Synevo Programare RT PCR COVID-19
Cosul meu

Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2

1. Aspecte generale

Prezentele ”Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2/ testelor din cadrul pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2” reglementează condițiile  în care poate fi realizată Programarea online pentru efectuarea, în cadrul Synevo Romania S.R.L. (”Synevo”), a testului ARN Viral SARS-CoV-2 (”Testul”), test de referință pentru diagnosticul specific de COVID-19, la solicitarea directă a persoanelor care doresc efectuarea acestui test, cu plată, în cadrul Synevo, fie ca urmare a achiziționării unui test ARN Viral SARS-CoV-2, fie ca urmare a achiziționării unui pachet de teste ARN Viral SARS-CoV-2 (”Pachet de teste”) cu privire la care informații suplimentare vei găsi accesând următorul link https://www.synevo.ro/pachete/.

Efectuarea unei Programări online pentru realizarea testului/ testelor din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2 este condiționată de citirea, înțelegerea și acceptarea Termenelor și condițiilor privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2 (în continuare ”Termenele și Condițiile”), cu mențiunea că Termenele și Condițiile se aplică tuturor beneficiarilor Programărilor pentru realizarea testării, fără a prezenta relevanță cine a făcut Programarea pentru și în numele acestor beneficiari ai testării fiind în sarcina exclusivă a Solicitantului să comunice prevederile prezentelor Termene și condiții beneficiarilor testării.

În cazul în care decideți să efectuați o Programare online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2/ testelor ARN Viral SARS-CoV-2 din cadrul Pachetelor de teste, aceste Termene și condiții reprezintă acordul dintre Synevo și solicitant cu privire la condițiile privind Programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2/ testelor ARN Viral SARS-CoV-2 din cadrul Pachetelor de teste, respectiv cu privire la toate și oricare dintre cele stabilite prin aceste Termene și condiții și vor guverna relația dintre solicitant și Synevo. Totodată, Solicitantul care realizează Programarea pentru beneficiarii Pachetelor de teste garantează că avea dreptul să realizeze Programarea și că a adus la cunoștința beneficiarilor testelor din cadrul Pachetelor de teste prevederile acestor Temene și condiții, singurele aplicabile în ceea ce privește Programarea, precum și toate informațiile necesare pentru ca persoanele programate să beneficieze de Programarea astfel efectuată de Solicitant. 

Synevo își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica aceste Termene și condiții, în orice moment, situație în care va informa Solicitanții în conformitate cu prevederile acestor Termene și condiții. Solicitantul se obligă și garantează că va informa beneficiarul/ beneficiarii testării cu privire la modificarea Termenelor și condițiilor și la condițiile în care aceștia pot beneficia de Programare.

În cazul în care aceste Termene și condiții se vor modifica la o dată ulterioară acceptării acestora, Synevo vă va comunica un e-mail în acest sens, în cadrul căruia veți putea accesa un link care să vă permită să consultați varianta actualizată a Termenelor și condițiilor. 

În cazul în care nu veți fi de acord cu modificările aduse Termenelor și condițiilor, aveți opțiunea de a anula Programarea online, cu parcurgerea procedurii menționate în prezentele Termene și condiții.

În cazul în care, ulterior informării cu privire la modificarea Termenelor și condițiilor, nu veți anula Programarea dumneavoastră online, aceasta echivalează cu acordul dumneavoastră expres cu privire la citirea, înțelegerea și acceptarea versiunii respective a Termenelor și condițiilor și realizarea Programării online în condițiile stipulate în versiunea actualizată a Termenelor și condițiilor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal și, după caz, datele persoanelor care efectuează testele din cadrul Pachetelor de teste, pentru Programarea online în vederea efectuării Testului/ testelor din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2, vor fi prelucrate de Synevo în conformitate cu Politica de confidențialitate a Synevo Romania S.R.L. pe care o puteți consulta accesând link-ul https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/.

2. Definiții

”Termenele și condițiile” – prezentele Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2/ testelor din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2.

”Solicitantul” – persoana care solicită efectuarea unei Programări online în conformitate cu prezentele Termene și condiții privind Programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2.

”Testul” – Testul de referință pentru diagnosticul specific de COVID-19, cunoscut sub denumirea de ARN viral SARS-CoV-2. Testul utilizează metoda Real Time PCR (RT-PCR). Testul este disponibil pentru recoltare în centrele Synevo dedicate și se efecutează doar în baza unei Programări online. Informații detaliate cu privire la testare se regăsesc accesând următoarele link-uri https://www.synevo.ro/oferte/testul-real-time-pcr-pentru-diagnosticarea-covid-19/ și https://www.synevo.ro/programari-testare-rt-pcr-covid-19/

”Programarea online” – operațiunea efectuată online de către Solicitant în cadrul site-ului Synevo, www.synevo.ro, prin care se solicită Synevo stabilirea unei date, ore, locații în vederea efectuării Testului, în conformitate cu prezentele Termene și condiții.

3. Efectuarea Programării online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2/ testelor din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2. Anularea Programării 

3.1. Efectuarea Programării online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2/ testelor din cadrul pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2

Pentru realizarea testării, este necesară efectuarea unei Programări online pe site-ul Synevo www.synevo.ro, cu parcurgerea procedurii mai jos descrise.

Programarea online pentru testarea ARN viral SARS-CoV-2 se va realiza:

 • Atât ca urmare a achiziției online a Testului, după selectarea testului (ARN Viral SARS Cov-2) în coșul de cumpărături și parcurgerii procedurii pentru achiziția online a testului pe site-ul www.synevo.ro (conform Termenelor și condițiilor de utilizare a Funcției de comandă – https://www.synevo.ro/termeni-si-conditii-cos-de-cumparaturi/); 
 • Cât și pentru situația în care Testul/ Pachetul de teste urmează să  fie achiziționat în centrul Synevo, cel mai târziu la data, ora și în locul unde beneficiarii testării se prezintă în vederea efectuării Testului.

Programările online pentru efectuarea Testului se fac utilizând formularul de pe site-ul Synevo (www.synevo.ro), parcurându-se următorii pași:

 • Selectarea locației – din lista centrelor disponibile. Testul poate fi efectuat doar în locațiile în care acesta este disponibil la momentul efectuării Programării online;
 • Selectarea datei – din calendarul afișat după selectarea locației. În cazul în care anumite date nu se pot selecta din calendar, acest lucru este determinat de faptul că nu există disponibilitate pentru Programare online în centrul selectat (fie pentru Test, fie pentru toate testele din cadrul Pachetelor de teste), în perioada respectivă;
 • Selectarea intervalului disponibil pentru Programarea online – din calendarul afișat după selectarea locației (intervalul alocat fiecărei programări este de 10 minute pentru efectuarea unui Test, respectiv 20 de minute pentru efectuarea testelor din cadrul Pachetelor de teste);
 • Completarea datelor de contact pentru confirmarea Programării online: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, aparținând persoanei care efectuează Programarea (în cazul realizării unei Programări pentru efectuarea testelor din cadrul Pachetelor de teste, nu este necesară furnizarea datelor beneficiarilor testării);
 • Salvarea Programării online.

Procesul de efectuarea a unei Programări online se va finaliza cu transmiterea unui e-mail de confirmare a Programării online, care vi se va comunica la adresa de e-mail indicată în formularul completat odată cu efectuarea acesteia.

O Programare online este valabilă pentru o singură persoană în cazul programării pentru efectuarea testului/ pentru un numar de 2, 3, respectiv 4 persoane, în cazul achiziționării unor Pachete de teste (în funcție de tipul de Pachet de teste ales), fiecare procedură de Programare online inițiată făcând posibilă efectuarea unei programări pentru numărul de persoane ales de Solicitant, iar intervalul alocat fiecărei programări este de 10 minute pentru efectuarea unui Test, respectiv 20 de minute pentru efectuarea testelor din cadrul Pachetelor de teste.

Neprezentarea persoanei/ persoanelor programate la locația, data și ora stabilite pentru efectuarea testării are ca efect pierderea dreptului de a solicita efectuarea Testului în condițiile menționate în Programarea online, o nouă Programare online putând fi efectuată cu reluarea procesului descris mai sus.

3.2. Anularea Programării online de către Solicitant

Solicitantul are dreptul de a renunța la Programarea online, putând să o anuleze în condițiile stabilite în aceste Termene și condiții. Anularea programării de către Solicitant se poate face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora Programării online, trimițând un e-mail la adresa [email protected] sau prin accesarea link-ului de anulare a Programării online disponibil în e-mail-ul transmis pentru confirmarea acesteia.

Solicitantul înțelege și este de acord că anularea Programării online duce la pierderea dreptului persoanei programate/ a tuturor persoanelor programate (în cazul Programării pentru efectuarea teselor din cadrul Pachetelor de teste) de a se prezenta la data, ora și în locația stabilite prin Programarea online în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru realizarea testării, iar o nouă Programare online va putea fi efectuată cu reluarea procesului descris la punctul 3.1. de mai sus. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, nu pot fi efectuate anulări ale Programării doar pentru o parte din testele din cadrul Pachetelor de teste – anularea Programării online pentru efectuarea testelor din cadrul Pachetelor de teste va atrage anularea Programării pentru toate testele din cadrul Pachetelor de teste, iar programarea pentru un alt număr de beneficiari ai testării se va putea face (i) fie reluând procesul de programare, astfel cum este acesta mai sus descris, (ii) fie la nr. telefon 0374708807

3.3. Anularea Programării online de către Synevo

În cazul în care, între momentul confirmării Programării online și data efectivă, stabilită conform Programării online, pentru realizarea Testului, intervin circumstanțe de natură să ducă la imposibilitatea efectuării testării de către Synevo (astfel cum sunt acestea indicate exemplificativ la pct. 6 de mai jos), Synevo va anula Programarea online și va comunica Solicitantului un e-mail în acest sens.  În acest caz, restituirea contravalorii testului achiziționat online se va face în conformitate cu Termenele și condițiile de utilizare a Funcției de comandă și cu informațiile suplimentare indicate la punctul 3.4 de mai jos.

Solicitantul recunoaște în mod expres și irevocabil dreptul Synevo de a anula Programarea online efectuată de către Solicitant în condițiile în care, din motive obiective (precum cele enumerate nelimitativ la pct. 6 de mai jos sau în cadrul acestor Termene și condiții), se va afla în imposibilitatea de a da curs Programării online. Solicitantul cunoaște și garantează că are obligația ca, odată informat cu privire la anularea Programării online, să informeze beneficiarii testării cu privire la anularea Programării, Synevo nefiind răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile pe care le-ar suferi beneficiarii urmare a faptului că Solicitantul nu i-a informat despre anularea Programării. Totodată, Solicitantul renunță în mod expres și irevocabil la orice acțiuni împotriva Synevo cu privire la anularea Programării online. Anularea Programării online de către Synevo se va face în condițiile stabilite prin prezentele Termene și condiții. 

4. Condițiile de recoltare. Metoda de testare

4.1. Condiții de recoltare (prelevarea probelor bioloice în vederea realizării Testului)

Pentru exsudatul faringian, pacientul trebuie să țină cont că prelevarea trebuie făcută fie înainte de toaleta cavităţii bucale sau ingestia de alimente sau lichide, fie la cel puțin 4 ore după acestea. Nerespectarea acestor condiții determina efectuarea Testului dintr-o proba neconformă, situație în care Solicitantul/ beneficiarul testării este singurul responsabil pentru neconformitatea probei și pentru consecințele pe care acest lucru le are.

Personalul medical responsabil cu prelevarea și transportul probelor va respecta protocoale stricte de bio-siguranță. Vor fi respectate cu strictețe ghidurile de prevenție și control al infecțiilor, precum și regulile naționale și internaționale privind transportul materialelor infecțioase.

4.2. Metoda de testare testare – RT-PCR

Testul utilizează amplificarea selectivă a două secvențe țintă ale genomului viral SARS-CoV-2: o secvență localizată în regiunea ORF1a specifică pentru SARS-COV-2 și o secvență conservată din gena E comună subgenului Sarbecovirus. Pentru monitorizare extracției și amplificării se adaugă în fiecare probă analizată un control ARN intern, reprezentat de o secvență necompetitivă care nu prezintă omologie cu genomul viral.

5. Termenul de eliberare a rezultatelor Testului

Termenul de eliberare a rezultatelor Testului este de (a) 24 de ore pentru București și Ilfov, Constanța, Năvodari, Mangalia, Medgidia, Galați, Brăila, Focșani, Iași, Bacău, Piatra Neamț, Suceava, Botoșani, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Rădăuți, Vicovul de Sus, Timișoara, Arad, Oradea, Târgoviște, Buzău, Ploiești, Pitești, Rm. Vâlcea, Reșita, Zalău, Lugoj, Călărași și Slobozia, respectiv (b) de 48 de ore pentru restul orașelor din țară, ore aferente exclusiv zilelor lucrătoare.

Dată fiind modalitatea de operare a sistemului informatic de laborator al Synevo, termenul de eliberare a rezultatelor Testului se calculează din momentul înregistrării cererii de analize, fără a se lua în calcul prima și ultima oră a termenului, orele zilelor de sâmbătă și duminică și nici orele zilelor de sărbătoare legală. În cazul în care termenul de 24 de ore, respectiv termenul de 48 de ore menționat anterior se împlinește într-o zi nelucrătoare (sâmbătă, duminică sau sărbatoare legală) acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează.

Rezultatele Testului pot fi accesate online, utilizând link-ul  https://www.synevo.ro/rezultate-analize/.

Synevo își rezervă dreptul ca, ulterior Programării online și transmiterii e-mail-ului de confirmare a acesteia, inclusiv după efectuarea prelevării probelor biologice și achitarea contravalorii Testului/ testelor din cadrul Pachetelor de teste, să modifice termenul de eliberare a rezultatelor Testului în funcție de circumstanțele care pot interveni ulterior efectuării Programării online și/ sau momentului recoltării probelor biologice necesare pentru efectuarea Testului solicitat/ testelor din cadrul Pachetelor de teste solicitate (precum cele enumerate exemplificativ la punctul 6 din prezentele Termene și condiții).

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil dreptul Synevo de a modifica termenul de eliberare a rezultatelor Testului în conformitate cu prevederile acestor Termene și condiții și renunță la orice acțiuni împotriva Synevo cu privire la modificarea termenului de eliberare a rezultatului Testului/ testelor din cadrul Pachetelor de teste.

6. Limitarea răspunderii

Solicitantul cunoaște, își asumă și acceptă în mod expres și irevocabil că Synevo nu este în niciun fel responsabilă de toate și oricare dintre daunele directe și/ sau indirecte care ar putea fi determinate de/ ar fi în legătură cu, dar fără a se limita la:

(i) realizarea testării,

(ii) prelungirea unor termene, inclusiv a celor de eliberare a rezultatelor,

(iii) modificări de program de lucru (în centre de recoltare și/ sau în laboratoare),

(iv) pierderea unor termene stabilite în relația cu terțe persoane,

(v) suspendarea și/ sau încetarea testării, indiferent de data la care aceasta intervine,

(vi) stres emoțional,

(vii) imposibilitatea realizării testării astfel cum a fost programată determinată de, dar fără a se limita la: (a) stabilirea unor ordine de prioritate impuse de autorități interne și/ sau internaționale (b) imposibilitatea obținerii și/ sau achiziționării și/ sau întârzieri ale furnizorilor în livrarea de materii prime/ materiale/ produse/ echipamente, etc. necesare efectuării testării, (c) defectarea echipamentelor (d) lipsa/ pierderea/ indisponibilizarea personalului calificat/ echipamentelor necesare pentru efectuarea testării, (e) orice interdicții/ limitări/ restricții impuse de autorități interne și/ sau internaționale, etc.;

(viii) închiderea definitivă/ temporară a activității în locația unde este stabilită Programarea și/ sau în laboratoarele Synevo;

(ix) întreruperea alimentării cu utilități a laboratoarelor Synevo;

(x) impunerea unor proceduri de igienizare, dezinfecie;

(xi) orice probleme care pot să intervină în procesul de predare și transport al probelor etc.

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil că este singurul responsabil de:

 • furnizarea datelor valide complete, corecte și/ sau actuale, necesare efectuării Programării online, iar în cazul încălcării obligațiilor asumate în acest sens, Synevo este exonerată de orice fel de răspundere cu privire la, dar fără a se limita la (i) imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la anularea Programării, (ii) modificarea acestor Termene și condiții și imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la aceasta etc.;
 • comunicarea detaliilor Programării online și a prevederilor prezentelor Termene și condiții către beneficiarii testării, Synevo fiind exonerat de orice fel de răspundere  cu privire la necunoașterea și neasumarea prevederilor acestor Termene și condiții de către beneficiarii testării.      

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil următoarele:

(i) cazul fortuit exonerează Synevo de orice fel de răspundere. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care este împiedicată să-şi îndeplinească total sau parţial obligaţiile din cauza producerii unui asemenea eveniment.

(ii) forța majoră exonerează Synevo de orice fel de răspundere. Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul Synevo, care nu se datorează greșelii sau vinei acesteia, care nu putea fi prevăzut la momentul efectuării Programării online și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către Synevo; sunt considerate asemenea evenimente, dar fără a se limita la acestea: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, epidemii, pandemii, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, etc.

Solicitantul este de acord în mod expres cu limitele răspunderii Synevo astfel cum au fost detaliate în cadrul acestui punctului 6.

8. Dispoziții finale

Aceste Termene și condiții constituie întregul acord al Părților cu privire la programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2.

9. Comunicări

Pentru o bună desfășurare a comunicării privind Programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2/ testelor din cadrul Pachetelor de teste, vă rugăm să furnizați date de contact valide, complete, corecte și/ sau actuale. În lipsa comunicării unor date valide, complete, corecte și/ sau actuale, Synevo nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru imposibilitatea comunicării oricăror informații actualizate (dar fără a se limita la acestea) cu privire la condițiile Programării online. 

Tipuri de comunicări transmise de către Synevo:

 • E-mail de confirmare a Programării: se transmite către adresa de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări și conține informații despre: data, intervalul orar, locația alese pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru efectuarea Testului, precum și termenul de elibarare a rezultatului valabil la momentul transmiterii e-mail-ului și informații cu privire la pregătirea pentru recoltare. Totodată, în acest e-mail se regăsește și link-ul de anulare a Programării online, pe care va rugăm să îl accesați, cu minimum 24 de ore înainte de data și ora Programării, în cazul în care doriți să anulați la Programarea online;
 • E-mail de confirmare a anulării Programării online: se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, după finalizarea procesului de anulare a Programării online;
 • E-mail cu privire la anularea Programării online (de către Synevo): se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, în cazul în care Synevo anulează Programarea online în conformitate cu aceste Termene și condiții;
 • E-mail cu privire la orice modificări/ informații relevante cu privire la realizarea Testului, modificări ale datelor Programării online, ale prezentelor Termene și condiții, etc.

10. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Prezentele Termene și condiții, precum și relația dintre Synevo și dumneavoastră, în ceea ce privește efctuarea Programării online, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din Romania. Orice divergență apărută între părți se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, oricare dintre părți se poate adresa instanțelor de judecată competente din București.

icon-cart-blue

Produsul a fost adaugat in cos

Continuă cumpărăturile
Plasează comanda