NSE (Enolaza Neuron Specifică)

Pret 70.00 lei

Informaţii generale – NSE (Enolaza Neuron Specifica) Enolaza este o enzimă glicolitică care catalizează transformarea 2-fosfogliceratului în fosfoenol piruvat. Se găseşte sub mai multe izoforme dimerice, ce cuprind trei subunităţi imunologic diferite: α, β şi γ. Subunitatea α a enolazei este întâlnită la mamifere în diverse ţesuturi, în timp ce subunitatea β se găseşte în principal în cord şi … Continue reading NSE (Enolaza Neuron Specifică)

Buy now Read more