Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări analize
Coșul meu

Regulament Giveaway Instagram

Giveaway Instagram aprilie 2023

(Perioada Giveaway 07.04.2023, ora 12:00 – 13.04.2023, ora 23:59 )

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 • Giveaway Instagram aprilie 2023 (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de SYNEVO ROMANIA S.R.L cu sediul in B-dul Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.  J40/20319/1994, avand cod fiscal RO 6479639 (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Synevo Romania”).
 • Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de acest concurs si care participa la acest Concurs, in conditiile si cu respectarea prezentului Regulament (denumiti in continuare “Participantii”). Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului de catre Participanti si acordul Participantilor la termenii, conditiile si prevederile Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 • Concursul este desfasurat doar prin intermediul paginii oficiale de Instagram a Organizatorului (link-ul https://www.instagram.com/synevo_romania/), pe intreaga Perioada de desfasurare a Concursului, astfel cum aceasta este reglementata de prezentul Regulament.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online al Organizatorului de pe pagina oficiala de Instagram Synevo (link-ul https://www.instagram.com/synevo_romania/), incepand cu data de 07.04.2023 ora 12:00 si pana la data de 13.04.2023 ora 23:59 (denumita in continuare “Perioada de desfasurare a Concursului”) , participarea la Concurs fiind conditionata de indeplinirea  prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 • Regulamentul de desfasurare a Concursului este disponibil, in mod gratuit, (i) pe website-ul Organizatorului la adresa https://www.synevo.ro/regulament-concurs-2023/ si, totodata, (ii) poate fi solicitat, alaturi de orice alta lamurire, de catre orice Participant prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica [email protected] sau la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament, in atentia departamentului de marketing.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte aditionale ce vor fi comunicate public in aceeasi forma prevazuta la alin. (1) punctele (i) si (ii) din prezenta sectiune a Regulamentului.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII

 • Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice care indeplinesc conditiile mentionate mai jos si doar in Perioada de desfasurare a Concursului .
 • Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice de sex feminin, cetateni romani, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.
 • Participantii trebuie sa fie utilizatori ai platformei Instagram si sa detina un cont real pe platforma.
 • Pe langa conditiile anterior mentionate in prezenta sectiune a Regulamentului, Participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:
 1. Pas 1: Participantii trebuie sa acceseze pagina de Instagram a Organizatorului: https://www.instagram.com/synevo_romania/
  1. Pas 2: Participantii trebuie sa dea follow paginii oficiale de Instagram Synevo (link-ul https://www.instagram.com/synevo_romania/);
  1. Pas 3: Participantii trebuie sa  tag-uiasca 2 prieteni cu conturi active din lista proprie in comentariul postarii Organizatorului cu privire la prezentul Concurs .
  1. Pas 4: Participantele trebuie sa dea share postarii Organizatorului cu privire la prezentul Concurs pe pagina personala
 • Inscrierea in vederea participarii la Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca de catre persoana care indeplineste in mod cumulativ conditiile mentionate in prezentului Regulament.
 • Participarea la acest Concurs implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament de catre Participanti.
 • Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al Participantilor referitor la faptul ca, daca vor deveni castigatori, datelelor (imaginea lor asa cum este prezentata pe contul Instagram, numele utilizat pe Instagram, precum si orice alte informatii publice de pe acel cont), numele, prenumele pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia si doar in legatura cu prezentul Concurs (notificare castigator, inmanare cadouri) si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. De asemenea, castigatorul va trebui sa comunice datele sale de identificare (nume, prenume si data de nastere)in scopul declararii si platii impozitului de catre Organizator.
 • Pentru ca o inscriere la Concurs sa fie considerata valabila si inregistrata de catre Participanti, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
 • sa nu incalce prevederile prezentului Regulament;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care lezeaza integritatea unei persoane avand la baza criterii discriminatorii ce tin de rasa, entitate, religie, orientare sexuala, sau grup politic, socio-economic; de asemenea, nu trebuie sa contina mesaje ilegale sau care sa instige la violenta;
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate (altele decat cele ale Organizatorului) sau neinregistrate;
 • sa nu foloseasca materiale protejate de drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • sa nu includa date cu caracter personal apartinand altor persoane. 

Participantii care vor face trimitere la pagina de Instagram a Organizatorului sau vor posta comentarii care nu indeplinesc criteriile de mai sus, vor fi descalificati si nu vor fi luati in considerare in vederea extragerii sau a desemnarii Participantilor castigatori. Organizatorul are dreptul, dar nu si obligatia, de a sterge sau modifica orice comentariu care nu indeplineste criteriile mentionate mai sus.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 • Concursul consta in oferirea in mod gratuit a 3 premii identice, ce constau in cate un profil de analize din campania Sanatatea femeii, detaliat in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, pentru trei Participanti (persoanele care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la sectiunea 4) declarati castigatori ai Concursului, in conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.
 • Premiul consta intr-un profil de analize medicale, a carui componenta este indicata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
 • Extragerea celor 3 castigatori ai Concursului va avea loc dupa expirarea Perioadei de desfasurare a Concursului si se va desfasura cu ajutorul unei aplicatii de profil (link: www.youtogift.com). Castigatorii Concursului vor fi extrasi exclusiv dintre persoanele care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute de sectiunea 4 din prezentul Regulament.
 • Castigatorii Concursului vor fi anuntati de catre Organizator exclusiv pe pagina oficiala de Instagram Synevo Romania (https://www.instagram.com/synevo_romania/), printr-un comentariu la postarea publicata de Organizator cu privire la acest Concurs, prin tag-uirea celor 3 Participanti extrasi. De asemenea, va fi nominalizata si cate o rezerva pentru fiecare dintre cele trei premii, pentru situatiile in care Participantul castigator nu va putea fi contactat sau in cazul in care nu indeplineste conditiile de validare. 
 • Organizatorul va emite 3 vouchere inseriate si nominale, destinate celor 3 castigatori ai Concursului, desemnati conform prezentei sectiuni.
 • Pentru a intra in posesia voucher-ului, Participantii desemnati castigatori in urma extragerii trebuie sa transmita Organizatorului adresa de e-mail personala. Oraganizatorul va contacta in privat pe plaforma Instagram Participantii desemnati castigatori, in vederea transmiterii adresei de e-mail personale. Organizatorul va transmite voucherul fiecarui Participant desemnat castigator la adresa de e-mail transmisa de acesta.
 • Pentru a putea efectua profilul de analize castigat ca urmare a participarii la prezentul Concurs, Participantul are obligatia de a prezenta voucherul primit in urma castigarii Concursului in oricare dintre centrele de recoltare ale Organizatorului (si mentionate pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.synevo.ro/locatii/) impreuna cu un document de identitate (CI/BI sau pasaport).
 • Castigatorii Concursului au la dispozitie un termen de 6 luni de la data anuntatii oficiale pe pagina oficiala de Instagram Synevo Romania (https://www.instagram.com/synevo_romania/) a calitatii de castigator, respectiv pana la data de 13.10.2023, sa se prezinte intr-un punct de recoltare Synevo Romania pentru a beneficia de voucher, respectiv pentru a putea efectua in mod gratuit profilul de analize a carui componenta este detaliata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. In cazul neprezentarii in termenul ante-mentionat, Participantul declarat castigator pierde dreptul de a beneficia de voucher, respectiv de a efectua profilul de analize ce face obiectul voucherului, iar Organizatorul poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 • Participantul declarat castigator care pierde voucherul sau caruia ii este furat voucherul in perioada mentionata la alin. (7) de mai sus are dreptul la emiterea unui voucher nou. Organizatorul are dreptul de a verifica daca inlocuirea voucherului este sau nu motivata si poate refuza inlocuirea acestuia in cazul in care inlocuirea nu este justificata. In cazul inlocuirii vocuherului din orice motive, voucherul emis anterior nu mai este valid si nu mai poate fi utilizat.
 • Pacientii pot solicita si pot efectua oricare test sau grup de teste dintre cele care fac parte din Concursul prezent (i.e. testele din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament) si in afara Concursului, la pretul prevazut pe site-ul Organizatorului.
 • Pentru evitarea oricarui dubiu, Oraganizatorul mentioneaza faptul ca Participantul declarat castigator nu poate opta pentru primirea premiul sau in bani sau cu inlocuirea sa cu alte premii, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea catre unul sau mai multi terti a dreptului la premiul castigat.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Synevo Romania, in calitate de operator de date, urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul privind protectia datelor”).
 • In desfasurarea prezentului Concurs, Synevo Romania prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: (i) datele cu caracter personal necesare pentru verificarea eligibilitatii dumneavoastra ca Participant la Concurs, in conditiile prevazute de prezentul Regulament (sectiunea 4), respectiv: numele contului de instagram a participantului, poza profiului instagram, (ii) datele necesare pentru emiterea Voucherului (numele, prenumele si seria voucherului), (iii) date necesare pentru transmiterea voucherului (adresa de e-mail), (iv) date necesare efectuarii extragerii (numele contului activ al participantilor (v) date necesare declararii castigului si platii impozitului catre organele abilitate (nume, prenume si data de nastere), (vi) datele ale celor doi prieteni mentionati in comentarii (nume cont instagram, poza profilului de instagram). In masura in care doriti sa primiti prealabil extragerii castigatorilor informatii punctuale despre instrumentul folosit pentru desfasurarea extragerii, va rugam sa va adresati cu o solicitare in acest sens pe adresa de email mentionata mai jos Persoanele vizate sunt eligibile sa acceseze Concursul desfasurat exclusiv online pe pagina oficiala de Instagram Synevo Romania, exclusiv prin indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 din prezentul Regulament. Pe langa datele cu caracter personal prelucrate in vederea verificarii eligibilitatii dumneavoastra ca Participant la Concurs si in vederea desfasurarii acestuia inclusiv emiterii Voucherului, transmiterii acestuia, anuntarea castigatorilor, Synevo Romania va prelucra datele necesare prestarii serviciilor solicitate de catre dumneavoastra, in masura in care utilizati voucherul castigat prin intermediul Concursului, in conditiile mentionate in prezentul Regulament. Datele respective (datele necesare prestarii serviciilor) nu se supun prelucrarii efectuate prin prezentul Regulament. Pentru a intelege cum va sunt prelucrate datele cu caracter personal in prestarea serviciilorde diagnostic, va rugam sa consultati nota de informare aferenta, existenta pe formularul de furnizare date primit in receptia Synevo Romania, cat si online la adresa https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/.
 • Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre Synevo Romania, exclusiv in scopurile mai jos mentionate, sunteti dumneavoastra, in calitate de Participant la Concursul organizat de Synevo Romania, cât și datele celor două prietene menționate în comentarii. Datele cu caracter personal ce vă aparțin sunt obtinute exclusiv de la persoana vizata. Datele cu caracter personal a persoanelor adaugate in comentarii sunt obtinute de la participantul in concurs, prin urmare, este obligatia acestuia de a informa in prealabil persoanele vizate in legatura cu adaugarea contului de instagram a acestora in comentarii pe pagina Synevo de instagram si implicit despre prelucrarea datelor cu caracter personal a acestora de catre Synevo, precum si obtinerea consimtamantului persoanelor in cauza de a le utiliza datele cu caracter personal in vederea participarii la concursul organizat de catre Synevo Romania.
 • Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri si temeiuri:
 • in vederea executarii contractului incheiat cu Synevo Romania prin acceptarea regulilor de desfasurare a Concursului, ca urmare a beneficierii de Concursul organizat de Synevo Romania, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru a beneficia de Concurs si al emiterii premiului si anume 3 vouchere inseriate si nominale;
 • in interesul legitim al Synevo Romania de a avea transparenta in ceea ce priveste extragerea castigatorilor, motiv pentru care modalitatea de extragere a castigatorilor va fi publica pe pagina de Instagram a organizatorului Concursului;
 • in interesul legitim al Synevo Romania de a contacta prin intermediul solutiei de mesagerie din Instagram castigatorii in vederea solicitarii datelor necesare pentru transmiterea premiului catre acestia;
 • in interesul legitim al Synevo Romania de a anunta castigatorii prin intermediul paginii oficiale a Synevo Romania;
 • in interesul legitim al Synevo Romania de a prelucra datele tertelor persoane (prieteni) mentionate de catre participanti in vederea indeplinirii conditiilor Concursului;
 • obligatie legala, cum ar fi cele in domeniul financiar-contabil si fiscal, precum si de arhivare (dupa caz). Synevo Romania are obligatia sa dovedeasca, la cerere,  autoritatilor competente, conditiile in care prezentul Concurs s-a desfasurat, inclusiv prin prezentarea Regulamentului, cat si a documentelor ce au stat la baza prestarii serviciilor in desfasurarea Concursului.
 • Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi  furnizori, parteneri si colaboratori care asista Synevo in desfasurarea activitatilor sale, inclusiv desfasurarea Concursului mentionat in prezentul Regulament, entitati imputernicite, implicati in desfasurarea activitatilor desfasurate de Synevo, autoritatile publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet, auditori externi (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

Datele cu caracter personal pot fi transferate in afara Romaniei, catre state din Spatiul Economic European sau catre state terte. Vom asigura intotdeauna protectia datelor in contextul transferului in tari terte prin implementarea  masurilor necesare in cazul transferului international de date, inclusiv a clauzelor standard aprobate de Comisie sau implementarea altor garantii recunoscute de Regulamentul (UE) 2016/679.

In masura in care doresti sa stii mai multe informatii privind prelucrarile efectuate de furnizorul ce pune la dispozitie modalitatea de extragere a castigatorilor (www.youtogift.com) te rugam sa consulti politica lor de confidentialitate (https://youtogift.com/politics/privacy) inainte de a deveni participant la concurs.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Synevo Romania si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document. In masura in care este necesar sa comunicam datele cu caracter personal catre terti, altii decat cei mentionati in prezentul document, va vom informa in prealabil.

 • Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor mentionate, Synevo Romania va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfasurare a Concursului, de efectuare a statisticilor interne), precum si pe durata prevazuta de lege (obligatii legale), dupa caz.

In cazul prelucrarilor intemeiate pe existenta contractului incheiat intre Synevo Romania si persoana vizata, datele vor fi prelucrate pe durata necesara pentru executarea contractului.

In cazul prelucrarilor efectuate in baza interesului legitim al Organizatorului, datele vor fi prelucrate pe perioada prevazuta in procedurile interne Synevo Romania, iar dupa implinirea respectivului termen, acestea vor fi distruse.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevazuta de lege (cum ar fi in domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).

Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Synevo Romania pe durata de timp prevazuta in procedurile interne Synevo Romania si/ sau vor fi distruse.

 • Drepturi

In relatia cu Synevo Romania beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricaror drepturi anterior amintite, are loc cu indeplinirea conditiilor stabilite de Regulamentul privind protectia datelor pentru fiecare drept in parte.

 • Cum va puteti exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor al Synevo Romania, la adresa de e-mail: [email protected] sau cu o cerere la urmatoarea adresa: Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucuresti.

 • Prin participarea dumneavoastra la Concurs, declarati ca ati citit si ati inteles continutul Notei de informare de mai sus privind modul in care va vor fi prelucrate datele cu caracter personal si drepturile de care beneficiati potrivit legii.           

SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII

 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru:
  • pierderea de catre Participantul declarat castigator a voucherului inseriat si nominal;
  • eventualele pagube cauzate de pierderea, furtul sau deteriorarea voucherului;
  • situatiile in care mesajul transmis de Organizator Participantului declarat castigator ramane fara un raspuns din partea castigatorului, pana pe data de 30.04.2023, ora 23:59, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;
  • pentru email-urile sau mesajele nelivrate din cauza defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de Participanti (soft si/sau hard-ware);
  • situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare sau in cadrul revendicarii premiului.
 • Prin participarea in Concurs, Participantii se angajeaza ca vor avea o comunicare decenta si nu vor prolifera comentarii sau imagini care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi in vigoare sau Regulamentului, in caz contrar fiind raspunzatori pentru toate prejudiciile provocate Organizatorului.

SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

 • Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
 • Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. 
 • Pentru scopul acestui Regulament, cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.
 • Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia/acestuia in termen de 10  zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau cazului fortuit.

SECTIUNEA 9. LITIGII. RECLAMATII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.
 • Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la sectiunea 1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa [email protected].

SECTIUNEA 10. ALTE CLAUZE

 • Voucherele neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 • Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre Participantii declarati castigatori in conformitate cu dispozitiile in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor declarati castigatori.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului. 
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand termenii si conditiile prezentei Concursului, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului prin modalitatile reglementate de sectiunea 3 alin. (2) din Regulament.

ANEXA NR. 1 – Profil extins pentru preventie – femei

Regulament Giveaway Instagram - Synevo
icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
  Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

  În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.