Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări
Coșul meu

Termene și condiții de utilizare a Funcției de comandă – Recoltări la domiciliu

Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată de analize medicale  în cadrul site-ului, cu solicitarea recoltarii probelor biologice la domicilul pacientului

Funcția de comandă și plată de analize medicale este pusă la dispoziția oricărui utilizator al site-ului, în cadrul Secțiunii din site purtând denumirea  Shop Online,  în vederea plasării unor comenzi constând în una sau mai multe analize medicale, respectiv pachete de analize medicale și efectuării plăților corespunzătoare comenzilor plasate, în considerarea Termenelor și Condițiilor prezentate în cele ce urmează. Clientul are optiunea de a selecta la initierea procesului de comanda, daca doreste, ca recoltarea probelor biologice sa se realizeze la domiciliu, prin personalul medical specializat al Synevo Romania S.R.L. (”Synevo”)

  1. Definiții

I.1. Funcția de comandă și plată de analize medicale cu recoltare la domiciliu pacientului (denumită în cele ce urmează ”Funcția de comandă și plată”) – funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a comanda și a plăti analizele medicale selectate din portofoliul Synevo, disponibile în cadrul funcției, cât și de a selecta optiunea de recoltarea a probelor biologice aferente acestora la domiciliu, după caz, conform informațiilor prezentate în cadrul Secțiunii Shop Online; comanda și plata analizelor medicale selectate de către utilizator cu recoltarea probelor biologice la domiciliu se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor prezentate mai jos.

I.2.  Analize medicale disponibile pentru recoltare la domiciliu în cadrul Funcției de comandă și plată – analizele medicale din cadrul portofoliului Synevo care pot fi adăugate în Coșul meu  și plătite prin intermediul Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliu din cadrul site-ului, semnalizate în mod corespunzător la momentul plasării comenzii. Nu toate analizele medicale incluse în portofoliul Synevo sunt acoperite de Funcția de comandă și plată cu recoltare la domiciliu unele putând fi comandate și plătite si/sau efectuate doar în centrele de recoltare Synevo de pe teritoriul României.

I.3. Contract – acordul de voințe dintre Titular (Synevo) și Utilizator format în condițiile prevăzute de prezentele Termene și Condiții;

I.4. Termen de executare a Contractului – termenul de 30 de zile calendaristice înăuntrul căruia utilizatorul poate beneficia de recoltarea probelor biologice în vederea efectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliuTermenul de executare a Contractului începe să curgă de la momentul transmiterii către utilizator a mesajului de confirmare a plății.

I.5.  Utilizatorul Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale cu recoltare la domiciliu în cadrul Site-ului (”Utilizatorul”) – persoana care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online analize medicale cu recoltarea probelor biologice la domiciliu din portofoliul Synevo, disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliu, pentru care este selectata în mod obligatoriu optiunea de recoltare la domiciliu.

  1. Mecanismul Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliu

II.1. Prin utilizarea Funcției de comandă și plată, utilizatorul site-ului poate selecta, din portofoliul pus la dispoziție în cadrul Secțiunii „Servicii și tarife”, (a) una sau mai multe analize disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliu, pe care dorește să le comande, prin adăugarea fiecărei analize selectate în Coșul meu cu ajutorul butonului ”Adăugă în Coșul meu” (pictograma reprezentând Coșul de cumpărături dispus în dreptul fiecărei analize disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată) și (b)serviciul de recoltare a probelor biologice la domiciliu (care se va selecta în mod obligatoriu pentru a fi posibilă prelevarea la domiciliul pacientului a probelor biologice aferente analizelor comandate).

II.2. Toate selecțiile realizate conform prevederilor art. II.1. de mai sus vor fi incluse în Lista de analize ce va fi afișată Utilizatorului prin selectarea butonului reprezentând ”Coșul de analize” dispus în cadrul interfeței online. Lista de analize disponibilă în cadrul Coșului de analize va cuprinde informații cu privire la: denumirea analizei selectate, prețul aferent fiecărei analize practicat la nivelul laboratoarelor Synevo la momentul plasării comenzii, mentiunea privind recoltarea probelor la domiciliu (indicativul “RD” de la nivelul fiecarui produs) și prețul aferent serviciului de recoltare a probelor biologice la domiciliul pacientului, precum și prețul total al comenzii exprimat în lei.

Comenzile plasate în mediul online pot face obiectul unor reduceri de preț, care vor fi comunicate în mod corespunzător pe site.  Odată cu prezentarea Listei de analize, Utilizatorul poate consulta specificațiile anumitor analize prin accesarea link-ului URL disponibil în acest sens.

Există posibilitatea să fie comercializate pachete promoționale/ paneluri/ profiluri care să conțină teste identice, caz în care achiziționarea mai multor pachete cu analize identice este decizia exclusivă a pacientului, respectiv a Utilizatorului, care își asumă că înțelege și este de acord cu achiziționarea lor în configurația existentă, precum și cu prestarea acestora ca atare.

În cazul în care pachetele/ panelurile/ profilurile de analize achizitionate prin intermediul Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliu conțin analize pentru care sunt necesare probe biologice autorecoltate, inainte ca personalul medical Synevo sa se prezinte pentru recoltarea probelor biologice la domiciliul Utilizatorului, respectiv a pacientului, Utilizatorul are obligatia (i) să se prezinte (personal si/sau prin intermediul unei persoane desemnate) în oricare recepție Synevo pentru a ridica recipientele necesare autorecoltării si (ii) sa isi autorecolteze probele biologice pentru care este necesara autorecoltarea, cu respectarea tuturor conditiilor indicate de Synevo. Utilizatorul înțelege și acceptă că dacă la data la care personalul medical Synevo se prezinta pentru recoltarea probelor biologice la domiciliul pacientului, respectiv a Utilizatorului, acesta nu prezintă și probele biologice autorecoltate si/sau aceste probe autorecoltate nu pot fi prelevate in momentul vizitei la domiciliu, serviciul achizitionat prin intermediul Functiei de comanda si plata cu recoltare la domiciliu constand in pachetul/panelul/profilul de analize respectiv (cuprinzand si analize pentru care sunt necesare probe biologice autorecoltate) nu îi va fi prestat, fiind aplicabile dispozitiile art. IV.7 din prezentele Termene si conditii.

II.3. În vederea plasării comenzii cu privire la analizele selectate pentru recoltare la domiciliu, Utilizatorului  i se vor solicita următoarele date: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresa de domiciul, adresă de e-mail si numar de telefon. Pentru plasarea cu success a comenzii, Utilizatorul are obligația să  confirme că acceptă  achiziția și plata prețului aferent Serviciului de recoltare a probelor biologice la domiciliu, că a înțeles si accepta prezentul document, reprezentând Termenii și Condițiile de accesare a Funcției de comandă si plata cu recoltare la domiciliu din cadrul site-ului Synevo și să confirme că a citit și a înțeles Politica de confidențialitate.

II.4. Ulterior introducerii datelor solicitate conform dispozițiilor art. II.3. de mai sus, Utilizatorul va plasa comanda cu privire la analizele selectate din portofoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliu prin selectarea opțiunii ”Continuă cu plata”.

II.5. Selectarea opțiunii ”Continuă cu plata” este urmată de transmiterea către Utilizator a unei confirmări de comandă, prin e-mail. Contractul dintre Titular și Utilizator se încheie la momentul transmiterii confirmării comenzii prin e-mail de către Titular, în considerarea adresei de e-mail furnizată de către Utilizator anterior plasării comenzii conform art. II.3. de mai sus.

II.6. Confirmarea comenzii transmisă prin e-mail va cuprinde principalele elemente ale Contractului încheiat între Titular și Utilizator cu privire la analizele selectate și comandate de către acesta din urmă, precum și un exemplar în format electronic al acestor Termene și Condiții de utilizare a Funcției de Comandă și plată. Totodată, e-mail-ul de confirmare a comenzii transmis de către Titular va cuprinde mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen. De asemenea, e-mailul de confirmare a comenzii va cuprinde și mențiuni privind contactarea telefonică pentru planificarea vizitei la domiciliu în vederea recoltării probelor biologice. În funcție de numărul de solicitări, personalul medical al Synevo poate să propună data si intervalul pentru vizita la domiciliu în maximum 7 zile lucrătoare de la momentul confirmării comenzii online.

II.7. Ulterior plasării comenzii și primirii confirmării de comandă, Utilizatorul va selecta opțiunea ”Plătește” afișată în cadrul interfeței online pentru a efectua plata sumei de bani aferentă analizei/ analizelor selectate din portfoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată. Coșul de cumpărături pentru comanda de analize medicale cu selectarea opțiunii de recoltare la domiciliu va include și prețul Serviciului de recoltare a probelor la domiciliu. In cazul in care clientul elimina din cosul de cumparaturi acest Serviciu, înțelege că renunță la opțiunea recoltării la domiciliu a probelor și se va prezenta în orice recepție Synevo pentru recoltarea probelor biologice aferente analizelor medicale comandate.Opțiunea ”Plătește” se va activa în cadrul interfeței online odată cu transmiterea către Utilizator a e-mail-ului de confirmare conform dispozițiilor art. II.5 de mai sus, fără a presupune ca Utilizatorul să părăsească interfața online.

II.8. Efectuarea plății corespunzătoare analizei/ analizelor comandate și a Serviciului de recoltare a probelor la domiciliu se poate realiza în cadrul site-ului prin utilizarea unui card bancar acceptat de procesatorul de plăți mobilpay.ro: Visa, Mastercard, Discover, American Express, JCB, Wright Express, Carte Blanche & Diner’s Club. (pentru mai multe informatii puteți accesa site-ul procesatorului de plati: https://www.mobilpay.ro/ro/faq-merchant/card. Pentru finalizarea tranzacției în cadrul platformei online spre care Utilizatorul este redirecționat în vederea efectuării plății – către serviciul electronic al procesatorului de plăți – https://secure.mobilpay.ro/ – Utilizatorul trebuie să introducă toate datele necesare autorizării tranzacției, așa cum acestea sunt solicitate în cadrul platformei procesatorului de plăți. Ulterior, Utilizatorul va trebui să completeze datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți pentru facturare și din motive de securitate, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Titular. Pentru mai multe detalii privind prelucrările de date  efectuate de către procesatorul de plăți vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a acestuia.

Titularul nu este răspunzător de restricțiile impuse de schemele de plăți, agențiile de creditare de referință, agențiile de prevenire a fraudei și autoritățile de urmărire a infracțiunilor etc., restricții care nu permit finalizarea tranzacțiilor efectuate cu cardul prin intermediul procesatorului de plăți.

II.9. În cazul în care, din cauza unor dificultăți tehnice, după primirea de catre Utilizator a e-mailului de confirmare a comenzii, conform dispozitiilor II.5 de mai sus, plata nu este finalizată cu succes într-un interval de 20 de minute de la momentul activarii opțiunii “Plătește”, Synevo va transmite Utilizatorului un SMS la numărul de telefon completat de către Utilizator în procesul de plasare a comenzii, ce va conține un link URL pentru finalizarea plății. Link-ul URL furnizat de către Titular este valabil 24h și permite realizarea plății corespunzătoare comenzii deja înregistrate de către Utilizator.

În masura în care, după primirea de către Utilizator a e-mailului de confirmare a comenzii, conform dispozitiilor II.5 de mai sus, si după transmiterea de către Titular a SMS-ului menționat in paragraful anterior, plata nu este finalizată cu succes într-un interval de 40 de minute de la momentul activării opțiunii “Plătește”,  Synevo va transmite către Utilizator un e-mail, la adresa de e-mail completată de către Utilizator în procesul de plasare a comenzii, ce va conține un link URL pentru finalizarea platii. Link-ul URL furnizat de către Titular este valabil 24h și permite finalizarea plasării comenzii deja înregistrate de către Utilizator.

II.10. Procesarea cu succes a plății – confirmată într-o primă etapă de procesatorul de plăți – este urmată de transmiterea de către Titular a unui mesaj electronic de confirmare a procesării plății către Utilizator, care va conține numărul atribuit comenzii  (acesta trebuie păstrat și prezentat personalului care va realiza recoltarea probelor la domiciliu în vederea efectuării analizei/ analizelor contractate de către Utilizator), alte informații esențiale privind comanda, mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

II.11. Dupa procesarea cu succes a platii, realizata in conformitate cu dispozitiile art. II.10 de mai sus, Utilizatorul va fi contactat telefonic pentru planificarea vizitei la domiciliu în vederea recoltării probelor biologice necesare efectuarii analizelor de laborator achizitionate prin intermediul Functiei de comanda si plata cu recoltare la domiciliu. În funcție de numărul de solicitări, personalul medical al Synevo poate să propună data si intervalul pentru vizita la domiciliu în maximum 7 zile lucrătoare de la momentul confirmării comenzii si cu respectarea Termenului de executare a Contractului.

II.12. In cazul in care (i) personalul medical al Synevo nu se poate prezenta la data si ora agreata cu Utilizatorul pentru vizita la domiciliu în vederea recoltării probelor biologice, (ii) cu cel putin o zi lucratoare inainte de data agreata pentru vizita la domiciliu, Utilizatorul solicita, din motive obiective, reprogramarea vizitei, precum si daca (iii) la prezentarea la domiciliul Utilizatorului, personalul medical al Synevo nu poate realiza recoltarea probelor biologice din motive medicale independente de culpa Utilizatorului (e.g. coagularea probei înainte de a fi transportată în laborator), personalul Synevo urmeaza sa programeze o noua vizita la domiciliu în vederea recoltării probelor biologice necesare efectuarii analizelor achizitionate prin intermediul Functiei de comanda si plata cu recoltare la domiciliu, inauntrul Termenului de executare a Contractului, fara ca aceasta reprogramare sa implice costuri suplimentare pentru Utilizator.

Reprogramarea unei noi vizite la domiciliu în vederea recoltării probelor biologice necesare efectuarii analizelor de laborator achizitionate prin intermediul Functiei de comanda si plata cu recoltare la domiciliu nu este posibila in niciun alt caz, cu exceptia cazurilor expres mentionate la paragraful anterior.

III. Facturare

III.1. Prețurile Analizelor medicale disponibile pentru recoltare la domiciliu în cadrul Funcției de comandă și plată sunt afisate pe pagina fiecarui produs si in cosul de cumparaturi si includ toate taxele, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile.

III.2. Prețul fiecarei analize din cadrul Cosului de analize si a Serviciului de recoltare a probelor biologice la domiciliu și modalitatea de plată sunt specificate în pasul de Finalizare a comenzii din cadrul Funcției de comandă și plată. Titularul va emite o factură pentru Lista de analize si pentru Serviciul de recoltare a probelor biologice la domiciliu, achiziționate prin intermediul Functiei de comanda si plata, Utilizatorul având obligația să furnizeze toate informațiile necesare pentru emiterea facturii, conform legislației în vigoare.

III.3. Titularul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii plasate prin intermediul Funcției de comandă și plată, exclusiv in format electronic prin transmiterea unui link URL în mesajul de confirmare a procesării plății comenzii înregistrate, conform art. II.10, transmis la adresa de e-mail completata de catre Utilizator in procesul de plasare a comenzii.

III.4. Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul își exprimă acordul de a primi factura în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail mentionată de Utilizator in procesul de plasare a comenzii.

III.5. Utilizatorul este direct responsabil pentru corectitudinea datelor transmise pentru emiterea facturii. 

IVRezoluțiunea Contractului

IV.1. În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă Termenul de executare a Contractului, respectiv nu confirma vizita la domiciliu pentru recoltarea probelor biologice în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul transmiterii către Utilizator a mesajului de confirmare a plății, Contractul se consideră reziliat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale.

Ca efect al rezilierii de drept, Titularul nu mai este tinut sa efectueze analizele comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

IV.2. În cazul prevăzut la art. IV.1. de mai sus, rezilierea de drept operează la ora 23:59 a celei de-a 30-a zi calendaristică a Termenului de executare a Contractului, Utilizatorul fiind de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligației.

IV.3. Prezenta Secțiune reprezintă un Pact comisoriu pentru activarea căruia se impune o neexecutare culpabilă, imputabilă din partea Utilizatorului.

IV.4. În cazul rezilierii de drept a Contractului prin activarea Pactului comisoriu, suma plătită de către Utilizator la momentul utilizării Funcției de comandă și plată online va fi reținută de către Titular și nu va fi restituită Utilizatorului decât dacă acesta solicită restituirea în mod expres în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data rezoluțiunii de drept menționată la punctul IV.1., prezenta constituind clauză penală.

IV.5. În cazul în care Utilizatorul solicită restituirea sumei de bani, conform articolului IV.4. de mai sus, acesta va formula o cerere scrisa care va conține cel puțin urmatoarele: numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.synevo.ro/contact/.

IV. 6. Urmare solicitarii prevazute mai sus, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 30 zile de la data solicitarii.

IV. 7. În cazul în care prin intermediul Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliu sunt achiziționate servicii medicale sub formă de pachet/ panel/ profil de analize vândut în această formă, nu poate interveni rezoluțiunea parțială a Contractului, cu privire doar la o parte din testele ce fac parte din pachet/ panel/ profil de analize (cu rambursarea parțială a sumei achitate), deoarece fiecare pachet/ panel/ profil de analize reprezintă un produs de sine stătător, configurat astfel din motive medicale. Astfel, în cazul în care, la data la care personalul medical Synevo se prezinta pentru vizita la domiciliu, Utilizatorul nu mai dorește efectuarea tuturor analizelor din pachet/ panel/ profil de analize, acesta are posibilitatea doar de a solicita rezoluțiunea Contractului cu privire la intregul pachet/panel/profil de analize, în condițiile stabilite prin prezentele Termene și Condiții.

De asemenea, Utilizatorul nu are posibilitatea să solicite rezoluțiunea parțială a Contractului, respectiv să solicite rambursarea parțială a sumei achitate, în cazul în care, când personalul Synevo se prezinta la domiciliul pacientului, respectiv Utilizatorului pentru prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul Funcției de comandă și plată cu recoltare la domiciliu, Utilizatorul nu îndeplinește condițiile pentru recoltarea probelor biologice/ nu prezintă probele biologice autorecoltate (când e cazul) necesare prestării serviciilor, astfel încât să poată efectua toate testele din cadrul pachetului/ panelului/ profilului de analize achiziționat. Astfel, în cazul în care, la data la care personalul medical Synevo se prezinta pentru vizita la domiciliu, Utilizatorul nu indeplineste conditiile pentru efectuarea tuturor analizelor din pachet/ panel/ profil de analize, acesta are posibilitatea doar de a solicita rezoluțiunea Contractului cu privire la intregul pachet/panel/profil de analize, în condițiile stabilite prin prezentele Termene și Condiții.

In aceste cazuri: (a) daca Utilizatorul a achizitionat doar pachetul/panelul/profilul de analize respectiv, acesta are doar posibilitatea sa solicite rezolutiunea Contractului, exclusiv cu privire la intregul pachet/panel/profil de analize achizitionat prin intermediul Functiei de comanda si plata cu recoltare la domiciliu, serviciul de recoltare la domiciliu fiind deja executat prin prezentarea personalului medical la domiciliul Utilizatorului sau (b) daca Utilizatorul a achizitionat si alte analize medicale in afara pachetului/panelului/profilului de analize respectiv, acesta poate sa solicite rezolutiunea Contractului cu privire la intregul pachet/panel/profil de analize si sa efectueze celelalte analize medicale achizitionate prin intermediul Functiei de comanda si plata cu recoltare la domiciliu. In ambele situatii, Synevo va rambursa exclusiv suma achitata pentru intregul pachet/panel/profil de analize prin raportare la care a operat rezolutiunea Contractului.

VDreptul utilizatorului de a se retrage din Contract

V.1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contract, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 30 zile de la momentul primirii de către utilizator a mesajului de confirmare a procesării plății, împreună cu informațiile esențiale privind comanda de analize efectuate prin utilizarea Funcției de comandă și plată. Acest drept poate fi exercitat numai in cazul neefectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

V.2. Pentru a își exercita dreptul de retragere, Utilizatorul va transmite în atenția Titularului, anterior expirării termenului de 30 zile referit la punctul IV.1. mai sus, o declarație neechivocă cu privire la exercitarea dreptului de retragere care va conține cel puțin numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.synevo.ro/contact/.

V.3. Urmare a exercitării dreptului de retragere de către utilizator, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate si, respectiv, contravaloarea Serviciului de  recoltare a probelor la domiciliu în termen de cel mult 30 zile de la data la care declarația neechivocă a utilizatorului de exercitare a dreptului de retragere a fost comunicată în atenția sa.

VIForța majoră

VI.1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor ce incumbă Titularului în baza Contractului încheiat cu utilizatorul cu privire la analizele comandate de acesta din urmă în cadrul site-ului prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

VI.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată, dacă o astfel de neexecutare la termen și/ sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

VI.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

VII. Reclamații și litigii

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Utilizatorul va putea sa depună reclamații către [email protected] prin completarea și transmiterea formularului de contact disponibil la https://www.synevo.ro/contact/, pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciului Plata Online, se realizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la:  https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/

Prin UTILIZAREA FUNCȚIEI DE COMANDA ȘI PLATĂ vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TERMENE ȘI CONDIȚII: ”DEFINIȚII”, ”MECANISMUL FUNCȚIEI DE COMANDĂ ȘI PLATĂ”, ”REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI DE CĂTRE TITULAR”, INCLUSIV ART. IV.4 INSTITUIND O CLAUZĂ PENALĂ, ”DREPTUL UTILIZATORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT”, ”FORȚA MAJORĂ”, ”RECLAMAȚII ȘI LITIGII”.

Prezentele Termene si conditii de utilizare a Functiei de comanda pentru recoltarea probelor biologice la domiciliu sunt aplicabile incepand cu data de 27.07.2023 si inlocuiesc Termenele si conditii de utilizare a Functiei de comanda pentru recoltarea probelor biologice care au fost valabile incepand cu data de 02.05.2023 pana la data de 26.07.2023.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
    Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

    În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.