Cosul meu

Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2

1. Aspecte generale

Prezentele ”Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2” reglementează condițiile  în care poate fi realizată programarea online pentru efectuarea, în cadrul Synevo Romania S.R.L. (”Synevo”), a testului ARN Viral SARS-CoV-2, test de referință pentru diagnosticul specific de COVID-19, la solicitarea directă a persoanelor care doresc efectuarea acestui test, cu plată, în cadrul Synevo.

Efectuarea unei programări pentru realizarea testului ARN Viral SARS-CoV-2 este condiționată de citirea, înțelegerea și acceptarea Termenelor și condițiilor privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2 (în continuare ”Termenii și Condițiile”).

În cazul în care decideți să efectuați o programare în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2, aceste Termene și condiții reprezintă acordul dintre Synevo și dumneavoastră cu privire la condițiile privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2, respectiv cu privire la toate și oricare dintre cele stabilite prin aceste Termene și condiții și vor guverna relația dintre dumneavoastră și Synevo.

Synevo își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica aceste Termene și condiții, în orice moment, situație în care va informa Solicitanții în conformitate cu prevederile acestor Termene și condiții.

În cazul în care aceste Termene și condiții se vor modifica la o dată ulterioară acceptării acestora, Synevo vă va comunica un e-mail în acest sens, în cadrul căruia veți putea accesa un link care să vă permită să consultați varianta actualizată a Termenelor și condițiilor. 

În cazul în care nu veți fi de acord cu modificările aduse Termenelor și condițiilor, aveți opțiunea de a anula Programarea, cu parcurgerea procedurii menționate în prezentele Termene și condiții.

În cazul în care, ulterior informării cu privire la modificarea Termenelor și condițiilor, nu veți anula Programarea dumneavoastră, aceasta echivalează cu acordul dumneavoastră expres cu privire la citirea, înțelegerea și acceptarea versiunii respective a Termenelor și condițiilor și realizarea programării în condițiile stipulate în versiunea actualizată a Termenelor și condițiilor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru programarea online în vederea efectuării Testului, vor fi prelucrate de Synevo în conformitate cu Politica de confidențialitate a Synevo Romania S.R.L. pe care o puteți consulta accesând link-ul https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/.

2. Definiții

”Termenele și condițiile” – prezentele Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2.

”Solicitantul” – persoana care solicită efectuarea unei programări în conformitate cu prezentele prezentele Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2.

”Testul” – Testul de referință pentru diagnosticul specific de COVID-19, cunoscut sub denumirea de ARN viral SARS-CoV-2. Testul utilizează metoda Real Time PCR (RT-PCR). Testul este disponibil pentru recoltare în centrele Synevo dedicate și se efecutează doar în baza unei programări online. Informații detaliate cu privire la Test se regăsesc accesând următorul link https://www.synevo.ro/oferte/testul-real-time-pcr-pentru-diagnosticarea-covid-19/.

”Programarea” – operatiunea efectuată online de către Solicitant în cadrul site-ului Synevo, www.synevo.ro, prin care se solicită Synevo stabilirea unei date, ore, locații în vederea efectuării Testului, în conformitate cu prezentele Termene și condiții.

3. Efectuarea Programării în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2. Anularea Programării 

3.1. Efectuarea Programării în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2

Pentru realizarea Testului, este necesară efectuarea unei programări online pe site-ul Synevo www.synevo.ro, cu parcurgerea procedurii mai jos descrise.

Programarea online pentru testarea ARN viral SARS-CoV-2 se va realiza:

 • Atât ca urmare a achiziției online a Testului, după selectarea testului (ARN Viral SARS Cov-2) în coșul de cumpărături și parcurgerii procedurii pentru achiziția online a testului pe site-ul www.synevo.ro
 • Cât și pentru situația în care Testul urmează să  fie achiziționat in centrul Synevo, cel mai târziu la data, ora și în locul unde Solicitantul se prezintă în vederea efectuării Testului.

Programările pentru efectuarea Testului se fac utilizând formularul de pe site-ul Synevo (www.synevo.ro), parcurându-se următorii pași:

 • Selectarea locației – din lista centrelor disponibile. Testul poate fi efectuat doar în locațiile în care acesta este disponibil la momentul efectuării Programării;
 • Selectarea datei – din calendarul afișat după selectarea locației. În cazul în care anumite date nu se pot selecta din calendar, acest lucru se datorează faptului că nu există disponibilitate pentru programare în centrul selectat, în perioada respectivă;
 • Selectarea intervalului disponibil pentru programare – din calendarul afișat după selectarea locației (intervalul alocat fiecărei programări este de 15 minute);
 • Completarea datelor de contact pentru confirmarea programării: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, apartinand persoanei care va beneficia de acest test;
 • Salvarea programării.

Procesul de efectuarea a unei programări se va finaliza cu transmiterea unui e-mail de confirmare a Programării, care vi se va comunica la adresa de e-mail indicată în formularul completat odată cu efectuarea acesteia.

O Programare este valabilă pentru un singur Solicitant, fiecare procedură de programare inițiată făcând posibilă efectuarea unei programări pentru o singură persoană, iar intervalul alocat fiecărei programări este de 15 minute.

Neprezentarea de către Solicitant la locația, data și ora stabilite pentru efectuarea Testului are ca efect pierderea dreptului de a solicita efectuarea Testului în condițiile menționate în Programare, o nouă Programare putând fi efectuată cu reluarea procesului descris mai sus.

3.2. Anularea Programării de către Solicitant

Solicitantul poate anula Programarea. Anularea programării de către Solicitant se poate face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora Programării, trimițând un e-mail la adresa programari@synevo.ro sau prin accesarea link-ului de anulare a Programării disponibil în e-mail-ul transmis pentru confirmarea acesteia.

Odată anulată Programarea, Solicitantul pierde dreptul de a solicita efectuarea Testului la data, ora și în locația stabilite prin Programare, iar o nouă Programare va putea fi efectuată cu reluarea procesului descris la punctul 3.1. de mai sus.

3.3. Anularea Programării de către Synevo

În cazul în care, între momentul confirmării Programării și data efectivă, stabilită conform Programării, pentru realizarea Testului, intervin circumstanțe de natură să ducă la imposibilitatea efectuării Testului de către Synevo (astfel cum sunt acestea indicate exemplificativ la pct. 7 de mai jos), Synevo va anula Programarea și va comunica Solicitantului un e-mail în acest sens.  În acest caz, restituirea contravalorii testului achiziționat online se va face în conformitate cu Termene și condiții de utilizare a Funcției de comandă (https://www.synevo.ro/termeni-si-conditii-cos-de-cumparaturi/).

Solicitantul recunoaște în mod expres și irevocabil dreptul Synevo de a anula Programarea și renunță la orice acțiuni împotriva Synevo cu privire la anularea Programării.

4. Condițiile de recoltare. Metoda de testare

4.1. Condiții de recoltare (prelevarea probelor bioloice în vederea realizării Testului)

Pentru exsudatul faringian, pacientul trebuie să țină cont că prelevarea trebuie făcută fie înainte de toaleta cavităţii bucale sau ingestia de alimente sau lichide, fie la cel puțin 4 ore după acestea. Nerespectarea acestor condiții determina efectuarea Testului dintr-o proba neconformă, situație în care Solicitantul este singurul responsabil pentru neconformitatea probei și pentru consecințele pe care acest lucru le are.

Personalul medical responsabil cu prelevarea și transportul probelor va respecta protocoale stricte de bio-siguranță. Vor fi respectate cu strictețe ghidurile de prevenție și control al infecțiilor, precum și regulile naționale și internaționale privind transportul materialelor infecțioase.

4.2. Metoda de testare testare – RT-PCR

Testul utilizează amplificarea selectivă a două secvențe țintă ale genomului viral SARS-CoV-2: o secvență localizată în regiunea ORF1a specifică pentru SARS-COV-2 și o secvență conservată din gena E comună subgenului Sarbecovirus. Pentru monitorizare extracției și amplificării se adaugă în fiecare probă analizată un control ARN intern, reprezentat de o secvență necompetitivă care nu prezintă omologie cu genomul viral.

5. Termenul de eliberare a rezultatelor Testului

Termenul de eliberare a rezultatelor Testului este de 72 de ore, aferente exclusiv zilelor lucrătoare. Dată fiind modalitatea de operare a sistemului informatic de laborator al Synevo, termenul de eliberare a rezultatelor Testului se calculează din momentul înregistrării cererii de analize, fără a se lua în calcul prima și ultima oră a termenului, orele zilelor de sâmbătă și duminică și nici orele zilelor de sărbătoare legală. În cazul în care termenul de 72 de ore menționat anterior se împlinește într-o zi nelucrătoare (sâmbătă, duminică sau sărbatoare legală) acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează.

Rezultatele testului pot fi accesate online, utilizând link-ul  https://www.synevo.ro/rezultate-analize/.

Synevo își rezervă dreptul ca, ulterior Programării și transmiterii e-mail-ului de confirmare a acesteia, inclusiv după efectuarea prelevării probelor biologice și achitarea contravalorii Testului, să modifice termenul de eliberare a rezultatelor Testului în funcție de circumstanțele care pot interveni ulterior efectuării Programării și/ sau momentului recoltării probelor biologice necesare pentru efectuarea Testului (precum cele enumerate exemplificativ la punctul 7 din prezentele Termene și condiții).

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil dreptul Synevo de a modifica termenul de eliberare a rezultatelor Testului în conformitate cu prevederile acestor Termene și condiții și renunță la orice acțiuni împotriva Synevo cu privire la modificarea termenului de eliberare a rezultatului Testului.

6. Renunțarea la efectuarea Testului de către Solicitant. Imposibilitatea efectuării Testului de către Synevo

6.1. Renunțarea la efectuarea Testului de către Solicitant

Solicitantul are dreptul să renunțe la Programare, putând să solicite anularea acesteia cu cel puțin 24 de ore înainte, urmând procedura de la punctul 3.2. de mai sus. Solicitantul înțelege și este de acord că anularea Programării duce la pierderea dreptului acestuia de a se prezenta la data, ora și în locația stabilite prin Programare în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru realizarea Testului.  

6.2. Imposibilitatea efectuării Testului de către Synevo

Solicitantul recunoaște în mod expres și irevocabil dreptul Synevo de a anula Programarea efectuată de către Solicitant în condițiile în care, din motive obiective (precum cele enumerate nelimitativ la pct. 7 de mai jos, sau în cadrul acestor Termene și condiții), se va afla în imposibilitatea de a da curs Programării. Anularea Programării de către Synevo se va face în condițiile stabilite prin prezentele Termene și condiții.  

7. Limitarea răspunderii

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil că Synevo nu este în niciun fel responsabilă de toate și oricare dintre daunele directe și/ sau indirecte care ar putea fi determinate de/ ar fi în legătură cu, dar fără a se limita la:

(i) realizarea testării,

(ii) prelungirea unor termene, inclusiv a celor de eliberare a rezultatelor,

(iii) modificări de program de lucru (în centre de recoltare și/ sau în laboratoare),

(iv) pierderea unor termene stabilite în relația cu terțe persoane,

(v) suspendarea și/ sau încetarea testării, indiferent de data la care aceasta intervine,

(vi) stres emoțional,

(vii) imposibilitatea realizării testării astfel cum a fost programată determinată de, dar fără a se limita la: (a) stabilirea unor ordine de prioritate impuse de autorități interne și/ sau internaționale (b) imposibilitatea obținerii și/ sau achiziționării și/ sau întârzieri ale furnizorilor în livrarea de materii prime/ materiale/ produse/ echipamente, etc. necesare efectuării testării, (c) defectarea echipamentelor (d) lipsa/ pierderea/ indisponibilizarea personalului calificat/ echipamentelor necesare pentru efectuarea testării, (e) orice interdicții/ limitări/ restricții impuse de autorități interne și/ sau internaționale, etc.;

(viii) închiderea definitivă/ temporară a activității în locația unde este stabilită Programarea și/ sau în laboratoarele Synevo;

(ix) întreruperea alimentării cu utilități a laboratoarelor Synevo;

(x) impunerea unor proceduri de igienizare, dezinfecie, etc.

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil că este singurul responsabil de furnizarea datelor valide complete, corecte și/ sau actuale, necesare efectuării Programării, iar în cazul încălcării obligațiilor asumate în acest sens, Synevo este exonerată de orice fel de răspundere cu privire la, dar fără a se limita la (i) imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la anularea Programării, (ii) modificarea acestor Termene și condiții și imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la aceasta, etc.  

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil următoarele:

(i) cazul fortuit exonerează Synevo de orice fel de răspundere. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care este împiedicată să-şi îndeplinească total sau parţial obligaţiile din cauza producerii unui asemenea eveniment.

(ii) forța majoră exonerează Synevo de orice fel de răspundere. Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul Synevo, care nu se datorează greșelii sau vinei acesteia, care nu putea fi prevăzut la momentul efectuării Programării și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către Synevo; sunt considerate asemenea evenimente, dar fără a se limita la acestea: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, epidemii, pandemii, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, etc.

Solicitantul este de acord în mod expres cu limitele răspunderii Synevo astfel cum au fost detaliate în cadrul acestui punctului 5.1 și punctului 7.

8. Dispoziții finale

Aceste Termene și condiții constituie întregul acord al Părților cu privire la programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2.

9. Comunicări

Pentru o bună desfășurare a comunicării privind programarea online în vederea efectuării testului ARN Viral SARS-CoV-2, vă rugăm să furnizați date de contact valide, complete, corecte și/ sau actuale. În lipsa comunicării unor date valide, complete, corecte și/ sau actuale, Synevo nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru imposibilitatea comunicării oricăror informații actualizate (dar fără a se limita la acestea) cu privire la condițiile Programării. 

Tipuri de comunicări transmise de către Synevo:

 • E-mail de confirmare a Programării: se transmite către adresa de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări și conține informații despre: data, intervalul orar, locația alese pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru efectuarea Testului, precum și termenul de elibarare a rezultatului valabil la momentul transmiterii e-mail-ului și informații cu privire la pregătirea pentru recoltare. Totodată, în acest e-mail se regăsește și link-ul de anulare a Programării, pe care va rugăm să îl accesați, cu minimum 24 de ore înainte de data și ora Programării, în cazul în care doriți să anulați la Programarea;
 • E-mail de confirmare a anulării Programării: se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, după finalizarea procesului de anulare a Programării;
 • E-mail cu privire la anularea Programării (de către Synevo): se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, în cazul în care Synevo anulează Programare în conformitate cu aceste Termene și condiții;
 • E-mail cu privire la orice modificări/ informații relevante cu privire la realizarea Testului, modificări ale datelor Programării, ale prezentelor Termene și condiții, etc.

10. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Prezentele Termene și condiții, precum și relația dintre Synevo și dumneavoastră, în ceea ce privește efctuarea Programării, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din Romania. Orice divergență apărută între părți se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, oricare dintre părți se poate adresa instanțelor de judecată competente din București.