Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări analize
Coșul meu

Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo Romania S.R.L., în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online”

1. Aspecte generale

Prezentele ”Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo Romania S.R.L., în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online” reglementează condițiile  în care poate fi realizată Programarea online pentru efectuarea testului/ testelor pentru care poate fi efectuată o programare online, la solicitarea directă a persoanelor care doresc efectuarea testului/ testelor respective, în regim cu plată, în cadrul Synevo Romania S.R.L. (”Synevo”).

Efectuarea unei Programări online pentru efectuarea testului/ testelor, la solicitarea directă a persoanelor care doresc efectuarea testului/ testelor pentru care poate fi efectuată o programare online în cadrul Synevo este condiționată de citirea, înțelegerea și acceptarea Termenelor si condițiilor privind programarea online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online (în continuare ”Termenele și Condițiile”), cu mențiunea că Termenele și Condițiile se aplică tuturor beneficiarilor Programărilor pentru realizarea testării, fără a prezenta relevanță cine a făcut Programarea, pentru și în numele acestor beneficiari ai testării, fiind în sarcina exclusivă a Solicitantului să comunice prevederile prezentelor Termene și condiții beneficiarilor testării. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, nu sunt reglementate de aceste Termene și condiții și nu pot face obiectul unei Programări online Serviciile speciale, astfel cum sunt acestea definite în cadrul prezentelor Termene și condiții. În orice caz, sistemul de programări online nu are funcționalități care să permită de plano imposibilitatea de a efectua o Programare online pentru Servicii speciale, de aceea, înainte de a efectua o Programare online, este important să verificați pe site-ul Synevo descrierea/ categoria testului/ testelor pentru care doriți să faceți o Programare online pentru a determina dacă pentru acestea poate fi efectuată o Programare online. În cazul în care totuși efectuați o Programare online pentru Servicii speciale cunoașteți și sunteți de acord că Synevo nu va da curs acestei Programări online și nici nu va răspunde în niciun fel pentru aceasta (astfel cum am detaliat în cadrul punctului 5).  

În cazul în care decideți să efectuați o Programare online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online, aceste Termene și condiții reprezintă acordul dintre Synevo și Solicitant cu privire la condițiile privind Programarea online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online respectiv cu privire la toate și oricare dintre cele stabilite prin aceste Termene și condiții și vor guverna relația dintre Solicitant și Synevo. Totodată, Solicitantul care realizează Programarea pentru alți beneficiari ai testului/ testelor (inclusiv pentru beneficiari ai testelor din cadrul cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2 achiziționate pentru un numar de 2, 3, respectiv 4 persoane, cu privire la care informații suplimentare vei găsi accesând următorul link https://www.synevo.ro/pachete/) garantează că avea dreptul să realizeze Programarea și că a adus la cunoștința beneficiarilor testului/ testelor prevederile acestor Temene și condiții, singurele aplicabile în ceea ce privește Programarea online în vederea efectuării testului/ testelor în condițiile acestor Termene și condiții, precum și toate informațiile necesare pentru ca persoanele programate să beneficieze de Programarea online astfel efectuată de Solicitant. 

Synevo își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica aceste Termene și condiții, în orice moment, situație în care va informa Solicitanții în conformitate cu prevederile acestor Termene și condiții. Solicitantul se obligă și garantează că va informa beneficiarul/ beneficiarii testării cu privire la modificarea Termenelor și condițiilor și la condițiile în care aceștia pot beneficia de Programarea online.

În cazul în care aceste Termene și condiții se vor modifica la o dată ulterioară acceptării acestora, Synevo vă va comunica un e-mail în acest sens, în cadrul căruia veți putea accesa un link care să vă permită să consultați varianta actualizată a Termenelor și condițiilor. 

În cazul în care nu veți fi de acord cu modificările aduse Termenelor și condițiilor, aveți opțiunea de a anula Programarea online, cu parcurgerea procedurii menționate în prezentele Termene și condiții.

În cazul în care, ulterior informării cu privire la modificarea Termenelor și condițiilor, nu veți anula Programarea dumneavoastră online, aceasta echivalează cu acordul dumneavoastră expres cu privire la citirea, înțelegerea și acceptarea versiunii respective a Termenelor și condițiilor și realizarea Programării online în condițiile stipulate în versiunea actualizată a Termenelor și condițiilor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal și, după caz, datele persoanelor care efectuează testul/ testele, pentru Programarea online în vederea efectuării testului/ testelor respective, vor fi prelucrate de Synevo în conformitate cu Politica de confidențialitate a Synevo Romania S.R.L. pe care o puteți consulta accesând link-ul https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/.

2. Definiții

”Termenele și condițiile” – prezentele Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo Romania S.R.L., în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online.

”Solicitantul” – persoana care solicită efectuarea unei Programări online în conformitate cu prezentele Termene și condiții privind programarea online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo Romania S.R.L., în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online.

”Testul/ testele” – oricare test/ teste – servicii medicale de laborator (analize medicale) aflate în portofoliul Synevo și achiziționate în regim cu plată și pentru care poate fi efectuată o programare online, respectiv alte teste decât Serviciile speciale care pot fi programate/ efectuate în modalitatea descrisă în cadrul fiecăruia dintre aceste categorii de servicii. Informații detaliate cu privire la serviciile medicale de laborator prestate de Synevo, inclusiv metode de lucru, condiții de recoltare, termene de eliberare etc., se regăsesc accesând link-ul https://www.synevo.ro/shop/ urmat de selectarea testului/ testelor vizate.

”Servicii speciale” – acele teste – servicii medicale de laborator (analize medicale) aflate în portofoliul Synevo care se efectuează în condiții speciale și pentru care nu poate fi efectuată o Programare online și cărora nu li se aplică prezentele Termene și condiții. Cu titlu de exemplu, intră în categoria Serviciilor speciale următoarele: (i) analize pentru care recoltarea probelor este posibilă în anumite zile sau locații (spre ex.: analize din sfera ginecologică, spermogramă, spermocultură, teste de alergologie); (ii) analize ale căror probe au stabilitate redusă (spre ex.: teste de degranulare a bazofilelor, teste de transformare limfoblastica) etc.

”Programarea online” – operațiunea efectuată online de către Solicitant în cadrul site-ului Synevo, www.synevo.ro, prin care se solicită Synevo stabilirea unei date, ore, locații în vederea efectuării testului/ testelor aflate în portofoliul Synevo și achiziționate în regim cu plată și pentru care poate fi efectuată o programare online, în conformitate cu prezentele Termene și condiții.

3. Efectuarea Programării online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo Romania S.R.L., în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online. Anularea Programării online

3.1. Efectuarea Programării online în vederea realizării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo Romania S.R.L., în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online

Programarea online pe site-ul Synevo www.synevo.ro se efectuează cu parcurgerea procedurii mai jos descrise.

Programarea online se poate realiza pentru efectuarea testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo Romania S.R.L., în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online:

 • Atât ca urmare a achiziției online a testului/ testelor, după selectarea testului/ testelor în coșul de cumpărături și parcurgerii procedurii pentru achiziția online a testului/ testelor pe site-ul www.synevo.ro (conform Termenelor și condițiilor de utilizare a Funcției de comandă – https://www.synevo.ro/termeni-si-conditii-cos-de-cumparaturi/); 
 • Cât și pentru situația în care testul/ testele urmează să  fie achiziționat în centrul Synevo, cel mai târziu la data, ora și în locul unde beneficiarii testării se prezintă în vederea efectuării testării.

Programările online pentru efectuarea testului/ testelor se fac utilizând formularul de pe site-ul Synevo (www.synevo.ro), parcurându-se următorii pași:

 • Selectarea locației – din lista centrelor disponibile. Testul/ testele pentru care poate fi efectuată o programare online poate fi efectuat doar în locațiile în care acesta este disponibil la momentul efectuării Programării online;
 • Selectarea datei – din calendarul afișat după selectarea locației. În cazul în care anumite date nu se pot selecta din calendar, acest lucru este determinat de faptul că nu există disponibilitate pentru Programare online în centrul selectat (pentru efectuarea testului/ testelor pentru care se dorește efectuarea unei Programări online), în perioada respectivă;
 • Selectarea intervalului disponibil pentru Programarea online – din calendarul afișat după selectarea locației (intervalul alocat fiecărei programări este de 15 minute, respectiv 20 de minute pentru efectuarea testelor din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2 achiziționate pentru un numar de 2, 3, respectiv 4 persoane);
 • Completarea datelor de contact pentru confirmarea Programării online: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, aparținând persoanei care efectuează Programarea online (în cazul realizării unei Programări pentru efectuarea testelor din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2 achiziționate pentru un numar de 2, 3, respectiv 4 persoane, nu este necesară furnizarea datelor beneficiarilor testării);
 • Salvarea Programării online.

Procesul de efectuarea a unei Programări online se va finaliza cu transmiterea unui e-mail de confirmare a Programării online, care vi se va comunica la adresa de e-mail indicată în formularul completat odată cu efectuarea acesteia.

O Programare online este valabilă pentru o singură persoană, fiecare procedură de Programare online inițiată făcând posibilă efectuarea unei programări pentru o singură persoană, iar intervalul alocat fiecărei programări este de 15 minute.

În ceea ce privește Programările online pentru efectuarea de teste din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2 achiziționate pentru un numar de 2, 3, respectiv 4 persoane (în funcție de tipul de Pachet de teste ales), fiecare procedură de Programare online inițiată face posibilă efectuarea unei programări pentru întregul numărul de persoane ales de Solicitant, iar intervalul alocat este de 20 de minute pentru efectuarea testelor din cadrul Pachetelor de teste pentru toate persoanele programate.

Neprezentarea beneficiarului Programării la locația, data și ora stabilite pentru efectuarea testării are ca efect pierderea dreptului de a solicita efectuarea testului/ testelor în condițiile menționate în Programarea online, o nouă Programare online putând fi efectuată cu reluarea procesului descris mai sus. În cazul în care Programarea online se realizează pentru efectuarea unui test/ unor teste achiziționate online prin intermediul Funcției de comandă, este necesar ca o nouă Programare online în cazul neprezentării beneficiarului să fie efectuată astfel încât testarea să fie făcută cu respectarea termenelor stabilite la achiziția online a tetului/ testelor.

3.2. Anularea Programării online de către Solicitant

Solicitantul are dreptul de a renunța la Programarea online, putând să o anuleze în condițiile stabilite în aceste Termene și condiții. Anularea programării de către Solicitant se poate face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora Programării online, trimițând un e-mail la adresa [email protected] sau prin accesarea link-ului de anulare a Programării online disponibil în e-mail-ul transmis pentru confirmarea acesteia.

Solicitantul înțelege și este de acord că anularea Programării online duce la pierderea dreptului persoanei programate de a se prezenta la data, ora și în locația stabilite prin Programarea online în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru realizarea testării, iar o nouă Programare online va putea fi efectuată cu reluarea procesului descris la punctul 3.1. de mai sus. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, nu pot fi efectuate anulări ale Programării doar pentru o parte din testele achiziționate, în cazul în care au fost achiziționate mai multe teste.

Pentru înlăturarea oricărui dubiu, în ceea ce privește Programările online pentru efectuarea de teste din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2 achiziționate pentru un numar de 2, 3, respectiv 4 persoane (în funcție de tipul de Pachet de teste ales), nu pot fi efectuate anulări ale Programării doar pentru o parte din testele din cadrul Pachetelor de teste; anularea Programării online pentru efectuarea testelor din cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2 va atrage anularea Programării pentru toate testele din cadrul Pachetelor de teste, iar programarea pentru un alt număr de beneficiari ai testării se va putea face (i) fie reluând procesul de programare, astfel cum este acesta mai sus descris, (ii) fie la nr. telefon 0374708807

3.3. Anularea Programării online de către Synevo

În cazul în care, între momentul confirmării Programării online și data efectivă, stabilită conform Programării online, pentru realizarea testării, intervin circumstanțe de natură să ducă la imposibilitatea efectuării testării de către Synevo (astfel cum sunt acestea indicate exemplificativ la pct. 5 de mai jos), Synevo va anula Programarea online și va comunica Solicitantului un e-mail în acest sens.  În acest caz, restituirea contravalorii testului/ testelor achiziționat online se va face în conformitate cu Termenele și condițiile de utilizare a Funcției de comandă.

Solicitantul recunoaște în mod expres și irevocabil dreptul Synevo de a anula Programarea online efectuată de către Solicitant în condițiile în care, din motive obiective (precum cele enumerate nelimitativ la pct. 5 de mai jos sau în cadrul acestor Termene și condiții), se va afla în imposibilitatea de a da curs Programării online. Solicitantul cunoaște și garantează că are obligația ca, odată informat cu privire la anularea Programării online, să informeze beneficiarii testării cu privire la anularea Programării, Synevo nefiind răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile pe care le-ar suferi beneficiarii urmare a faptului că Solicitantul nu i-a informat despre anularea Programării. Totodată, Solicitantul renunță în mod expres și irevocabil la orice acțiuni împotriva Synevo cu privire la anularea Programării online. Anularea Programării online de către Synevo se va face în condițiile stabilite prin prezentele Termene și condiții. 

4. Termenul de eliberare a rezultatelor Testului

Termenul de eliberare a rezultatelor este termenul menționat pe cererea de analize emisă când beneficiarul Programării se prezintă la data, ora și în locația stabilite prin Programarea online în vederea efectuării testării.

Dată fiind modalitatea de operare a sistemului informatic de laborator al Synevo, termenul de eliberare a rezultatelor analizelor menționat pe cererea de analize se calculează din momentul înregistrării cererii de analize, fără a se lua în calcul prima și ultima oră a termenului, orele zilelor de sâmbătă și duminică și nici orele zilelor de sărbătoare legală. În cazul în care termenul calculat conform acestui paragraf se împlinește într-o zi nelucrătoare (sâmbătă, duminică sau sărbatoare legală), acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, iar termenul astfel calculat este menționat în cadrul cererii de analize.

Rezultatele testelor se eliberează atât în format letric, cât și online, informații cu privire la modalitatea de eliberarea a rezultatelor analizelor se regăsesc accesând link-ul  https://www.synevo.ro/rezultate-analize/.

Synevo își rezervă dreptul ca, ulterior Programării online și transmiterii e-mail-ului de confirmare a acesteia, inclusiv după efectuarea prelevării probelor biologice și achitarea contravalorii testului/ testelor, să modifice termenul de eliberare a rezultatelor testului/ testelor în funcție de circumstanțele care pot interveni ulterior efectuării Programării online și/ sau momentului recoltării probelor biologice necesare pentru efectuarea testului/ testelor (precum cele enumerate exemplificativ la punctul 5 din prezentele Termene și condiții).

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil dreptul Synevo de a modifica termenul de eliberare a rezultatelor testului/ testelor în conformitate cu prevederile acestor Termene și condiții și renunță la orice acțiuni împotriva Synevo cu privire la modificarea termenului de eliberare a rezultatului testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim cu plată. Solicitantul cunoaște și garantează că are obligația de a informa beneficiarul testării (inclusiv beneficiarii testelor din cadrul cadrul Pachetelor de teste ARN Viral SARS-CoV-2 achiziționate pentru un numar de 2, 3, respectiv 4 persoane pentru care efectuează Programarea online) cu privire la termenul și modalitățile de eliberarea a rezultatelor, precum și cu dreptul Synevo de a modifica termenul de eliberare a rezultatelor analizelor în conformitate cu prevederile prezentelor Termene și condiții.

5. Limitarea răspunderii

Solicitantul cunoaște, își asumă și acceptă în mod expres și irevocabil că Synevo nu este în niciun fel responsabilă de toate și oricare dintre daunele directe și/ sau indirecte care ar putea fi determinate de/ ar fi în legătură cu, dar fără a se limita la:

(i) efectuarea unei Programări online pentru servicii care nu pot face obiectul unei Programări online, respectiv Serviciile speciale, fapt care va duce la imposibilitatea Synevo de a da curs Programării online astfel efectuate;

(ii) realizarea testării,

(iii) prelungirea unor termene, inclusiv a celor de eliberare a rezultatelor,

(iv) modificări de program de lucru (în centre de recoltare și/ sau în laboratoare),

(v) pierderea unor termene stabilite în relația cu terțe persoane,

(vi) suspendarea și/ sau încetarea testării, indiferent de data la care aceasta intervine,

(vii) stres emoțional,

(viii) imposibilitatea realizării testării astfel cum a fost programată determinată de, dar fără a se limita la: (a) stabilirea unor ordine de prioritate impuse de autorități interne și/ sau internaționale (b) imposibilitatea obținerii și/ sau achiziționării și/ sau întârzieri ale furnizorilor în livrarea de materii prime/ materiale/ produse/ echipamente și/ sau în prestarea de servicii etc. necesare efectuării testării, (c) defectarea echipamentelor (d) lipsa/ pierderea/ indisponibilizarea personalului calificat/ echipamentelor necesare pentru efectuarea testării, (e) orice interdicții/ limitări/ restricții impuse de autorități interne și/ sau internaționale, etc.;

(ix) închiderea definitivă/ temporară a activității în locația unde este stabilită Programarea și/ sau în laboratoarele Synevo;

(x) întreruperea alimentării cu utilități a laboratoarelor Synevo;

(xi) impunerea unor proceduri de igienizare, dezinfecie;

(xii) orice probleme care pot să intervină în procesul de predare și transport al probelor etc.

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil că este singurul responsabil de:

(i) furnizarea datelor valide complete, corecte și/ sau actuale, necesare efectuării Programării online, iar în cazul încălcării obligațiilor asumate în acest sens, Synevo este exonerată de orice fel de răspundere cu privire la, dar fără a se limita la (i) imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la anularea Programării, (ii) modificarea acestor Termene și condiții și imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la aceasta etc.;

(ii) comunicarea detaliilor Programării online și a prevederilor prezentelor Termene și condiții către beneficiarii testării (inclusiv cu privire la termenul și modalitățile de eliberarea a rezultatelor, precum și cu dreptul Synevo de a modifica termenul de eliberare a rezultatelor analizelor), Synevo fiind exonerat de orice fel de răspundere  cu privire la necunoașterea și neasumarea prevederilor acestor Termene și condiții de către beneficiarii testării.      

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil următoarele:

(i) cazul fortuit exonerează Synevo de orice fel de răspundere. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care este împiedicată să-şi îndeplinească total sau parţial obligaţiile din cauza producerii unui asemenea eveniment.

(ii) forța majoră exonerează Synevo de orice fel de răspundere. Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul Synevo, care nu se datorează greșelii sau vinei acesteia, care nu putea fi prevăzut la momentul efectuării Programării online și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către Synevo; sunt considerate asemenea evenimente, dar fără a se limita la acestea: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, epidemii, pandemii, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, etc.

Solicitantul este de acord în mod expres cu limitele răspunderii Synevo astfel cum au fost detaliate în cadrul acestui punctului 5.

6. Dispoziții finale

Aceste Termene și condiții constituie întregul acord al Părților cu privire la Programarea online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online.

7. Comunicări

Pentru o bună desfășurare a comunicării privind Programarea online în vederea efectuării testului/ testelor din cadrul listei de servicii a Synevo, în regim cu plată, pentru care poate fi efectuată o programare online, vă rugăm să furnizați date de contact valide, complete, corecte și/ sau actuale. În lipsa comunicării unor date valide, complete, corecte și/ sau actuale, Synevo nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru imposibilitatea comunicării oricăror informații actualizate (dar fără a se limita la acestea) cu privire la condițiile Programării online. 

Tipuri de comunicări transmise de către Synevo:

 • E-mail de confirmare a Programării online: se transmite către adresa de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări și conține informații despre: data, intervalul orar, locația alese pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru efectuarea testului/ testelor.Totodată, în acest e-mail se regăsește și link-ul de anulare a Programării online, pe care va rugăm să îl accesați, cu minimum 24 de ore înainte de data și ora Programării, în cazul în care doriți să anulați la Programarea online;
 • E-mail de confirmare a anulării Programării online: se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, după finalizarea procesului de anulare a Programării online;
 • E-mail cu privire la anularea Programării online (de către Synevo): se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, în cazul în care Synevo anulează Programarea online în conformitate cu aceste Termene și condiții;
 • E-mail cu privire la orice modificări/ informații relevante cu privire la realizarea testării, modificări ale datelor Programării online, ale prezentelor Termene și condiții, etc.

8. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Prezentele Termene și condiții, precum și relația dintre Synevo și dumneavoastră, în ceea ce privește efectuarea Programării online și efectuarea testării în conformitate cu prezentele Termene și condiții, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din Romania. Orice divergență apărută între părți se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, oricare dintre părți se poate adresa instanțelor de judecată competente din București.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
  Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

  În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.