Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări
Coșul meu

REGULAMENTUL CONCURSULUI EDUCATIE PENTRU SUCCES

Mai 2024

(Perioada: 25.05.2024, ora 10:00 – 16:00)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Concursul Educatie pentru succes, mai 2024 (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de SYNEVO ROMANIA S.R.L cu sediul in B-dul Pache Protopopescu nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/20319/1994, avand cod fiscal RO 6479639 reprezentata legal prin Luca Dumitrel – Laurentiu in calitate de Administrator si Carmen Soare in calitate de Director Marketing (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Synevo Romania”).
 • Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de acest concurs si care participa la acest Concurs, in conditiile si cu respectarea prezentului Regulament (denumiti in continuare “Participantii”). Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului de catre Participanti si acordul Participantilor la termenii, conditiile si prevederile Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 • Concursul este desfasurat doar in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes” din data de 25.05.2024, la Biavati Events, Bucuresti, conform Perioadei de desfasurare a Concursului definita in Sectiunea 2 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura exclusiv in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes”, care va avea loc la Biavati Events, Bucuresti (Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov 2B) in data de 25.05.2024, in intervalul orar 10:00 – 16:00 (denumita in continuare “Perioada de desfasurare a Concursului”), participarea la Concurs fiind conditionata de indeplinirea  prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 • Regulamentul de desfasurare a Concursului este disponibil, in mod gratuit, (i) pe website-ul Organizatorului la adresa https://www.synevo.ro/regulament-concurs-2023/ (ii) la standul Synevo Romania din cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes” (exclusiv pe Perioada de desfasurare a Concursului), si totodata, (iii) poate fi solicitat, alaturi de orice alta lamurire, de catre orice Participant prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica [email protected] sau la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament, in atentia departamentului de marketing.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia, prin acte aditionale ce vor fi comunicate public in aceeasi forma prevazuta la alin. (1) punctul (i) din prezenta sectiune a Regulamentului.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII

 • Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice care indeplinesc conditiile mentionate mai jos si doar in Perioada de desfasurare a Concursului.
 • Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice, indiferent de sex, cetateni romani, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului sau persoanele care au calitatea de persoane fizice autorizate sau independente, care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 2 ai acestora.
 • Participantii trebuie sa fie prezenti in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes” la data de 25.05.2024 si sa dispuna de o adresa de e-mail valida.
 • Pe langa conditiile anterior mentionate in prezenta sectiune a Regulamentului, Participantii trebuie sa urmeze pasii de mai jos:
 1. Pas 1: Participantii trebuie sa fie  prezenti in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes”, la data de 25.05.2024, pe Perioada de desfasurare a Concursului;
  1. Pas 2: Persoanele prezente in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes” vor primi, in mapa aferenta evenimentului ”Educatie pentru succes”, un talon de participare la Concursul organizat de Synevo Romania (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament) care va contine un numar unic de participare, imprimat vizibil. Acest numar va figura atat pe portiunea de talon care va ramane in posesia Participantului, cat si pe portiunea destinata a fi introdusa in urna destinata extragerii. Taloanele vor fi tiparite astfel incat ambele portiuni sa dispuna de numarul unic in mod clar si lizibil, pentru a asigura corelarea lor la momentul revendicarii premiilor. Fiecare numar de identificare este unic si este atribuit unui singur talon, astfel incat fiecare Participant sa aiba o sansa egala de castig.
  1. Pas 3: Pentru a participa la Concurs, Participantii trebuie sa urmeze urmatoarele instructiuni:
 2. Separarea manuala a portiunii mai mici a talonului, utilizand linia punctata ca ghid, astfel incat numarul unic de participare sa fie vizibil in intregime;
 3. Participantii trebuie sa depuna respectiva portiune mai mică a talonului, continand numarul unic de participare, in urna destinata extragerii, situata la standul Synevo Romania expus in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes”;
 4. Depunerea portiunii talonului in urna va fi posibila doar pana la ora 15:00;
 5. Pastrarea portiunii mai mari a talonului de participare pana la finalul evenimentului, pentru validarea unui eventual castig;
 6. Pierderea oricarei parti a talonului de catre Participant va conduce la imposibilitatea revendicarii premiilor, deoarece corespondenta dintre cele doua parti ale talonului este esentiala pentru validarea castigatorilor si revendicarea premiilor.
 • Inscrierea in vederea participarii la Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca de catre persoana care indeplineste in mod cumulativ conditiile mentionate in prezentul Regulament.
 • Participarea la acest Concurs implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament de catre Participanti.
 • Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al Participantilor referitor la faptul ca, daca vor deveni castigatori, numele și prenumele lor pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea, Organizatorul putand asocia aceste informatii cu marca acestuia si doar in legatura cu prezentul Concurs (notificare castigator, inmanare cadouri) si fara a prejudicia imaginea ori drepturile Participantilor. De asemenea, fiecare dintre Participantii castigatori va trebui sa comunice Organizatorului datele sale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP, dupa caz) in scopul declararii si platii impozitului de catre Organizator.
 • Pentru ca o inscriere la Concurs sa fie considerata valabila, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
 • sa nu incalce prevederile prezentului Regulament;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care lezeaza integritatea unei persoane avand la baza criterii discriminatorii ce tin de rasa, etnie, religie, orientare sexuala, sau grup politic, socio-economic; de asemenea, nu trebuie sa contina mesaje ilegale sau care sa instige la violenta;
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate (altele decat cele ale Organizatorului) sau neinregistrate;
 • sa nu foloseasca materiale protejate de drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • sa nu includa date cu caracter personal apartinand altor persoane. 
 • Participantii care nu vor revendica premiile in termen de 30 de minute de la ora la care are loc extragerea numerelor castigatoare vor fi descalificati si nu vor fi luati in considerare in vederea desemnarii Participantilor castigatori.
 • Un Participant se poate inscrie o singura data pentru a putea participa la acest Concurs in conditiile mentionate in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 • Concursul consta in oferirea in mod gratuit a 3 premii, pentru 3 Participanti care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute in Sectiunea 4, extrasi conform mecanismului prevazut in prezenta Sectiune (1 premiu/Participant castigator).
 • Fiecare dintre cele 3 premii consta in oferirea fiecaruia dintre Participantii castigatori a unui (1) voucher (al carui model este prevazut in Anexa nr. 2 la prezentul Regulament) pentru efectuarea unui Profil lipidic si a testului Lipoproteina (a), astfel cum este detaliat in Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
 • Extragerea castigatorilor va avea loc la finalul evenimentului ”Educatie pentru succes” din data de 25.05.2024 si se va desfasura prin extragerea din urna, de catre gazda evenimentului ”Educatie pentru succes”, a 3 dintre taloanele de participare introduse in urna in conformitate cu instructiunile prevazute in Sectiunea 4 din prezentul Regulament. Pentru evitarea oricarui dubiu, castigatorii Concursului vor fi extrasi exclusiv dintre Participantii care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute de Sectiunea 4 din prezentul Regulament.
 • Gazda evenimentului va anunta verbal, cu ocazia extragerii, cele 3 numere extrase care urmeaza a fi desemnate castigatoare, conform prevederilor alin. (3) din prezenta Sectiune.
 • Organizatorul va emite 3 vouchere inseriate, destinate castigatorilor Concursului (1 voucher/Participant castigator), desemnati conform prezentei sectiuni.
 • Participantii ale caror numere au fost extrase potrivit prevederilor alin. (3) si (4) din prezenta Sectiune se pot prezenta, in maximum 30 de minute de la momentul extragerii, la standul Synevo Romania din cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes” cu partea din talon care nu a fost depusa in urma, si care contine numarul de participare, conform mecanismului prevazut la alin. (4) din cuprinsul Sectiunii 4 din prezentul Regulament. La standul Synevo Romania, reprezentantii Organizatorului vor valida corespondenta intre numarul de pe talonul prezentat si numerele castigatoare extrase. Dupa confirmarea valabilitatii talonului, castigatorilor li se va solicita sa furnizeze datele personale necesare revendicarii premiilor, respectiv: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon.  

Organizatorul va inmana voucherul fiecarui Participant desemnat castigator. Participantii desemnati castigatori vor fi ulterior contactati prin e-mail de catre Organizator, ocazie cu care li se vor cere informatii suplimentare privind revendicarea premiilor.

Fiecare dintre castigatori are la dispozitie 14 zile pentru a raspunde la e-mail si pentru a transmite Organizatorului datele necesare programarii propriei vizite in receptie in vederea utilizarii premiului castigat (nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, data si centrul de recoltare Synevo in care se va prezenta in vederea recoltarii analizelor). In cadrul aceluiasi e-mail, castigatorii trebuie sa mentioneze Organizatorului centrul de recoltare si data in care se vor prezenta pentru recoltarea analizelor.

Nerespectarea procedurii de revendicare a premiilor conform termenilor stipulati in acest articol conduce la pierderea dreptului de a revendica premiile respective, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 • Pentru a putea efectua analizele incluse in pachetele de preventie ca urmare a participarii la prezentul Concurs, castigatorii au obligatia de a prezenta voucherul primit in urma castigarii Concursului in centrul de recoltare al Organizatorului ales potrivit alin. (6) din prezenta Sectiune (si mentionate pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.synevo.ro/locatii/) impreuna cu propriul document de identitate (CI/BI sau pasaport).
 • Castigatorii Concursului, cu conditia respectarii prevederilor alin. (6) si (7) de mai sus, au la dispozitie un termen de 6 luni de la data anuntarii oficiale a calitatii de castigator in cadrul evenimenutului ”Educatie pentru succes”, respectiv pana la data de 31.11.2024, sa se prezinte intr-un punct de recoltare Synevo Romania pentru a putea efectua in mod gratuit analizele detaliate in Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. In cazul neprezentarii in termenul ante-mentionat, Participantii declarati castigatori pierd dreptul de a beneficia de voucher, respectiv de a efectua analizele ce fac obiectul voucherului, iar Organizatorul poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 • Participantii declarati castigatori care pierd voucherul sau carora le este furat voucherul in perioada mentionata la alin. (9) de mai sus au dreptul sa li se emita un nou voucher. Organizatorul are dreptul de a verifica daca inlocuirea voucherului este sau nu motivata si poate refuza inlocuirea acestuia in cazul in care inlocuirea nu este justificata. In cazul inlocuirii voucherului din orice motive, voucherul emis anterior nu mai este valid si nu mai poate fi utilizat.
 • Participantii pot solicita si pot efectua testele care fac parte din Concursul prezent (i.e. testele din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament) si in afara Concursului, la pretul prevazut pe site-ul Organizatorului.
 • Pentru evitarea oricarui dubiu, Participantii declarati castigatori nu pot opta pentru primirea contravalorii in bani a premiului, nu pot opta pentru inlocuirea premiului obtinut cu eventuale alte premii si nu pot opta pentru cedarea premiului catre o persoana terta.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Synevo Romania, in calitate de operator de date, urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul privind protectia datelor”).
 • In desfasurarea prezentului Concurs, Synevo Romania prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: (i) datele cu caracter personal necesare pentru verificarea eligibilitatii dumneavoastra ca Participant la Concurs, in conditiile prevazute de prezentul Regulament (sectiunea 4), respectiv: numele, adresa de e-mail si prezenta la eveniment a participantului, (ii) datele necesare pentru primirea Voucherului (numele, prenumele, adresa de email, numarul de telefon si seria voucherului), (iii) date necesare declararii castigului si platii impozitului catre organele abilitate (nume, prenume si adresa de domiciliu). Pe langa datele cu caracter personal prelucrate in vederea verificarii eligibilitatii dumneavoastra ca Participant la Concurs si in vederea desfasurarii acestuia inclusiv emiterii Voucherului, transmiterii acestuia, anuntarea castigatorilor, Synevo Romania va prelucra datele necesare prestarii serviciilor solicitate de catre dumneavoastra, in masura in care utilizati voucherul castigat prin intermediul Concursului, in conditiile mentionate in prezentul Regulament. Datele respective (datele necesare prestarii serviciilor) nu se supun prelucrarii efectuate prin prezentul Regulament. Pentru a intelege cum va sunt prelucrate datele cu caracter personal in prestarea serviciilor de diagnostic, va rugam sa consultati nota de informare aferenta, existenta pe formularul de furnizare date primit in receptia Synevo Romania, cat si online la adresa https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/.
 • Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre Synevo Romania, exclusiv in scopurile mai jos mentionate, sunteti dumneavoastra, in calitate de Participant la Concursul organizat de Synevo Romania. Datele cu caracter personal ce vă aparțin sunt obtinute exclusiv de la persoana vizata.
 • Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri si temeiuri:
 • in vederea executarii contractului incheiat cu Synevo Romania prin acceptarea regulilor de desfasurare a Concursului, ca urmare a beneficierii de Concursul organizat de Synevo Romania, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru a beneficia de Concurs si al emiterii premiului si anume 3 vouchere inseriate;
 • in vederea executarii contractului incheiat cu Synevo Romania de a contacta castigatorii in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes”, in vederea solicitarii datelor necesare pentru transmiterea premiului catre acestia;
 • in interesul legitim al Synevo Romania de a avea transparenta in ceea ce priveste extragerea castigatorilor, motiv pentru care modalitatea de extragere a castigatorilor va fi publica in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes”;
 • in interesul legitim al Synevo Romania de a anunta castigatorii in cadrul evenimentului ”Educatie pentru succes”;
 • in interesul legitim al Synevo Romania de a prelucra datele tertelor persoane mentionate de catre participanti in vederea indeplinirii conditiilor Concursului;
 • in interesul legitim al Synevo Romania de a efectua statistici;
 • obligatie legala, cum ar fi cele in domeniul financiar-contabil si fiscal, precum si de arhivare (dupa caz). Synevo Romania are obligatia sa dovedeasca, la cerere, autoritatilor competente, conditiile in care prezentul Concurs s-a desfasurat, inclusiv prin prezentarea Regulamentului, cat si a documentelor ce au stat la baza prestarii serviciilor in desfasurarea Concursului.
 • Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi furnizori, parteneri si colaboratori care asista Synevo in desfasurarea activitatilor sale, inclusiv desfasurarea Concursului mentionat in prezentul Regulament, entitati imputernicite, implicati in desfasurarea activitatilor desfasurate de Synevo, autoritatile publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet, auditori externi (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate) etc.

Datele cu caracter personal pot fi transferate in afara Romaniei, catre state din Spatiul Economic European sau catre state terte. Vom asigura intotdeauna protectia datelor in contextul transferului in tari terte prin implementarea masurilor necesare in cazul transferului international de date, inclusiv a clauzelor standard aprobate de Comisie sau implementarea altor garantii recunoscute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Synevo Romania si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document. In masura in care este necesar sa comunicam datele cu caracter personal catre terti, altii decat cei mentionati in prezentul document, va vom informa in prealabil.

 • Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor mentionate, Synevo Romania va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfasurare a Concursului, de efectuare a statisticilor interne), precum si pe durata prevazuta de lege (obligatii legale), dupa caz.

In cazul prelucrarilor intemeiate pe existenta contractului incheiat intre Synevo Romania si persoana vizata, datele vor fi prelucrate pe durata necesara pentru executarea contractului.

In cazul prelucrarilor efectuate in baza interesului legitim al Organizatorului, datele vor fi prelucrate pe perioada prevazuta in procedurile interne Synevo Romania, iar dupa implinirea respectivului termen, acestea vor fi distruse.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevazuta de lege (cum ar fi in domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).

Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Synevo Romania pe durata de timp prevazuta in procedurile interne Synevo Romania si/ sau vor fi distruse.

 • Drepturi

In relatia cu Synevo Romania beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricaror drepturi anterior amintite, are loc cu indeplinirea conditiilor stabilite de Regulamentul privind protectia datelor pentru fiecare drept in parte.

 • Cum va puteti exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor al Synevo Romania, la adresa de e-mail: [email protected] sau cu o cerere la urmatoarea adresa: Pache Protopopescu Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucuresti.

 • Prin participarea dumneavoastra la Concurs, declarati ca ati citit si ati inteles continutul Notei de informare de mai sus privind modul in care va vor fi prelucrate datele cu caracter personal si drepturile de care beneficiati potrivit legii.           

SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII

 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru:
  • pierderea de catre oricare dintre Participantii declarati castigatori ai voucherului inseriat;
  • eventualele pagube cauzate de pierderea, furtul sau deteriorarea voucherului;
  • situatiile in care participantii desemnati castigatori nu revendica voucherele in termen de 30 de minute de la extragerea numerelor castigatoare, in data de 25.05.2024, la finalul evenimentului ”Educatie pentru succes”, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;
  • pentru email-urile sau mesajele nelivrate din cauza defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de Participantii castigatori (soft si/sau hard-ware);
  • situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat oricaruia dintre Participantii castigatori ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate in cadrul revendicarii premiului.
 • Prin participarea in Concurs, Participantii se angajeaza ca vor avea o comunicare decenta si nu vor prolifera comentarii care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii defaimatoare sau obscene ori care contravin oricarei legi in vigoare sau Regulamentului, in caz contrar fiind raspunzatori pentru toate prejudiciile provocate Organizatorului.
 • Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere la Concurs va atrage anularea inregistrarilor prin aceste metode, iar Participantii care folosesc aceste metode vor fi descalificati. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea premiilor, precum si dreptul de a pretinde restituirea de la Participantul declarat castigator a premiului oferit, in cazul in care acesta a fost obtinut prin frauda sau cu incalcarea prezentului Regulament.

SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

 • Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
 • Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. 
 • Pentru scopul acestui Regulament, cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.
 • Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial punerea in aplicare a Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia/acestuia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau cazului fortuit.

SECTIUNEA 9. LITIGII. RECLAMATII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.
 • Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la sectiunea 1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa [email protected].  

SECTIUNEA 10. ALTE CLAUZE

 • Voucherele neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 • Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre Participantii declarati castigatori in conformitate cu dispozitiile in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor declarati castigatori.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului. 
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea acestora la cunostinta publicului prin modalitatile reglementate de sectiunea 3 alin. (2) din Regulament.

ANEXA NR. 1

TALON DE PARTICIPARE LA CONCURS

REGULAMENTUL CONCURSULUI EDUCATIE PENTRU SUCCES - Synevo

ANEXA NR. 2

MODEL VOUCHER

REGULAMENTUL CONCURSULUI EDUCATIE PENTRU SUCCES - Synevo

ANEXA NR. 3 – Teste incluse in concurs

Nr. Crt.Test / profilPret in afara Concursului (lei)ReducerePret in cadrul Concursului pentru participantii declarati castigatori validati (lei)
1Profil lipidic76100%0
2Lipoproteina (a)112100%0
icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
  Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

  În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.