facebook instagram

Imunocitodiagnostic CIN2+ (CINtec​​®​ PLUS)

310 Lei
Testul nu este disponibil în Suceava.

Informaţii generale şi recomandări

Imunocitodiagnostic CIN2+ (CINtec® PLUS) este un test imunocitochimic dual de diagnostic predictiv utilizat pentru evaluarea calitativă a coexpresiei celulare a proteinelor p16INK4a şi Ki67 pe material citologic cervico-vaginal. Acest test permite identificarea cu înaltă sensibilitate (94%)1 şi specificitate (97,5%)1 a riscului de progresie către leziuni cervicale intraepiteliale de grad înalt (CIN2+)1,2.
Proteina p16INK4a este implicată în controlul ciclului celular, iniţiind un mecanism de blocare a diviziunii celulare prin încetinirea progresiei din faza G1 în faza S. Astfel, în mod normal proteina p16INK4a acţionează ca un factor supresor tumoral, blocând multiplicarea necontrolată a celulelor infectate cu HPV. In infecţiile HPV persistente, are loc sinteza oncoproteinelor virale E6 şi E7, care inactivează genele supresoare tumorale p53 şi RB conducând la instabilitatea genomica a celulelor epiteliale şi la proliferarea necontrolată a acestora3.
Oncoproteina E7 inhibă funcţia proteinei retinoblastomului (pRB) şi abilitatea acesteia de a lega factorul de transcripţie E2F, ceea ce conduce la acumularea (supraexpresia) proteinei p16INK4a care devine detectabilă imunocitochimic. Supraexpresia p16INK4a marchează momentul critic al transformării oncogenice a celulelor cu infecţie HPV şi este utilizată ca biomarker pentru leziunile cervicale precanceroase şi canceroase4.

Proteina Ki67 este un marker de proliferare celulară şi este exprimat în nucleul celulelor proliferative (e.g. celulele din stratul parabazal al epiteliului cervical normal). Asocierea în aceeaşi celulă a expresiei p16INK4a şi Ki67 indică perturbarea ciclului celular ca marcă directă a activităţii oncogenice a HPV şi reprezintă un criteriu obiectiv pentru selectarea pacientelor cu risc crescut de leziuni cervicale de grad înalt în vederea evaluării colposcopice.

Recomandările de testare includ:
– pacientele cu rezultat citopatologic cervico-vaginal de tip non-HSIL;
– pacientele cu rezultat rezultat pozitiv la genotiparea HPV pentru tulpini cu risc înalt.

Algoritm pt testarea CIN2+
Fig. 1. Algoritm pentru testarea Imunocitodiagnostic CIN2+ (CINtec® PLUS).

Pregătire pacientă
– Cu 24-48 ore înainte de recoltarea probei trebuie să fie evitate: raporturile sexuale, lavajul vaginal, alte tratamente intravaginale (geluri, creme, contraceptive, dezinfectante, lubrifianţi) sau alte manevre intravaginale (tampoane intravaginale, explorare vaginală).
-Se recomandă recoltarea în afara perioadei menstruale, în perioada de mijloc a ciclului menstrual, iar în cazul infecţiilor, după tratarea acestora.
-In cazul procedurilor medico-chirurgicale, se recomandă recoltarea înainte de examinarea manuală, înainte sau la minim 24 ore postcolposcopie cu aplicaţie de acid acetic, la 3 luni de la recoltări anterioare, iar în cazul electrorezecţiilor, polipectomiilor ca şi postpartum ar trebui să existe un interval de 1.5-3 luni.
 
Specimen recoltat
– Celule ale zonei exocervicale, endocervicale şi de tranziţie dintre acestea (zona de transformare).
 
Recoltare
– Se efectuează cu ajutorul periuţei cervicale cu cap detasabil, în recipientele SurePath destinate recoltării pentru examenul citopatologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau în mediu lichid.
 
Stabilitate probă
– Termenul de păstrare a mediului lichid fără proba recoltată este de 36 luni de la data fabricaţiei la temperatura camerei (15-30°C). După recoltare, proba cu materialul celular se poate păstra 6 luni la 2-10°C sau 4 săptămani la temperatura camerei (15-30°C).
 
Cauze de respingere a probei
-Proba necorespunzătoare: flacon deteriorat, mediu de transport absent/insuficient, absenţa din flacon a capătului de recoltare al periuţei.
-Proba neetichetată, fişa incompletă – fără datele clinice şi de identificare complete ale pacientei.

 Metoda
Procesarea pretestare imunocitochimică a materialul celular se realizează în sistem complet automatizat, similar preparatelor pentru examenul citopatologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau în mediu lichid şi cuprinde separarea detritusurilor, etalarea celularităţii epiteliale şi procesarea până la colorare.
Testarea Imunocitodiagnostic CIN2+ (CINtec® PLUS) se realizează în sistem complet automatizat, utilizând un kit cu soluţii de diagnostic prediluate care permite detecţia imunocitochimică simultană a două proteine. Etapele de procesare includ demascarea antigenică, inhibarea activităţii peroxidazei endogene, incubarea cu cei doi anticorpi primari şi rularea a două sisteme de vizualizare a reacţiilor imunocitochimice în două culori diferite. Postprocesare, lamele cu materialul citologic testat sunt montate sub două medii de montare. Evaluarea lamelor se realizează cu ajutorul unui microscop optic, independent de morfologia celulară.

Interpretarea rezultatelor
Testul Imunocitodiagnostic CIN2+ (CINtec® PLUS) este interpretat ca pozitiv atunci când există cel puţin o celulă care exprimă ambele proteine simultan, p16INK4a si Ki67. Supraexpresia p16INK4a este indicată de reacţia citoplasmatică pozitivă (culoare maron), iar supraexpresia Ki-67 este indicată de reacţia imunocitochimică nucleară (culoare roşie). Dublul semnal imunocitochimic atestă dereglarea ciclului celular pe fondul unor modificări ale genomului celular şi indică potenţialul evolutiv către o leziune de grad înalt.

 

Test CIN2+ pozitiv
Fig. 2. Test Imunocitodiagnostic CIN2+ (CINtec® PLUS) pozitiv.

Limite şi interferenţe
– Nerespectarea indicaţiilor referitoare la pregătirea pacientelor, la tehnica de recoltare şi la condiţiile de stabilitate a probelor poate influenţa negativ cantitatea şi calitatea materialului celular analizat.
– Absenţa optimizării contracolorării cu hematoxilină nu permite interpretarea corectă a rezultatelor.
– Rezultatul testării Imunocitodiagnostic CIN2+ (CINtec® PLUS) trebuie integrat în contextul prezentării clinice.

 

Bibliografie
1. Ikenberg H, Bergeron C, Schmidt D, Griesser H, Alameda F, Angeloni C, Bogers J, Dachez R, Denton K, Hariri J, Keller T, von Knebel Doeberitz M, Neumann HH, Puig-Tintore LM, Sideri M, Rehm S, Ridder R; PALMS Study Group. Screening for Cervical Cancer Precursors With p16/Ki-67 Dual-Stained Cytology: Results of the PALMS Study. J Natl Cancer Inst. 2013;105(20):1550-1557); PUBMED: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24096620.

2. Petry KU, Schmidt D, Scherbring S, Luyten A, Reinecke-Lüthge A, Bergeron C, Kommoss F, Löning T, Ordi J, Regauer S, Ridder R. Triaging Pap cytology negative, HPV positive cervical cancer screening results with p16/Ki-67 Dual-stained cytology. Gynecol Oncol. 2011 Jun 1;121(3):505-9. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.02.033. Epub 2011 Mar 21.

3. Tornesello ML, Buonaguro L, Giorgi-Rossi P, Buonaguro FM. Viral and Cellular Biomarkers in the Diagnosis of Cervical Intraepithelial Neoplasia and Cancer. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International, Volume 2013, Article ID 519619, 10 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/519619

4. Tsutsui T, Kumakura S, Yamamoto A, Kanai H, Tamura Y, Kato T, Anpo M, Tahara H, Barrett JC. Association of p16INK4a and pRb inactivation with immortalization of human cells. Carcinogenesis vol.23 no.12 pp.2111–2117, 2002

Termeni şi condiţii. | Politica de confidentialitate. | Politică privind fișierele cookies.