Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări
Coșul meu

Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării serviciilor medicale (analize de laborator) decontate prin C.N.A.S.

1. Aspecte generale

Prezentele ”Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării serviciilor medicale (analize de laborator) decontate prin C.N.A.S.” din cadrul listei de servicii a Synevo Romania S.R.L. (”Synevo”), pentru care poate fi efectuată o programare online reglementează condițiile  în care poate fi realizată programarea online pentru efectuarea serviciilor medicale (analize de laborator/ teste) decontate prin C.N.A.S. care se vor efectua în punctele de recoltare (centrele) C.A.S. dedicate ale Synevo de pe raza municipiului București și în județul Ilfov (lista centre), la solicitarea directă a persoanelor care doresc efectuarea analizei/ analizelor de laborator respective și în condițiile reglementate de legislația aplicabilă acestei categorii de servicii.

Efectuarea unei Programări online pentru efectuarea analizelor de laborator decontate prin C.N.A.S., la solicitarea directă a persoanelor care doresc efectuarea analizelor de laborator pentru care poate fi efectuată o programare online în cadrul Synevo este condiționată de citirea, înțelegerea și acceptarea Termenelor si condițiilor privind programarea online în vederea efectuării serviciilor medicale (analize de laborator) decontate prin C.N.A.S., pentru care poate fi efectuată o programare online (în continuare ”Termenele și Condițiile”), cu mențiunea că Termenele și Condițiile se aplică tuturor beneficiarilor Programărilor pentru efectuarea serviciilor, fără a prezenta relevanță cine a făcut Programarea, pentru și în numele acestor beneficiari ai testării, fiind în sarcina exclusivă a Solicitantului să comunice prevederile prezentelor Termene și condiții beneficiarilor testării.

În cazul în care decideți să efectuați o Programare online pentru analizele de laborator decontate prin C.N.A.S. pe care doriți să le efectuați în municipiul București, respectiv pe raza județului Ilfov, aceste Termene și condiții reprezintă acordul dintre Synevo și Solicitant cu privire la condițiile privind Programarea online în vederea efectuării analizelor de laborator din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim de decontare prin C.N.A.S., pentru care poate fi efectuată o programare online respectiv cu privire la toate și oricare dintre cele stabilite prin aceste Termene și condiții și vor guverna relația dintre Solicitant și Synevo. Totodată, Solicitantul care realizează Programarea pentru alți beneficiari ai analizei/ analizelor de laborator garantează că avea dreptul să realizeze Programarea și că a adus la cunoștința beneficiarilor serviciilor medicale (analize de laborator) prevederile acestor Temene și condiții, singurele aplicabile în ceea ce privește Programarea online în vederea efectuării analizelor de laborator în condițiile acestor Termene și condiții, precum și toate informațiile necesare pentru ca persoanele programate să beneficieze de Programarea online astfel efectuată de Solicitant. 

Synevo își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica aceste Termene și condiții, în orice moment, situație în care va informa Solicitanții și beneficiarii Programării online în conformitate cu prevederile acestor Termene și condiții. Solicitantul, la rândul său, se obligă și garantează că va informa beneficiarul/ beneficiarii testării cu privire la modificarea Termenelor și condițiilor și la condițiile în care aceștia pot beneficia de Programarea online.

În cazul în care aceste Termene și condiții se vor modifica la o dată ulterioară acceptării acestora, Synevo vă va comunica un e-mail în acest sens, în cadrul căruia veți putea accesa un link care să vă permită să consultați varianta actualizată a Termenelor și condițiilor. 

În cazul în care nu veți fi de acord cu modificările aduse Termenelor și condițiilor, aveți opțiunea de a anula Programarea online, cu parcurgerea procedurii menționate în prezentele Termene și condiții, asumându-vă toate consecințele care pot decurge din anularea programării pentru efectuarea analizelor de laborator decontate prin C.N.A.S. (de exemplu, dar fără a se limita la imposibilitatea realizării unei noi programări în cadrul Synevo din cauza epuizării/ lipsei de fonduri, expirarea valabilității biletelor de trimitere etc.).

În cazul în care, ulterior informării cu privire la modificarea Termenelor și condițiilor, nu veți anula Programarea dumneavoastră online, aceasta echivalează cu acordul dumneavoastră expres cu privire la citirea, înțelegerea și acceptarea versiunii respective a Termenelor și condițiilor și realizarea Programării online în condițiile stipulate în versiunea actualizată a Termenelor și condițiilor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal și, după caz, datele persoanelor care efectuează analizei/ analizelor de laborator, pentru Programarea online în vederea efectuării analizei/ analizelor de laborator respective, vor fi prelucrate de Synevo în conformitate cu Politica de confidențialitate a Synevo Romania S.R.L. pe care o puteți consulta accesând link-ul https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/.

2. Definiții

”Termenele și condițiile” – prezentele Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării serviciilor medicale (analize de laborator) decontate prin C.N.A.S., pentru care poate fi efectuată o programare online.

”Solicitantul” – persoana care solicită efectuarea unei Programări online în conformitate cu prezentele Termene și condiții, pentru care poate fi efectuată o programare online.

”Analizele de laborator decontate prin C.N.A.S.” – oricare analize de laborator/ teste – servicii medicale de laborator din portofoliul Synevo prestate în regim de decontare din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate in baza contractelor încheiate de Synevo cu casele de asigurări competente pe raza unităților administrativ teritoriale relevante (respectiv Casa de asigurări de Sănătate a Municipiului București (”C.A.S.M.B.”) si, respectiv, Casa Județeană de Asigurări de Săntate Ilfov (”C.A.S. Ilfov”)), pentru care poate fi efectuată o programare online, respectiv analize de laborator din categoria celor care fac parte din pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice (detalii cu privire la acestea puteti consulta prin accesarea link-ului asociat). Informații detaliate cu privire la serviciile medicale de laborator prestate de Synevo, inclusiv metode de lucru, condiții de recoltare, termene de eliberare etc., se regăsesc accesând link-ul https://www.synevo.ro/shop/ urmat de selectarea analizei/ analizelor de laborator vizate.

”Solicitant” – persoana care efectuează o programare online cu respectarea prevederilor prezentelor Termene și condiții.

”Servicii speciale” – acele analize de laborator – servicii medicale de laborator aflate în portofoliul Synevo care se efectuează în condiții speciale. Cu titlu de exemplu, intră în categoria Serviciilor speciale următoarele: (i) analize pentru care recoltarea probelor este posibilă în anumite zile sau locații (spre ex.: analize din sfera ginecologică); (ii) investigatia TTGO – test de toleranta la glucoza per os (cod 2.1020.1) – recoltarea probelor pentru acest test se poate efectua doar in centrele:

(iii) toate examinările histopatologice, citologice și imunohistochimice (cu excepția testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu care se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maximum 6 blocuri (iv) Probele de urină și materii fecale vor fi predate în ziua recoltării. În cazul în care nu sunt  respectate condițiile din aceste Termene și condiții cu privire la Serviciile Speciale, aceste analize nu vor putea fi efectuate ulterior.

”Programarea online” – operațiunea efectuată online de către Solicitant în cadrul site-ului Synevo, www.synevo.ro, prin care se solicită Synevo stabilirea unei date, ore, locații în vederea efectuării analizelor de laborator aflate în portofoliul Synevo și achiziționate în regim de decontare prin C.N.A.S. și pentru care poate fi efectuată o programare online, în conformitate cu prezentele Termene și condiții.

3. Efectuarea Programării online în vederea efectuării analizelor de laborator din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim de decontare prin C.N.A.S., pentru care poate fi efectuată o programare online. Anularea Programării online

3.1. Efectuarea Programării online în vederea realizării analizelor de laborator din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim de decontare prin C.N.A.S., pentru care poate fi efectuată o programare online

Programarea online pe site-ul Synevo www.synevo.ro se efectuează cu parcurgerea procedurii mai jos descrise. Programarea online este disponibila lunar dupa momentul comunicarii plafoanelor de catre  casele de asigurări competente pe raza unităților administrativ teritoriale relevante (respectiv C.A.S.M.B. si C.A.S. Ilfov).

Programarea online se poate realiza numai in baza biletului/ biletelor de trimitere pentru efectuarea analizelor de laborator decontate prin C.N.A.S. in limita bugetului lunar alocat in baza contractelor incheiate intre Synevo si casele de asigurări competente pe raza unităților administrativ teritoriale relevante..

Recoltările probelor biologice pentru analize de laborator decontate prin C.N.A.S. nu se efectuează sâmbăta, duminica sau în zilele de sărbătoare legală! Probele de urină și materii fecale vor fi predate în ziua recoltării, în caz contrar, aceste analize nu vor putea fi efectuate ulterior.

Programările online pentru efectuarea pachetului de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice se fac utilizând formularul de pe site-ul Synevo (www.synevo.ro  Aplicatie programari CAS parcurgându-se următorii pași:

 • Înainte de a începe procesul de programare online, asigură-te că ai la îndemână biletul/ biletele de trimitere C.N.A.S. de la medic și cartea de identitate.
 • Programările și recoltările pentru serviciile medicale de baza în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice  se vor realiza în limita bugetului lunar alocat Synevo în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări competente pe raza unităților administrativ teritoriale relevante (respectiv C.A.S.M.B. și C.A.S. Ilfov).
 • Selectarea numărului de bilete de trimitere emise pentru aceeasi persoana (in baza aceluiasi cod numeric personal (CNP))
 • Selectarea categoriei de servicii medicale recomandate pe biletul de trimitere
  • Investigatii paraclinice – in aceasta categorie se incadreaza analizele de laborator decontate prin C.N.A.S. din cadrul pachetului de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice;
  • Investigatii preventie (Prev 1-5) – in aceasta categorie se incadreaza analizele de laborator recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție, acordate pentru toate categoriile de vârstă. Medicul de familie va completa biletul de trimitere pentru investigații, selectand in căsuța „PREV” o cifra de la 1 la 5, avand urmatoare semnificatie:
  • cifra 1 – pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani inclusiv;
  • cifra 2 – pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani inclusiv;
  • cifra 3 – pentru copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani inclusiv;
  • cifra 4 – pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani;
  • cifra 5 – pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 40 de ani și peste.

Important!

In cazul în care pe biletul de trimitere există și investigatia TTGO – test de toleranta la glucoza per os (cod 2.1020.1), te informam ca aceasta se poate efectua doar in centrele: Laborator si centru de recoltare Iancu de Hunedoara si Laborator si centru de recoltare Chiajna. Pentru rezervarea locului, te poti programa in oricare din centrele disponibile, insa recoltarea se va efectua doar intr-unul din centrele mentionate, respectiv Laborator si centru de recoltare Iancu de Hunedoara si Laborator si centru de recoltare Chiajna.

Pacienții cu bilet de trimitere “Preventie” categoria 5, se pot prezenta direct în centrele C.A.S dedicate din București și Ilfov pentru recoltarea probelor biologice în termenul de valabilitate al biletului de trimitere.

 • Investigatii de monitorizare (Monitor 1-7)

Pentru efectuarea analizelor medicale recomandate pentru monitorizarea pacienţilor cu COVID-19 după externare, precum şi a pacienţilor diagnosticati cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, conform descrierii de mai jos, vă rugăm să vă prezentați pentru recoltarea probelor biologice direct în centrele C.A.S dedicate din București și Ilfov, în termenul de valabilitate al biletului de trimitere.

 • ”Monitor 1” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital,
  • ”Monitor 2” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice,
  • ”Monitor 3” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat,
  • ”Monitor 4” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare,
  •  ”Monitor 5” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli rare,
  • ”Monitor 6” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice,
  • ”Monitor 7” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare
 • Investigatii histopatologie si/ sau Test PAP (Babes Papanicolau) – in aceasta categorie se incadreaza analizele de laborator decontate prin C.N.A.S. din cadrul pachetului de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, respectiv examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice:
Cod serviciuExaminări histopatologice citologice şi imunohistochimice
2.9021_1Examen histopatologic procedura completă HE (1-3 blocuri)
2.9021_2Examen histopatologic procedura completă HE (4-6 blocuri)
2.9010_1Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1-3 blocuri)
2.9010_2Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4-6 blocuri)
2.9030Teste imunohistochimice
2.9022Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină
2.9160Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau
2.9025Citodiagnostic lichid de puncţie
 • Completarea datelor aferente biletului/ biletelor de trimitere: serie, numar, data trimiterii, cod valabilitate;
 • Selectarea locației – din lista centrelor disponibile. Analizele de laborator pentru care poate fi efectuată o programare online pentru efectuarea analizelor de laborator decontat prin C.N.A.S. poate fi efectuat doar în centrele dedicate din București și Ilfov în care acesta este disponibil la momentul efectuării Programării online;
 • Selectarea datei – din calendarul afișat după selectarea locației. În cazul în care anumite date nu se pot selecta din calendar, acest lucru este determinat de faptul că nu există disponibilitate pentru Programare online în centrul selectat (pentru efectuarea analizei/ analizelor de laborator pentru care se dorește efectuarea unei Programări online), în perioada respectivă;
 • Selectarea intervalului disponibil pentru Programarea online – din calendarul afișat după selectarea locației

Important!

Dupa selectarea locatiei si a datei programarii, utilizatorii au la dispozitie maximum 10 minute pentru introducerea datelor de contact si finalizarea programarii. Dupa expirarea acestui interval, sesiunea expiră și Solicitantul trebuie sa reia procesul de programare, locul selectat fiind deblocat.

 • Completarea datelor de contact pentru confirmarea Programării online: nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, telefon, aparținând persoanei care beneficiaza de Programarea online
 • Salvarea Programării online.

Procesul de efectuarea a unei Programări online se va finaliza cu transmiterea unui e-mail de confirmare a Programării online, care vi se va comunica la adresa de e-mail indicată în formularul completat odată cu efectuarea acesteia.

O Programare online este valabilă pentru o singură persoană, fiecare procedură de Programare online inițiată făcând posibilă efectuarea unei programări pentru o singură persoană, iar intervalul alocat fiecărei programări este de 30 de minute.

Neprezentarea beneficiarului Programării la locația, data și ora stabilite pentru efectuarea testării are ca efect pierderea dreptului de a solicita efectuarea analizelor de laborator în condițiile menționate în Programarea online, o nouă Programare online putând fi efectuată cu reluarea procesului descris mai sus, cu limitele specificate în przentele Termene și condiții.

3.2. Anularea Programării online de către Solicitant

Solicitantul are dreptul de a renunța la Programarea online, putând să o anuleze în condițiile stabilite prin lege și prin aceste Termene și condiții. În situaţia în care beneficiarul nu poate respecta, din motive justificate, data şi ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta va anunţa Synevo, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite (24 de ore).

 Anularea Programării online se poate face prin accesarea link-ului de anulare a Programării online disponibil în e-mail-ul transmis pentru confirmarea acesteia.

Solicitantul înțelege și este de acord că anularea Programării online duce la pierderea dreptului persoanei programate de a se prezenta la data, ora și în locația stabilite prin Programarea online în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru realizarea testării, iar o nouă Programare online va putea fi efectuată cu reluarea procesului descris la punctul 3.1. de mai sus. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, nu pot fi efectuate anulări ale Programării doar pentru o parte din analizele de laborator de pe biletul de trimitere. Solicitantul înțelege și garantează că își asumă toate consecințele care pot decurge din anularea programării pentru efectuarea analizelor de laborator decontate prin C.N.A.S. (de exemplu, dar fără a se limita la imposibilitatea realizării unei noi programări în cadrul Synevo din cauza epuizării/ lipsei de fonduri, expirarea valabilității biletelor de trimitere etc.)

3.3. Anularea Programării online de către Synevo

În cazul în care, între momentul confirmării Programării online și data efectivă, stabilită conform Programării online pentru realizarea testării, intervin circumstanțe de natură să ducă la imposibilitatea efectuării testării de către Synevo (astfel cum sunt acestea indicate exemplificativ la pct. 5 de mai jos), Synevo va anula Programarea online și va comunica Solicitantului un e-mail în acest sens. Astfel, Synevo va anunţa Solicitantul nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite.

Solicitantul recunoaște în mod expres și irevocabil dreptul Synevo de a anula Programarea online efectuată de către Solicitant în condițiile în care, din motive obiective (precum cele enumerate nelimitativ la pct. 5 de mai jos sau în cadrul acestor Termene și condiții), se va afla în imposibilitatea de a da curs Programării online. Solicitantul cunoaște și garantează că are obligația ca, odată informat cu privire la anularea Programării online, să informeze beneficiarii testării cu privire la anularea Programării, Synevo nefiind răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile pe care le-ar suferi beneficiarii urmare a faptului că Solicitantul nu i-a informat despre anularea Programării. Totodată, Solicitantul renunță în mod expres și irevocabil la orice acțiuni împotriva Synevo cu privire la anularea Programării online. Anularea Programării online de către Synevo se va face în condițiile stabilite prin prin lege și prin prezentele Termene și condiții. 

3.4. Inscrierea pe Lista de asteptare

În cazul în care nu exista fonduri disponibile pentru efectuarea de analize de laborator în cadrul centrelor C.A.S. dedicate ale Synevo de pe raza municipiului București și a județului Ilfov in momentul in care Solicitantul doreste sa inregistreze o Programare online, exista posibilitatea inscrierii pe Lista de asteptare, prin furnizarea urmatoarelor detalii: seria si numarul biletului de trimitere, data trimiterii, codul de diagnostic, de preventie sau de monitorizare, dupa caz, numele si prenumele solicitantului, CNP, telefon si adresa de e-mail.

Inscrierea pe Lista de asteptare nu reprezinta o programare pentru analize de laborator decontate prin C.N.A.S. și nici nu garantează că se vor putea efectua analizele de laborator în luna respectivă.

Synevo oferă posibilitatea asiguraților caselor menționate mai sus să solicite înscrierea pe lista de așteptare, aceștia putând fi contactați telefonic pentru o programare numai în cazul redistribuirii plafonului rămas disponibil (de exemplu, prin neprezentarea la recoltare a unora dintre pacienții programați) sau în cazul suplimentării plafoanelor de către casele de asigurări competente pe raza unităților administrativ teritoriale relevante (respectiv C.A.S.M.B. si C.A.S. Ilfov)..

Lista de așteptare este valabilă numai în luna pentru care s-a solicitat programarea.

4. Termenul de eliberare a rezultatelor analizelor de laborator

Termenul de eliberare a rezultatelor este termenul menționat pe cererea de analize emisă când beneficiarul Programării se prezintă la data, ora și în locația stabilite prin Programarea online în vederea efectuării testării.

Dată fiind modalitatea de operare a sistemului informatic de laborator al Synevo, termenul de eliberare a rezultatelor analizelor menționat pe cererea de analize se calculează din momentul înregistrării cererii de analize, fără a se lua în calcul prima și ultima oră a termenului, orele zilelor de sâmbătă și duminică și nici orele zilelor de sărbătoare legală. În cazul în care termenul calculat conform acestui paragraf se împlinește într-o zi nelucrătoare (sâmbătă, duminică sau sărbatoare legală), acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, iar termenul astfel calculat este menționat în cadrul cererii de analize.

Rezultatele analizelor de laborator se eliberează atât în format letric, cât și online, informații cu privire la modalitatea de eliberarea a rezultatelor analizelor se regăsesc accesând link-ul  https://www.synevo.ro/rezultate-analize/.

5. Limitarea răspunderii

Solicitantul cunoaște, își asumă și acceptă în mod expres și irevocabil că Synevo nu este în niciun fel responsabilă de toate și oricare dintre daunele directe și/ sau indirecte care ar putea fi determinate de/ ar fi în legătură cu, dar fără a se limita la:

(i) efectuarea unei Programări online pentru servicii care nu pot face obiectul unei Programări online sau care nu respectă condițiile stabilite prin prezentele Termene și condiții, fapt care va duce la imposibilitatea Synevo de a da curs Programării online astfel efectuate;

(iii) prelungirea unor termene, inclusiv a celor de eliberare a rezultatelor,

(iv) modificări de program de lucru (în centre de recoltare și/ sau în laboratoare),

(v) pierderea unor termene stabilite în relația cu terțe persoane,

(vi) suspendarea și/ sau încetarea testării, indiferent de data la care aceasta intervine,

(vii) stres emoțional,

(viii) imposibilitatea realizării testării astfel cum a fost programată determinată de, dar fără a se limita la: (a) stabilirea unor ordine de prioritate impuse de autorități interne și/ sau internaționale (b) imposibilitatea obținerii și/ sau achiziționării și/ sau întârzieri ale furnizorilor în livrarea de materii prime/ materiale/ produse/ echipamente și/ sau în prestarea de servicii etc. necesare efectuării testării, (c) defectarea echipamentelor (d) lipsa/ pierderea/ indisponibilizarea personalului calificat/ echipamentelor necesare pentru efectuarea testării, (e) orice interdicții/ limitări/ restricții impuse de autorități interne și/ sau internaționale, etc.;

(ix) închiderea definitivă/ temporară a activității în locația unde este stabilită Programarea și/ sau în laboratoarele Synevo;

(x) întreruperea alimentării cu utilități a laboratoarelor Synevo;

(xi) impunerea unor proceduri de igienizare, dezinfecie;

(xii) orice probleme care pot să intervină în procesul de predare și transport al probelor etc.

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil că este singurul responsabil de:

(i) furnizarea datelor valide complete, corecte și/ sau actuale, necesare efectuării Programării online, iar în cazul încălcării obligațiilor asumate în acest sens, Synevo este exonerată de orice fel de răspundere cu privire la, dar fără a se limita la (a) imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la anularea Programării, (b) modificarea acestor Termene și condiții și imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la aceasta etc.;

(ii) comunicarea detaliilor Programării online și a prevederilor prezentelor Termene și condiții către beneficiarii testării (inclusiv cu privire la termenul și modalitățile de eliberarea a rezultatelor, precum și cu dreptul Synevo stabilite prin prezentele Termene și condiții), Synevo fiind exonerat de orice fel de răspundere  cu privire la necunoașterea și neasumarea prevederilor acestor Termene și condiții de către beneficiarii testării.      

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil următoarele:

(i) cazul fortuit exonerează Synevo de orice fel de răspundere. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care este împiedicată să-şi îndeplinească total sau parţial obligaţiile din cauza producerii unui asemenea eveniment.

(ii) forța majoră exonerează Synevo de orice fel de răspundere. Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul Synevo, care nu se datorează greșelii sau vinei acesteia, care nu putea fi prevăzut la momentul efectuării Programării online și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către Synevo; sunt considerate asemenea evenimente, dar fără a se limita la acestea: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, epidemii, pandemii, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, etc.

Solicitantul este de acord în mod expres cu limitele răspunderii Synevo astfel cum au fost detaliate în cadrul acestui punctului 5.

6. Dispoziții finale

Aceste Termene și condiții constituie întregul acord al Părților cu privire la Programarea online în vederea efectuării analizelor de laborator din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim de decontare prin C.N.A.S., pentru care poate fi efectuată o Programare online.

7. Comunicări

Pentru o bună desfășurare a comunicării privind Programarea online în vederea efectuării analizelor de laborator din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim de decontare prin C.N.A.S., pentru care poate fi efectuată o programare online, vă rugăm să furnizați date de contact valide, complete, corecte și/ sau actuale. În lipsa comunicării unor date valide, complete, corecte și/ sau actuale, Synevo nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru imposibilitatea comunicării oricăror informații actualizate (dar fără a se limita la acestea) cu privire la condițiile Programării online. 

Tipuri de comunicări transmise de către Synevo:

 • E-mail de confirmare a Programării online: se transmite către adresa de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări și conține informații despre: data, intervalul orar, locația alese pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru efectuarea analizelor de laborator.Totodată, în acest e-mail se regăsește și link-ul de anulare a Programării online, pe care va rugăm să îl accesați, cu minimum 24 de ore înainte de data și ora Programării, în cazul în care doriți să anulați la Programarea online;
 • E-mail de confirmare a anulării Programării online: se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, după finalizarea procesului de anulare a Programării online;
 • E-mail cu privire la anularea Programării online (de către Synevo): se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, în cazul în care Synevo anulează Programarea online în conformitate cu aceste Termene și condiții;
 • E-mail cu privire la orice modificări/ informații relevante cu privire la realizarea testării, modificări ale datelor Programării online, ale prezentelor Termene și condiții, etc.
 • SMS de confirmare a Programarii online în caz de redistribuire/ suplimentare a plafonului: se transmite catre numarul de telefon furnizat in momentul completarii formularului de inscriere pe Lista de asteptare numai în cazul redistribuirii plafonului rămas disponibil (de exemplu, prin neprezentarea la recoltare a unora dintre pacienții programați) sau în cazul suplimentării plafoanelor de către C.N.A.S.

8. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Prezentele Termene și condiții, precum și relația dintre Synevo și dumneavoastră, în ceea ce privește efectuarea Programării online și efectuarea testării în conformitate cu prezentele Termene și condiții, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din Romania. Orice divergență apărută între părți se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, oricare dintre părți se poate adresa instanțelor de judecată competente din București.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
  Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

  În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.