Cosul meu
Despre noi

Cariere

Specialist în domeniul calității

Oraș(e): Chiajna
Valabilitate: 12 februarie 2021
Posturi disponibile: 1
Middle

Cerințe:

 • Studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de master– instituție de învățământ superior de profil biochimie, chimie sau biologie, recunoscută de OBBCSSR;
 • Minimum 2 ani experiența în domeniul calității în laboratoarele de analize medicale;
 • Cursuri de calificare în domeniul calității, audit intern pentru sistemul de management al calității în laboratoarele medicale conform standardului SR EN ISO 15189;
 • Cunoștințe generale de biologie, biochimie, hematologie, metode analitice și corelații tehnice și cunoștințe referitoare la funcționarea unui laborator de analize medicale;
 • Cunoștințe de operare PC;
 • Stăpânirea tehnicilor de comunicare eficientă: claritatea discursului/ comunicare persuasivă/ stăpânirea tehnicilor de comunicare în scris și verbal; capacitate de înțelegere și de interacțiune cu diverse tipuri de personalități;
 • Spirit de echipă;
 • Capacitatea de a livra rezultate – orientare către rezultate, atingerea obiectivelor, urmărirea tuturor etapelor unui proiect, identificarea și rezolvarea problemelor complexe;
 • Disponibilitate deplasări în București și provincie.

Responsabilități:

 • Elaborează și îmbunătățeste strategiile în domeniul calității;
 • Asigură organizarea și planificarea activităților de implementare a sistemului calității;
 • Asigură menținerea sub control a documentației sistemului de management al calității;
 • Elaborează programele de acțiuni corective și preventive;
 • Participă la elaborarea planului de îmbunătățire al sistemului de management al calittății;
 • Participă la analiza rezultatelor obținute la controlul extern și urmărește implementarea acțiunilor corective în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de control;
 • Coordonează revizuirea procedurilor specifice, a instrucțiunilor de lucru, evaluează și urmărește implementarea planurilor de îmbunătățire;
 • Urmărește informarea personalului laboratorului asupra concluziilor analizei de management și a deciziilor luate și supervizează acțiunile derulate în urma acesteia;
 • Monitorizează rezultatele evaluării externe a calității și urmărește implementarea acțiunilor corective în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de control;
 • Se asigură ca la nivel de laborator se utilizează numai documente cuprinse în Sistemul de Management al Calității;
 • Urmărește  planul de instruiri interne și externe pentru personalul laboratorului;
 • Urmărește cunoașterea, aplicarea și respectarea sistemului de management al calității în laborator;
 • Sprijină respectarea cerintelor standardului de acreditare, cerintele RENAR, ghidurile cerute de acreditare.