facebook instagram

Mutaţii EGFR în tumori

1435 Lei
În Constanța, testul este disponibil doar în zilele de luni, marți și miercuri până în ora 12.00. În Craiova, de luni până joi, iar în Rădăuți doar în ziua de luni.

Informaţii generale

 EGFR (epidermal growth factor receptor = receptorul pentru factorul de creştere epidermică) este un receptor tirozinkinazic ce aparţine familiei ErbB alcătuită din patru receptori înrudiţi: HER-1/ErbB1, HER-2/neu/ErbB2, HER-3/ErbB3 şi HER-4/ErbB4. După ataşarea liganzilor, urmată de homodimerizarea sau heterodimerizarea şi fosforilarea receptorului, sunt activate căile de semnalizare PI3K/AKT şi RAS/RAF/MAPK situate în aval, cu rol în reglarea unor procese celulare esenţiale, cum ar fi proliferarea şi apoptoza.

Exprimarea EGFR de către unele tumori pulmonare, opţiunile terapeutice limitate în cancerul pulmonar avansat, precum şi dezvoltarea unor terapii noi care ţintesc EGFR au condus la începutul anilor 2000 la câteva studii clinice; acestea au analizat răspunsul la tratamentul cu molecule mici de inhibitori tirozinkinazici EGFR al pacienţilor neselecţionaţi cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC). Deşi marea majoritate a pacienţilor nu a prezentat răspuns terapeutic, un procent redus a demonstrat o reducere dramatică a volumului tumoral însoţită de ameliorarea simptomatologiei.

Răspunsul favorabil a fost înregistrat mai frecvent la persoanele din sud-estul Asiei, la femei, precum şi la pacienţii cu adenocarcinoame. Aceste observaţii au condus în 2004 la 3 studii de referinţă ce au demonstrat că tumorile ce răspund la inhibitorii tirozinkinazici EGFR gefitinib şi erlotinib conţin mutaţii somatice în domeniul tirozinkinazic al EGFR1.

Din punct de vedere statistic aproximativ 10% din pacienţii cu NSCLC răspund la inhibitorii tirozinkinazici EGFR, iar peste 75% dintre aceştia prezintă mutaţii activatoare ale EGFR2. Mutaţiile somatice din domeniul tirozinkinazic (exonii 18-21) reprezintă principalul mecanism al activării receptorului independent de ataşarea liganzilor şi, consecutiv, al intensificării semnalelor de „supravieţuire” în aval; peste 90% dintre aceste mutaţii sunt reprezentate de deleţii scurte (<18 pb, cu păstrarea cadrului de citire) survenite în exonul 19 sau de mutația punctiformă p.L858R (c.2573 C>G) în exonul 21. Studiile au arătat că deleţiile survenite la nivelul exonului 19 sunt asociate cu o probabilitate mai mare de răspuns la tratament decât în cazul receptorului mutant L858R. Alte mutaţii EGFR mai rare care conferă sensibilitate la inhibitorii tirozinkinazici includ mutaţia p.G719 din exonul 18 şi mutaţia p.L861 în exonul 211;2.

Mutaţiile activatoare se dezvoltă predominant în adenocarcinoame şi mai rar în alte forme de NSCLC; aproximativ 20% din adenocarcinoamele pulmonare prezintă mutaţii EGFR; în cadrul adenocarcinoamelor mutațiile au fost asociate predominant cu subtipul micropapilar și cu aspectul lepidic (cunoscut anterior sub denumirea de carcinom bronșiolo-alveolar – BAC). De asemenea există o asociere negativă între fumat şi mutaţiile EGFR1;3.

În 2009, primul studiu clinic randomizat (IPASS) care a înrolat pacienți din Asia de Est, nefumători, cu adenocarcinom pulmonar în stadiu avansat, a arătat că persoanele cu tumori conținând mutații EGFR activatoare ce au primit inițial tratament cu gefitinib au avut o durată de supraviețuire fără progresie a bolii semnificativ mai mare decât cei cărora li s-a administrat chimioterapie bazată pe compuși de platină. Ulterior, cinci studii randomizate controlate (EURTAC, OPTIMAL, NEJ 002, WJTOG3405, LUX LUNG3) au confirmat asocierea dintre mutațiile EGFR activatoare și răspunsul obiectiv la terapia cu gefitinib și/sau erlotinib4.

Alături de mutaţiile EGFR, creşterea numărului de copii genice ar putea constitui un mecanism alternativ de activare EGFR. Cu toate acestea, studii recente au arătat că un număr crescut de copii genice EGFR (detectat prin tehnici FISH sau CISH) şi supraexprimarea proteinei EGFR (evidenţiată imunohistochimic) nu au valoare predictivă independentă, astfel că doar determinarea mutatiilor activatoare prin tehnici PCR și de secvențiere este utilă pentru selectarea pacienților ce sunt eligibili pentru tratamentul inițial cu inibitori tirozinkinazici EGFR2.

Screening-ul pacienţilor cu adenocarcinom pulmonar pentru cele mai comune mutaţii EGFR a devenit disponibil în multe laboratoare clinice de biologie moleculară. Acest screening poate fi efectuat pe material arhivat (blocuri de parafină, cu țesut fixat) sau pe material biopsic proaspăt4.

Recomandări de efectuare a testului

Indicații de testare moleculară EGFR (conform College of American Pathologists, International Association for the Study of Lung Cancer, Association for Molecular Pathology):

■ selectarea pacienților cu adenocarcinom pulmonar sau cancer pulmonar mixt cu componentă de adenocarcinom în stadiu avansat de boală, indiferent de caracteristicile clinice (vârstă, sex, etnicitate, istoric de fumător) pentru terapia cu inhibitori tirozinkinazici EGFR
■ în cazul pieselor tumorale de rezecție testarea EGFR este indicată pentru adenocarcinoame pulmonare și cancere pulmonare mixte cu componentă de adenocarcinom indiferent de gradul lor histologic
■ în cazul probelor de biopsie sau citologie, atunci când o componentă de adenocarcinom nu poate fi complet exclusă, testarea EGFR poate fi efectuată și pentru tumorile cu indicație histologică de cancer scuamos sau cu celulă mică dacă criteriile clinice sunt sugestive (vârstă tânără, absența fumatului)
■ în vederea inițierii tratamentului pot fi analizate atât tumori primare cât și metastaze
■ în cazul pacienților cu adenocarcinoame pulmonare primare multiple, aparent separate, este necesară testarea fiecărei tumori

Când este indicată testarea EGFR?

■ în momentul diagnosticului pentru pacienții care se prezintă într-un stadiu avansat de boală (stadiul IV TNM) sau în momentul progresiei tumorale la pacienții care inițial s-au prezentat într-un stadiu precoce și nu au fost testați anterior
■ este încurajată testarea pacienților aflați în stadiul I, II sau III dar decizia trebuie luată de către medicul oncolog pentru fiecare caz în parte

Specimen recoltat – țesut tumoral (tumoră primară sau metastază) fixat (de preferat în formol 10% timp de 6-24 ore) și inclus în parafină.

Se vor prezenta la laborator:

  • Blocul de parafină cu țesutul fixat sau
  • Lame cu secțiuni de țesut fixat, necolorat, tăiate din blocul de parafină (4-5 lame).

Este de preferat ca fiecare probă de țesut să fie însoțită de lama cu țesutul colorat cu hematoxilină-eozină pentru evaluarea conținutului tumoral. Se recomandă ca țesuturile tumorale recoltate de la pacient să fie fixate cât mai repede față de momentul prelevării4.

Criterii de respingere a probei – țesuturi fixate în fixatori acizi sau cu metale grele; probe supuse tratamentului cu soluții de decalcificare5.

MetodăReal-time PCR: amplificarea ADN și detecția în timp real a celor mai frecvente 43 de mutații în exonii 18-21 ai genei EGFR5.

Raportarea rezultatelor
Va fi comunicată prezenţa sau absenţa unei mutaţii la nivelul exonilor 18-21 ai genei EGFR în ADN-ul extras din ţesutul tumoral pulmonar5.

Timp de execuţie 7 zile lucrătoare din momentul intrării probei în laborator5.

 

Bibliografie

1. Ladanyi M, Pao W. Lung adenocarcinoma: guiding EGFR-targeted therapy and beyond. Mod Pathol. 2008 May; 21 Suppl 2:S16-22.
2. Sholl LM, Xiao Y, Joshi V, Yeap BY, Cioffredi LA, Jackman DM, Lee C, Jänne PA, Lindeman NI. Lynette M. EGFR Mutation is a Better Predictor of Response to Tyrosine Kinase Inhibitors in Non–Small Cell Lung Carcinoma Than FISH, CISH, and Immunohistochemistry.. Am J Clin Pathol. 2010 Jun;133(6):922-34.
3. Maurie Markman. Lung Cancer and EGFR. http://emedicien.medscape.com. Updated march, 2016.
4. Lindeman NI, Cagle PT, Beasley MB, Chitale DA, Dacic S, Giaccone G, Jenkins RB, Kwiatkowski DJ, Saldivar JS, Squire J, Thunnissen E, Ladanyi M. Molecular testing guideline for selection of lung cancer patients for EGFR and ALK tyrosine kinase inhibitors: guideline from the College of American Pathologists, International Association for the Study of Lung Cancer, and Association for Molecular Pathology. Arch Pathol Lab Med. 2013 Jun;137(6):828-60.
5. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2016. Ref Type: Catalog.
Termeni şi condiţii. | Politica de confidentialitate. | Politică privind fișierele cookies.