Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări
Coșul meu

Termene și condiții de utilizare a Funcției de comandă

Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată de servicii medicale în cadrul site-ului

Funcția de comandă și plată de servicii medicale este pusă la dispoziția oricărui utilizator al site-ului, în cadrul Secțiunii din site purtând denumirea Shop Online, în vederea plasării unor comenzi constând în una sau mai multe servicii medicale, respectiv pachete de servicii medicale și efectuării plăților corespunzătoare comenzilor plasate, în considerarea Termenelor și Condițiilor prezentate în cele ce urmează.

  1. Definiții

I.1. Funcția de comandă și plată de servicii medicale (denumită în cele ce urmează ”Funcția de comandă și plată”) – funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a comanda și a plăti serviciile medicale selectate din portofoliul Synevo Romania S.R.L. (”Synevo”), disponibile în cadrul funcției, cât și de a selecta efectuarea programărilor, după caz, conform informațiilor prezentate în cadrul Secțiunii Shop Online; comanda și plata serviciilor medicale selectate de către utilizator se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor prezentate mai jos.

I.2.  Serviciile medicale disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată – (a)analizele medicale din cadrul portofoliului Synevo și (b) consultațiile genetice care pot fi adăugate în Coșul meu și plătite prin intermediul Funcției de comandă și plată din cadrul site-ului, semnalizate în mod corespunzător la momentul plasării comenzii. Nu toate serviciile medicale incluse în portofoliul Synevo sunt acoperite de Funcția de comandă și plată, unele putând fi comandate și plătite doar în recepțiile Synevo de pe teritoriul României.

I.3. Contract – acordul de voință dintre Titular (Synevo) și Utilizator, format în condițiile prevăzute de prezentele Termene și Condiții;

I.4. Termen de executare a Contractului – termenul de 30 de zile calendaristice înăuntrul căruia utilizatorul trebuie să se prezinte în orice recepție Synevo/ la cabinetul medical din Laboratorul Central al Synevo (”Laboratorul Central”) din Chiajna, str. Industriilor, nr. 25, jud. Ilfov (în cazul consultației genetice) sau într-una dintre recepțiile indicate în mod expres pentru tipul de servicii comandate în vederea efectuării serviciilor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și platăTermenul de executare a Contractului începe să curgă de la momentul transmiterii către utilizator a mesajului de confirmare a plății.

I.5.  Utilizatorul Funcţiei de comandă şi plată de servicii medicale în cadrul Site-ului (”Utilizatorul”) – persoana care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online servicii medicale din portofoliul Synevo, disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată.

2. Mecanismul Funcției de comandă și plată

II.1. Prin utilizarea Funcției de comandă și plată, utilizatorul site-ului poate selecta, din portofoliul pus la dispoziție în cadrul Secțiunii „Servicii și tarife”, unul sau mai multe servicii medicale disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată pe care dorește să le comande, prin adăugarea fiecărui serviciu selectat în Coșul meu cu ajutorul butonului ”Adăugă în Coșul meu”/ pictograma reprezentând Coșul de cumpărături dispus în dreptul fiecărui serviciu disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată.

II.2. Toate selecțiile realizate conform prevederilor art. II.1. de mai sus vor fi incluse în Lista de servicii ce va fi afișată Utilizatorului prin selectarea butonului reprezentând ”Coșul de servicii” dispus în cadrul interfeței online. Lista de servicii disponibilă în cadrul Coșului de servicii va cuprinde informații cu privire la: denumirea serviciului selectat, prețul aferent fiecărui serviciu medical, practicat la nivelul laboratoarelor Synevo la momentul plasării comenzii și prețul total al comenzii plasate exprimat în lei.

Comenzile plasate în mediul online pot face obiectul unor reduceri de preț, care vor fi comunicate în mod corespunzător pe site.  Odată cu prezentarea Listei de servicii, Utilizatorul poate consulta specificațiile anumitor servicii prin accesarea link-ului URL disponibil în acest sens.

Există posibilitatea să fie comercializate pachete promoționale/ paneluri/ profiluri de analize/ servicii care să conțină servicii identice, iar achiziționarea mai multor pachete/ paneluri/ profiluri de analize/ servicii cu servicii identice (care se suprapun) este decizia exclusivă a pacientului, respectiv a Utilizatorului care înțelege acest lucru și este de acord cu achiziționarea lor în această configurație.

În cazul în care pachetele/ panelurile/ profilurile de analize/ servicii achizitionate prin intermediul Funcției de comandă și plată conțin servicii pentru care sunt necesare probe biologice autorecoltate, Utilizatorul are posibilitatea să se prezinte în oricare recepție Synevo pentru a ridica recipientele necesare autorecoltării, înainte de a se prezenta pentru prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul Funcției de comandă și plată. Utilizatorul înțelege și acceptă că dacă nu se prezintă la data solicitării serviciilor și cu probele biologice autorecoltate, serviciile nu îi vor fi prestate la acel moment, ci la o dată ulterioară când va prezenta și probele biologice autorecoltate, când îndeplinește toate condițiile stabilite prin prezentele Termene și Condiții, inclusiv cele privind Termenul de executare a Contractului.

II.3. În vederea plasării comenzii cu privire la serviciile selectate, Utilizatorului i se vor solicita următoarele date: nume, prenume, număr de telefon, cod numeric personal (CNP), adresă de domiciul și adresă de e-mail. Pentru plasarea cu succes a comenzii, Utilizatorul are obligația să confirme ca acceptă  prezentul document, reprezentând Termenii și Condițiile de accesare a Funcției de comandă din cadrul site-ului Synevo, că a înțeles condițiile în care i se vor presta serviciile (sub aspectul cel puțin al informațiilor prezentate în aceste Termene și Condiții) și să confirme că a citit și a înțeles Politica de confidențialitate.

II.4. Ulterior introducerii datelor solicitate conform dispozițiilor art. II.3. de mai sus, Utilizatorul va plasa comanda cu privire la serviciile selectate din portofoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată prin selectarea opțiunii ”Continuă cu plata”.

II.5. Selectarea opțiunii ”Continuă cu plata” este urmată de transmiterea către Utilizator a unei confirmări de comandă, prin e-mail. Contractul dintre Titular și Utilizator se încheie la momentul transmiterii confirmării comenzii prin e-mail de către Titular, în considerarea adresei de e-mail furnizată de către Utilizator anterior plasării comenzii conform art. II.3. de mai sus.

II.6. Confirmarea comenzii transmisă prin e-mail va cuprinde principalele elemente ale Contractului încheiat între Titular și Utilizator cu privire la serviciile selectate și comandate de către acesta din urmă, precum și un exemplar în format electronic al acestor Termene și Condiții de utilizare a Funcției de Comandă și plată. Totodată, e-mail-ul de confirmare a comenzii transmis de către Titular va cuprinde mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

II.7. Ulterior plasării comenzii și primirii confirmării de comandă, Utilizatorul va selecta opțiunea ”Plătește” afișată în cadrul interfeței online pentru a efectua plata sumei de bani aferentă serviciului/ serviciilor selectate din portfoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată. Opțiunea ”Plătește” se va activa în cadrul interfeței online odată cu transmiterea către Utilizator a e-mail-ului de confirmare conform dispozițiilor art. II.5 de mai sus, fără a presupune ca Utilizatorul să părăsească interfața online.

II.8. Efectuarea plății corespunzătoare serviciului/ serviciilor comandate se poate realiza în cadrul site-ului prin utilizarea unui card bancar acceptat de procesatorul de plăți ING WebPay: Visa, Mastercard, Maestro. (pentru mai multe informatii puteți accesa site-ul:( https://ing.ro/imm/operatiuni-curente/acceptare-carduri/ecommerce). Pentru finalizarea tranzacției în cadrul platformei online spre care Utilizatorul este redirecționat în vederea efectuării plății – către serviciul electronic al procesatorului de plăți – https://securepay.ing.ro/– Utilizatorul trebuie să introducă toate datele necesare autorizării tranzacției, așa cum acestea sunt solicitate în cadrul platformei procesatorului de plăți. Ulterior, Utilizatorul va trebui să completeze datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți pentru facturare și din motive de securitate, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Titular. Pentru mai multe detalii privind prelucrările de date efectuate de către procesatorul de plăți vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a acestuia.

Titularul nu este răspunzător de restricțiile impuse de schemele de plăți, agențiile de creditare de referință, agențiile de prevenire a fraudei și autoritățile de urmărire a infracțiunilor, etc., restricții care nu permit finalizarea tranzacțiilor efectuate cu cardul prin intermediul procesatorului de plăți.

II.9. În cazul în care, din cauza unor dificultăți tehnice, după primirea de catre Utilizator a email-ului de confirmare a comenzii, conform dispozitiilor II.5 de mai sus, plata nu este finalizată cu succes într-un interval de 20 de minute de la momentul activarii opțiunii “Plătește”, Synevo va transmite Utilizatorului un SMS, la numărul de telefon completat de către Utilizator în procesul de plasare a comenzii, ce va conține un link URL pentru finalizarea plății. Link-ul URL furnizat de către Titular este valabil 24h și permite realizarea plății corespunzătoare comenzii deja înregistrate de către Utilizator.

În masura în care, după primirea de către Utilizator a emailului de confirmare a comenzii, conform dispozitiilor II.5 de mai sus, si după transmiterea de către Titular a SMS-ului menționat anterior, plata nu este finalizată cu succes într-un interval de 40 de minute de la momentul activării opțiunii “Plătește”,  Synevo va transmite către Utilizator un e-mail, la adresa de e-mail completată de către Utilizator în procesul de plasare a comenzii,ce va conține un link URL pentru finalizarea platii. Link-ul URL furnizat de către Titular este valabil 24h și permite finalizarea plasării comenzii deja înregistrate de către Utilizator.

II.10. Procesarea cu succes a plății – confirmată într-o primă etapă de procesatorul de plăți – este urmată de transmiterea de către Titular a unui mesaj electronic de confirmare a procesării plății către Utilizator, care va conține numărul atribuit comenzii  (acesta trebuie păstrat și prezentat la recepția Synevo în vederea efectuării serviciului/ serviciilor contractate de către Utilizator), alte informații esențiale privind comanda, mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

III. Facturare

III.1. Prețurile Serviciilor medicale disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată sunt afisate pe pagina fiecarui produs si in cosul de cumparaturi si includ toate taxele, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile.

III.2. Prețul fiecarui serviciu din cadrul Cosului de servicii și modalitatea de plată sunt specificate în pasul de Finalizare a comenzii din cadrul Funcției de comandă și plată. Titularul va emite o factură pentru Lista de servicii achiziționate prin intermediul Functiei de comanda si plata, Utilizatorul având obligația să furnizeze toate informațiile necesare pentru emiterea facturii, conform legislației în vigoare.

III.3. Titularul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii plasate prin intermediul Funcției de comandă și plată, exclusiv in format electronic, prin transmiterea unui link URL în mesajul de confirmare a procesării plății comenzii înregistrate, conform art. II.10, transmis la adresa de e-mail completata de catre Utilizator in procesul de plasare a comenzii.

III.4. Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul își exprimă acordul de a primi factura în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail mentionată de Utilizator in procesul de plasare a comenzii.

III.5. Utilizatorul este direct responsabil pentru corectitudinea datelor transmise pentru emiterea facturii.  

IV. Rezoluțiunea Contractului de către Titular

IV.1. În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă Termenul de executare a Contractului, respectiv nu se prezintă în recepția Synevo/ la cabinetul medical din Laboratorul Central al Synevo din Chiajna, str. Industriilor, nr. 25, jud. Ilfov (în cazul consultației genetice) în vederea efectuării serviciilor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul transmiterii către Utilizator a mesajului de confirmare a plății, Contractul se consideră reziliat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale.

Ca efect al rezilierii de drept, Titularul nu mai este tinut sa efectueze serviciile comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

IV.2. În cazul prevăzut la art. IV.1. de mai sus, rezilierea de drept operează la ora 23:59 a celei de-a 30-a zi calendaristică a Termenului de executare a Contactului, Utilizatorul fiind de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligației.

IV.3. Prezenta Secțiune reprezintă un Pact comisoriu pentru activarea căruia se impune o neexecutare culpabilă, imputabilă din partea Utilizatorului.

IV.4. În cazul rezilierii de drept a Contractului prin activarea Pactului comisoriu, suma plătită de către Utilizator la momentul utilizării Funcției de comandă și plată online va fi reținută de către Titular și nu va fi restituită Utilizatorului decât dacă acesta solicită restituirea în mod expres în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data rezoluțiunii de drept menționată la punctul IV.1., prezenta constituind clauză penală.

IV.5. În cazul în care Utilizatorul solicită restituirea sumei de bani, conform articolului IV.4. de mai sus, acesta va formula o cerere scrisa care va conține cel puțin urmatoarele date: numele, prenumele Utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.synevo.ro/contact/.

IV. 6. Urmare solicitarii prevazute mai sus, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru serviciile comandate în termen de cel mult 30 zile de la data solicitarii.

IV. 7. În cazul în care prin intermediul Funcției de comandă și plată sunt achiziționate servicii medicale sub formă de pachet/ panel/ profil de analize/ servicii vândut în această formă, nu poate interveni rezoluțiunea parțială a Contractului, cu privire doar la o parte din serviciile ce fac parte din pachet/ panel/ profil de analize/ servicii, deoarece fiecare pachet/ panel/ profil de analize/ servicii reprezintă un produs de sine stătător, configurat astfel din motive medicale. Astfel, în cazul în care Utilizatorul nu mai dorește efectuarea tuturor serviciilor dinpachet/ panel/ profil de analize/ servicii, acesta are posibilitatea doar de a solicita rezoluțiunea totală a Contractului, în condițiile stabilite prin prezentele Termene și Condiții.

De asemenea, Utilizatorul nu are posibilitatea să solicite rezoluțiunea parțială a Contractului, respectiv să solicite rambursarea parțială a sumei achitate în cazul în care, când se prezintă în centrele de recoltare/ Laboratorul Central și solicită prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul Funcției de comandă și plată, nu îndeplinește condițiile pentru recoltarea probelor biologice/ nu prezintă probele biologice autorecoltate (când e cazul) necesare prestării serviciilor, astfel încât să poată efectua toate serviciile din cadrul pachetului/ panelului/ profilului de analize/ servicii achiziționat. Astfel, Utilizatorul are posibilitatea (a) fie să revină când îndeplinește toate condițiile pentru solicitarea serviciilor, (b) fie să solicite rezoluțiunea totala a Contractului, dar numai dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite prin prezentele Termene și Condiții aplicabile în cazul oricăreia dintre aceste variante de la aceste puncte a) și b).

V. Dreptul utilizatorului de a se retrage din Contract

V.1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contract, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 30 zile de la momentul primirii de către utilizator a mesajului de confirmare a procesării plății, împreună cu informații esențiale privind comanda de servicii efectuate prin utilizarea Funcției de comandă și plată. Acest drept poate fi exercitat numai in cazul neefectuării serviciilor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

V.2. Pentru a își exercita dreptul de retragere, Utilizatorul va transmite în atenția Titularului, anterior expirării termenului de 30 zile referit la punctul V.1. mai sus, o declarație neechivocă cu privire la exercitarea dreptului de retragere care va conține cel puțin numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.synevo.ro/contact/.

V.3. Urmare a exercitării dreptului de retragere de către utilizator, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru serviciile comandate în termen de cel mult 30 zile de la data la care declarația neechivocă a utilizatorului de exercitare a dreptului de retragere a fost comunicată în atenția sa.

VI. Forța majoră

VI.1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor ce incumbă Titularului în baza Contractului încheiat cu utilizatorul cu privire la serviciile comandate de acesta din urmă în cadrul site-ului prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

VI.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată, dacă o astfel de neexecutare la termen și /sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

VI.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

VII. Reclamații și litigii

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Utilizatorul va putea sa depună reclamații către [email protected] prin completarea și transmiterea formularului de contact disponibil la https://www.synevo.ro/contact/, pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciului Plata Online, se realizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la:  https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/

Prin UTILIZAREA FUNCȚIEI DE PLASEAZĂ COMANDA ȘI PLATĂ vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TERMENE ȘI CONDIȚII: ”DEFINIȚII”, ”MECANISMUL FUNCȚIEI DE COMANDĂ ȘI PLATĂ”, ”REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI DE CĂTRE TITULAR”, INCLUSIV ART. IV.4 INSTITUIND O CLAUZĂ PENALĂ, ”DREPTUL UTILIZATORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT”, ”FORȚA MAJORĂ”, ”RECLAMAȚII ȘI LITIGII”.

Prezentele Termene si conditii de utilizare a Functiei de comanda si plata sunt aplicabile incepand cu data de 23.05.2024 si inlocuiesc Termenele si conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata care au fost valabile incepand cu data de 16.11.2023 pana la data de 22.05.2024.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
    Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

    În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.