facebook instagram

Detecţie mutaţii EGFR în plasmă (biopsie lichidă)

1435 Lei
În Constanța, testul este disponibil doar în zilele de luni, marți și miercuri până în ora 12.00, iar în Rădăuți, doar în ziua de miercuri.

Informaţii generale și recomandări pentru determinarea mutațiilor EGFR în plasmă

Biopsia lichidă este un test minim invaziv utilizat în evaluarea statusului genetic al unui tip de cancer bazat pe analiza ADN-ului tumoral prezent în circulaţia sangvină. Tumorile evoluează permanent şi acumulează mutaţii, iar biopsiile lichide seriale pot detecta mutaţii secundare, cum ar fi mutația EGFR T790M ce conferă rezistenţă la inhibitorii tirozinkinazici reversibili (erlotinib, gefitinib) în cazul pacienților cu adenocarcinom pulmonar. În prezența acestei mutații pacienții pot beneficia de inhibitori EGFR de generație nouă. Avantajul biopsiei lichide este că oferă rapid indicii privind răspunsul la tratament.

ADN–ul tumoral liber circulant din sânge este eliberat din macrofage, direct din tumora primară, metastază sau celulele tumorale circulante. Concentraţia de ADN tumoral liber circulant variază între 0,01% – 90% din cantitatea totală de ADN liber circulant şi este reprezentat de fragmente de ADN 150 – 180 pb, cu o prezenţă crescută a mutaţiilor în fragmente mai scurte decât în cele mai lungi. Acest ADN conţine informaţia despre toate modificările genetice şi epigenetice implicate în dezvoltarea tumorală, progresia şi rezistența la tratament.

O tumoră rezistentă la tratament este formată din mai multe clone, fiecare prezentând paternuri diferite de mutaţii. O biopsie standard analizează doar o parte din tumoră şi poate omite mutaţii prezente în altă parte a corpului. Biopsia lichidă poate reflecta mai bine distribuţia materialului genetic tumoral în organism.

În cazurile rare în care testarea moleculară nu identifică mutaţii, tumora nu a eliberat ADN în sânge sau fragmentele de ADN din sânge nu sunt purtătoare de mutaţii1;2.

EGFR (Receptorul pentru Factorul de Creştere Epidermal) este un receptor tirozin-kinazic (TK) ce aparţine familiei ErbB alcătuită din patru receptori înrudiţi: EGFR/HER-1 (ErbB1), HER-2/c-neu (ErbB2), HER-3 (ErbB3) şi HER-4/ (ErbB4).

Exprimarea receptorului EGFR de către unele tumori pulmonare, opţiunile terapeutice limitate în cancerul pulmonar avansat, precum şi dezvoltarea unor terapii noi ce ţintesc acest receptor au condus la realizarea unor studii clinice care au analizat răspunsul pacienţilor cu cancer pulmonar NSCLC (cancer pulmonar fără celule mici) la terapia cu molecule mici de inhibitori tirozinkinazici EGFR. Deşi marea majoritate a pacienţilor nu a prezentat răspuns terapeutic, un procent redus a demonstrat o reducere dramatică a volumului tumoral însoţită de ameliorarea simptomatologiei. Răspunsul favorabil la aceste terapii a fost înregistrat la pacienţii cu adenocarcinoame iar tumorile sensibile la tratament conţineau mutaţii somatice activatoare în domeniul tirozinkinazic al receptorului EGFR3.

Astfel, testarea mutațiilor EGFR în țesutul tumoral are valoare predictivă asupra răspunsului la tratamentul cu inhibitori tirozinkinazici la pacienții cu NSCLC în stadiu avansat. Cu toate acestea, obținerea unei probe tisulare adecvate pentru analiza moleculară reprezintă uneori o provocare. În primul rând biopsiile sunt adesea mici și pot să nu conțină suficiente celule tumorale pentru a permite o astfel de analiză. În al doilea rând, biopsia poate să nu fie reprezentativă pentru încărcătura totală de celule mutante, în special la pacienții cu metastaze. În al treilea rând, între momentul efectuării biopsiei și inițierea tratametului cu inhibitori tirozinkinazici EGFR pot surveni modificări genetice adiționale, mai ales dacă pacienții au primit radioterapie sau chimioterapie. Mai multe studii au arătat că mutațiile EGFR pot fi detectate în plasma sau serul pacienților, însă cu o rată de succes variabilă în funcție de tehnologia utilizată4.

În iunie 2016, Cobas EGFR Mutation Test v.2 (Roche Diagnostics) ce utilizează probe de plasmă a devenit primul test din „biopsie lichidă” ce a primit aprobare FDA în SUA pentru a fi folosit în detectarea delețiilor exonului 19 și substituțiilor de la nivelul exonului 21 (p.L858R) din gena EGFR, cu scopul de a stabili eligibilitatea pacienților cu NSCLC metastatic pentru tratamentul de primă linie cu Tarceva (erlotinib). Testul fusese aprobat anterior pentru detectarea mutațiilor EGFR în tumori5. La sfârșitul lui septembrie 2016 testul a primit aprobare FDA și pentru a identifica pacienții care prezintă mutația EGFR T790M ce conferă rezistenţă la erlotinib și care ar putea beneficia de tratamentul cu osimertinib (Tagrisso), un inhibitor tirozinkinazic EGFR ireversibil de generația a 3-a6.

Aprobarea testului de către FDA a avut la bază un studiu de fază III multicentric, randomizat (ENSURE) care a evaluat eficacitatea și profilul de siguranță al inhibitorului tirozinkinazic Tarceva ca tratament de primă linie în NSCLC în stadiu avansat versus gemcitabină plus cisplatin. În studiu au fost înrolați pacienți având rezultat pozitiv la testarea mutatiilor EGFR activatoare în țesutul tumoral cu Cobas EGFR Mutation Test v2. Un procent de 98,6% dintre pacienții înrolați au avut disponibile și probe de plasmă alături de cele din țesutul tumoral. Testarea EGFR efectuată din plasmă a identificat mutațiile EGFR detectate în țesutul tumoral în 76.7% din cazuri și a fost negativă în 98.2% din cazurile cu rezultat negativ la testarea probelor tisulare. Pacienții cu rezultate pozitive la testarea din plasmă tratați cu erlotinib au avut rată mai mare de supraviețuire fără o progresie a bolii în comparație cu cei care au primit chimioterapie5.

Utilitatea clinică a biopsiei lichide

■ Efectuarea unui screening inițial al pacienţilor cu în NSCLC în stadiu avansat pentru mutații EGFR; în cazul unui rezultat negativ se recomandă repetarea testului pe probele de țesut tumoral disponibile
■ Detecţia bolii minime reziduale post intervenţie chirurgicală
■Testarea pacienţilor pentru care care nu există suficient material tumoral (în NSCLC 31% din cazuri)
■ Clasificarea cazurilor pentru un răspuns optim la terapie
■ Evidenţierea precoce a rezistenţei la tratament cu 8-11 luni înainte de apariţia semnelor clinice
■ Evaluarea statusului pacienţilor care au dobândit mutaţii EGFR ce conferă rezistenţă la terapia inhibitori cu tirozinkinazici reversibili (cca 50%-60% dintre NSCLC faţă de 5% în tumora primară)

Pregătire pacient se va evita efortul fizic înainte de recoltarea probei (există posibilitatea de a crește cantitatea de ADN liber circulant 7).

Recipient de recoltare  vacutainer ce contine EDTA (capac mov). Nu se recolteaza in vacutainere cu gel separator de plasma (capac sidefiu).

Specimen recoltat sânge venos.

Cantitate necesara 12 ml sânge/ minim 4 ml plasmă.

Prelucrare necesară după recoltare – Probele recoltate trebuie centrifugate imediat sau în mai puțin de 4 ore de la recoltare. Condiții centrifugare: 2500 g, 15 min. Plasma obținută în urma centrifugării este transferată (cu ajutorul unei pipete sterile sau pipeta la care se pot atașa vârfuri sterile) în tuburi sterile. Plasma este transportată la temperatura de 2-8°C.

Stabilitate proba Plasma rezistă maxim 3 zile la temperatura de 2-8°C. Plasma nu se îngheață și nici nu se transportă înghețată.

Criterii de respingere a probei probe coagulate, recoltate pe anticoagulant necorespunzător sau congelate7.

Metodă Real-time PCR: amplificarea ADN și detecția în timp real a celor mai frecvente 43 de mutații în exonii 18-21 ai genei EGFR7.

Raportarea rezultatelor este comunicată prezenţa sau absenţa unei mutaţii la nivelul exonilor 18-21 ai genei EGFR în ADN-ul extras din biopsie lichidă7.

Timp de execuţie 7 zile lucrătoare din momentul intrării probei în laborator7.

 

Bibliografie

  1. Diaz LA Jr, Bardelli A. Liquid biopsies: genotyping circulating tumor DNA. J Clin Oncol. 2014 Feb 20;32(6):579-86.
  2. Kosaka T, Yamaki E, Mogi A, Kuwano H. Mechanisms of resistance to EGFR TKIs and development of a new generation of drugs in non-small-cell lung cancer. J Biomed Biotechnol. 2011;2011:165214
  3. Ladanyi M, Pao W. Lung adenocarcinoma: guiding EGFR-targeted therapy and beyond. Mod Pathol. 200 May;21 Suppl 2:S16-22.
  4. Weber B, Meldgaard P, Hager H, Wu L, Wei W, Tsai J, Khalil A, Nexo E, Sorensen BS. Detection of EGFR mutations in plasma and biopsies from non-small cell lung cancer patients by allele-specific PCR assays. BMC Cancer. 2014 Apr 28;14:294.
  5. Cobas EGFR Mutation Test v2.   http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs.
  6. FDA approves new pill to treat certain patients with non-small cell lung cancer http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm472525.htm.
  7. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2016. Ref Type: Catalog.

 

 

Termeni şi condiţii. | Politica de confidentialitate. | Politică privind fișierele cookies.