
  APTT12,30 lei
  Fibrinogenemie *1)16,68 lei
 • Biochimie – serică şi urinară
  Proteine totale serice *1)7,04 lei
  Electroforeza proteinelor serice *1)15,20 lei
  Feritină serică40,00 lei
  Uree serică *1)5,86 lei
  Acid uric seric *1)5,86 lei
  Creatinină serică *1), **)5,92 lei
  Bilirubină totală *1)5,86 lei
  Bilirubină directă *1)5,86 lei
  Glicemie *1)5,74 lei
  Colesterol seric total *1)5,74 lei
  HDL colesterol *1)8,19 lei
  LDL colesterol *1)7,69 lei
  Trigliceride serice *1)7,04 lei
  TGP *1)5,86 lei
  TGO *1)5,83 lei
  Creatinkinaza CK10,00 lei
  Gama GT7,99 lei
  Fosfatază alcalină *1)7,79 lei
  Sodiu seric *1)10,00 lei
  Potasiu seric *1)11,00 lei
  Calciu seric total *1)5,37 lei
  Calciu ionic seric *1)7,88 lei
  Magneziemie *1)5,37 lei
  Sideremie *1)7,10 lei
  Fosfor (fosfat seric)13 lei
  Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)9,34 lei
  Dozare proteine urinare *1)5,37 lei
  Microalbuminuria (albumină urinară) *8)22,00 lei
  Dozare glucoză urinară *1)5,37 lei
  Creatinină urinară *8)8,00 lei
 • Imunologie
  TSH *1)20,50 lei
  FT4 *1)20,83 lei
  Parathormonul seric (PTH)43,00 lei
  Hormonul foliculinostimulant FSH23,82 lei
  Hormonul luteinizant (LH)23,82 lei
  Cortizol27,87 lei
  Testosteron30,10 lei
  Estradiol23,82 lei
  Progesteron25,31 lei
  Prolactină25,31 lei
  Anti-HAV IgM *2)40,98 lei
  Ag HBs (screening) *2)31,15 lei
  Anti HCV *2)64,90 lei
  Testare HIV la gravidă *1)33,29 lei
  ASLO *1)11,48 lei
  VDRL *1) sau RPR *1)5,49 lei
  Confirmare TPHA *4)12,29 lei
  Antigen Helicobacter Pylori *1)40,00 lei
  Complement seric C310,84 lei
  Complement seric C410,84 lei
  IgG seric14,77 lei
  IgA, seric14,77 lei
  IgM seric15,10 lei
  IgE seric14,29 lei
  Proteina C reactivă *1)10,67 lei
  Factor rheumatoid9,34 lei
  ATPO39,00 lei
  PSA23,07 lei
  free PSA *6)23,61 lei
 • Exudat faringian
  Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29 lei
  Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29 lei
 • Examen urină
  Urocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
 • Examene materii fecale
  Coprocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
  Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică15,29 lei
  Examen coproparazitologic *1)12,46 lei
  Depistare hemoragii oculte *1)25,00 lei
 • Examene din secreţii vaginale
  Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
  Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică15,29 lei
 • Examene din secreţii uretrale
  Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
  Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică15,29 lei
 • Examene din secreţii otice
  Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare bacteriană15,29 lei
  Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare fungică15,29 lei
 • Examene din secreţii nazale
  Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29 lei
  Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29 lei
 • Examene din secreţii conjunctivale
  Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
  Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică15,29 lei
 • Examene din colecţie purulentă
  Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
  Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică15,29 lei
 • Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
  Antibiogramă *5)12,23 lei
  Antifungigramă *5)14,55 lei
 • Examinări histopatologice şi citologice
  Următoarele servicii sunt efectuate numai în contract cu CJAS Argeş, Bacău, Constanţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Galaţi, Neamţ, Prahova, Vâlcea, Vrancea.
  Examen histopatologic procedură completă HE*(1-3 blocuri) *7)130 lei
  Examen histopatologic procedură completă HE*(4-6 blocuri) *7)250 lei
  Examen histopatologic procedură completă HE* şi coloraţii speciale (1-3 blocuri) *7)160 lei
  Examen histopatologic procedură completă HE* şi coloraţii speciale (4-6 blocuri) *7)280 lei
  Teste imunohistochimice *)200 lei/ set
  Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1-3 blocuri)100 lei
  Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolaou40 lei
  Citodiagnostic lichid de puncţie80 lei

NOTA

1

*) Un set cuprinde 1- 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist, pe răspunderea medicului de pe anatomie patologica atunci cand apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice necesare pentru managementul de caz al bolii renale cornice. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitatile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/ antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozina şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

NOTA

2
Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA

3
Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
Abonează-te la Newsletter