Informaţii pentru asiguraţii CAS

Trimite pe e-mail acest articol
Printeaza aceasta pagina

Analizele de laborator se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate numai în limita fondurilor alocate laboratoarelor noastre. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi telefonic la următoarele numere de telefon:

Bucureşti – 021 316 21 65;

Nu se recoltează în baza biletelor gratuite în centrele din Unirii, Plevna şi Victoriei.
În centrul Synevo Grozovici, NU se fac recoltări CAS în zilele de sâmbătă şi duminică.

Chiajna (Ilfov) – 021 407 07 00;
Cluj Napoca – 0264 430 451;
Craiova – 0251 530 040;
Constanţa – 0241 615 785;
Medigidia – 0241 821 796;
Iaşi – 0232 219 971;
Câmpulung Moldovenesc – 0230 314 867;
Rădăuţi – 0230 564 883;
Suceava – 0230 511 261;
Satu Mare – 0261 744 010;
Timişoara – 0256 200 039;
Braşov – 0268 424 072.

Investigaţiile de laborator ce pot fi solicitate laboratoarelor Synevo la recomandarea medicilor de familie şi specialişti:

Observaţii:

Grupă analize ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR
Hematologie Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)
Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin *3)
VSH *1)
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)
Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
Timp Quick şi INR *1) (International Normalised Ratio)
APTT
Fibrinogenemie *1)
Biochimie – serică şi urinară Proteine totale serice *1)
Electroforeza proteinelor serice *1)
Feritină serică
Uree serică *1)
Acid uric seric *1)
Creatinină serică *1), **)
Bilirubină totală *1)
Bilirubină directă *1)
Glicemie *1)
Colesterol seric total *1)
HDL colesterol *1)
LDL colesterol *1)
Trigliceride serice *1)
TGP *1)
TGO *1)
Creatinkinaza CK
Gama GT
Fosfatază alcalină *1)
Sodiu seric *1)
Potasiu seric *1)
Calciu seric total *1)
Calciu ionic seric *1)
Magneziemie *1)
Sideremie *1)
Fosfor (fosfat seric)
Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)
Dozare proteine urinare *1)
Microalbuminuria (albumină urinară) *8)
Dozare glucoză urinară *1)
Creatinină urinară *8)
Imunologie TSH *1)
FT4 *1)
Parathormonul seric (PTH)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactină
Anti-HAV IgM *2)
Ag HBs (screening) *2)
Anti HCV *2)
Testare HIV la gravidă *1)
ASLO *1)
VDRL *1) sau RPR *1)
Confirmare TPHA *4)
Antigen Helicobacter Pylori *1)
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA, seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactivă *1)
Factor rheumatoid
ATPO
PSA
free PSA *6)
Exudat faringian Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)
Examen urină Urocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen fungic urină *1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare fungică
Examene materii fecale Coprocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examen coproparazitologic *1)
Depistare hemoragii oculte *1)
Examene din secreţii vaginale Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii uretrale Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii otice Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare bacteriană
Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare fungică
Examene din secreţii nazale Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)
Examene din secreţii conjunctivale Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din colecţie purulentă Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice Antibiogramă *5)
Antifungigramă *5)
Următoarele servicii sunt efectuate numai în contract cu CJAS Brăila şi Ilfov
Examinări histopatologice şi citologice Examen histopatologic procedură completă HE*(1-3 blocuri) *7)
Examen histopatologic procedură completă HE*(4-6 blocuri) *7)
Examen histopatologic procedură completă HE* şi coloraţii speciale (1-3 blocuri) *7)
Examen histopatologic procedură completă HE* şi coloraţii speciale (4-6 blocuri) *7)
Teste imunohistochimice *)
Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1-3 blocuri)
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolaou
Citodiagnostic lichid de puncţie

Nota 1:

*) Un set cuprinde 1- 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist, pe răspunderea medicului de pe anatomie patologica atunci cand apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice necesare pentru managementul de caz al bolii renale cornice. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitatile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/ antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozina şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

NOTA 2:

Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3:  

Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

 

Abonează-te la Newsletter