Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări
Coșul meu

(Perioada Campaniei: 02.11.2023 – 03.11.2023)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 • Campania “Tombola Synevo Days” (denumita in continuare “Tombola”) este organizata de SYNEVO ROMÂNIA S.R.L cu sediul în B-dul Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J40/20319/1994, având cod fiscal RO 6479639, reprezentata legal prin Luca Dumitrel-Laurentiu, in calitate de Director General si Administrator si Soare Mariana-Carmen, in calitate de Director Marketing, in calitate de organizator (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Synevo Romania”) in parteneriat cu Prior Media Group SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Raspantiilor 32 A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17243/1993, avand cod fiscal RO4258780, cont bancar RO51INGB0001000157708914, deschis la ING Bank, reprezentata legal de Ion Arzoiu, in calitate de Adiminstrator, in calitate de partener (denumita in continuare „Partenerul” sau „Prior”).
 • Tombola se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de aceasta Tombola si care participa la aceasta Campanie, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de prezentul Regulament (denumiti in continuare “Participantii”). Prin participarea la aceasta Tombola, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului de catre Participanti si acordul Participantilor la termenii, conditiile si prevederile Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 • Synevo Romania urmărește prin campaniile pe care le desfășoară educarea și informarea medicală continua a publicului larg și/ sau a medicilor specialiști. Scopul prezentei Campanii este de a oferi medicilor specialisti participanti la evenimentul medical „Zilele Synevo 2023: Ever evolving” desfasurat în perioada 02 – 03.11.2023, la Hotel InterContinental Athenee Palace din Bucuresti (Str. Episcopiei 1-3, 010292) (in continuare „Evenimentul”) acces la educatie medicală continuă.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania se deruleaza în cadrul Evenimentului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 • Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil, in mod gratuit, (i) pe website-ul Organizatorului la adresa www.synevo.ro, (ii) in pagina de prezentare a Evenimentului, disponibila pe website-ul Organizatorului la adresa https://www.synevo.ro/evenimente/synevo-days-2023-ever-evolving/, (iii) in format fizic direct de la Organizator, in cadrul desfasurarii Evenimentului, si, totodata, (iv) poate fi solicitat, alaturi de orice alta lamurire, de catre orice Participant prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica [email protected] sau la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament, in atentia departamentului de marketing.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte aditionale ce vor fi comunicate public in aceeasi forma prevazuta la alin. (1) punctele (i),(ii) si (iii) din prezenta sectiune a Regulamentului.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII

 • Se pot inscrie in vederea participarii la Campanienumai persoanele fizice care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
 • au calitatea de medic participanți la Eveniment;
 • sa le fie scanat de reprezentantii Organizatorului badge-ul primit pentru acces in sala de conferinta unde se desfasoara Evenimentul.
 • Badge-ul necesar pentru acces va fi disponibil fiecarui Participant la înregistrarea la Eveniment, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 • Participarea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca de catre persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) din prezenta sectiune a prevederilor prezentului Regulament.
 • Un Participant poate accesa premiile oferite de Campanie, detaliate in cadrul prezentului Regulament, de mai multe ori pe perioada de derulare a Campaniei, dacă acesta a participat la mai multe sesiuni de prezentare din cadrul Evenimentului și, implicit, a fost prezent la mai multe extrageri realizate in perioada 02.11.2023 – 03.11.2023, sub conditia indeplinirii tuturor conditiilor din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI. VALOAREA PREMIILOR

 • Campania consta in posibilitatea acordata Participantilor de a câștiga un voucher, în valoare de maximum 800 lei/voucher, voucher ce va putea fi utilizat doar intermen de 6 luni de la momentul intrarii in posesie , in vederea achiziției unor cărți de specialitate pe teme medicale de la PRIOR care va fi prezent in cadrul Evenimentului. Dacă Participantul își alege o carte care nu se află la standul Prior pe durata Evenimentului, el are posibilitatea sa utilizeze voucherul si dupa terminarea evenimentului, in termen de 6 luni de la intrarea in posesia voucherului, urmand sa primeasca cartea dorita în cel mai scurt timp, prin intermediul Synevo sau direct prin serviciul de curierat. Pentru evitarea oricarui dubiu, (i) daca Participantul isi alege o carte a carei valoare este mai mare decat valoarea voucherului, va putea achizitiona cartea cu suportarea diferentei dintre valoarea voucherului si valoarea cartii si/sau (ii) daca Participantul isi alege o carte a carei valoare este mai mica decat valoarea voucherului, nu i se va restitui in bani diferenta dintre valoarea cartii si valoarea voucherului.
 • Voucherele nu pot fi preschimbate in bani sau in alte bunuri, acestea putand fi utilizate exclusiv pentru achizitia de carti medicale de specialitate de la standul Prior din cadrul Evenimentului. Voucherele pot fi utilizate si in afara Evenimentului in locatiile Prior (https://prior.ro/contact/), in termen de 6 luni de la intrarea in posesia cuponului.
 • Badge-urile sacanete de reprezentantii Organizatorului vor fi introduse in mod automat intr-o baza de date in care vor fi consemnate datele Participantilor prezenti in sala de conferinta pe durata sesiunilor de prezentare din cadrul Evenimentului.
 • In cadrul Evenimentului vor fi 8 sesiuni de prezentare, urmand ca la finalul fiecarei sesiuni de prezentare sa fie organizata o tragere la sorti dintre Participantii prezenti la aceasta sesiune.
 • Voucherele vor fi acordate in baza unei trageri la sorți dintre badge-urile inscrise prin scanare in baza de date aferenta. În baza scanărilor sunt extrasi, random prin intermediul platformei www.random.org, 3 castigatori de vouchere pe fiecare sesiune de prezentare.
 • Moderatorul Evenimentului va face mențiunea despre tragerea la sorti aferenta Campaniei, iar extragerea are loc în ultimele 15 minute, la finalul fiecărei sesiuni de prezentare.
 • In cadrul campaniei vor fi acordate un numar de 24 vouchere, respectiv 3 vouchere pentru fiecare sesiune de prezentare.
 • Valoarea totala a voucherelor acordate in cadrul Campaniei este de 19.200 lei.
 • Modelul de voucher este atasat prezentului Regulament in Anexa 1.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Synevo Romania, in calitate de operator de date, urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul privind protectia datelor”).
 • Synevo Romania va prelucra datele necesare participării la TOMBOLA la care dumneavoastra participați, in masura in care participați la Sesiunile evenimentului medical organizat de către Organizator, așa cum a fost explicată in prezentul Regulament. Datele respective (datele necesare tombolei) se supun prelucrarii efectuate prin prezentul Regulament. Datele prelucrate in vedere participarii la tombola sunt: codul de pe badge, calitatea de medic. Datele necesare participarii la Tombola vor fi ulterior corelate pentru castigatori cu datele furnizate de catre acestia la inregistrarea evenimentului, respectiv: nume, prenume, specialitatea medicala, grad medical, cod parafa, unitatea in care isi desfasoara activitatea, localitate, numar de telefon.  Totodata in cazul accesarii Tombolei se vor prelucra exclusiv datele necesare pentru respectiva functie, neprelucrandu-se alte date in mod suplimentar. Pentru a intelege cum va sunt prelucrate datele cu caracter personal in extragerea la sorți, va rugam sa consultati Mecanismul de Campanie detaliat la Sectiunea 5, punctul (3). Totodata in masura in care intrarea in posesia premiului este facilitata de catre Synevo se vor prelucra suplimentar: adresa de livrare a coletului, nume si prenume destinatar, numar de telefon.
 • Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre Synevo Romania, exclusiv in scopurile mai jos mentionate, sunteti dumneavoastra, in calitate de Participant la Campania organizata de Synevo Romania. Datele cu caracter personal sunt obtinute exclusiv de la persoana vizata.
 • Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri si temeiuri:
 • interesul legitim al Organizatorului de a  organiza Tombola si a efectua extragerea la sorți din cadrul Tombolei;
 • executarea prezentului Regulament (contractul) de a facilita transmiterea premiului catre castigator de catre Synevo sau prin intermediul curierului;
 • obligatie legala, cum ar fi cele in domeniul financiar-contabil si fiscal, precum si de arhivare (dupa caz). Synevo Romania are obligatia sa dovedeasca, la cerere, autoritatilor competente, conditiile in care prezenta Campanie s-a desfasurat, inclusiv prin prezentarea Regulamentului, cat si a documentelor ce au stat la baza prestarii serviciilor in desfasurarea Campaniei.
 • Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi autoritatile publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet, auditori externi (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Synevo Romania si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document (exceptie curierul in masura in care trimiterea coletului se va realiza astfel). In masura in care este necesar sa comunicam datele cu caracter personal catre terti, altii decat cei mentionati in prezentul document, va vom informa in prealabil.

 • Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor mentionate, Synevo Romania va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfasurare a Campaniei,  de extragere a castigatorilor, de transmitere a premiilor, de efectuare a statisticilor interne), precum si pe durata prevazuta de lege (obligatii legale), dupa caz.

In cazul prelucrarilor efectuate in baza interesului legitim al Organizatorului, datele vor fi prelucrate pe perioada prevazuta in procedurile interne Synevo Romania, iar dupa implinirea respectivului termen, acestea vor fi distruse.

In cazul prelucrarii datelor in vederea executarii contractului, pe perioada executarii contractului si ulterior pe perioada generala de prescriptie in vederea apararii drepturilor in instanta.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevazuta de lege (cum ar fi in domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).

Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Synevo Romania pe durata de timp prevazuta in procedurile interne Synevo Romania si/ sau vor fi distruse.

 • Drepturi

In relatia cu Synevo Romania beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricaror drepturi anterior amintite, are loc cu indeplinirea conditiilor stabilite de Regulamentul privind protectia datelor pentru fiecare drept in parte.

 • Cum va puteti exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului cu Protectia Datelor al Synevo Romania, la adresa de e-mail: [email protected] sau cu o cerere la urmatoarea adresa: Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucuresti.

 • Prin participarea dumneavoastra la Campanie, declarati ca ati citit si ati inteles continutul Notei de informare de mai sus privind modul in care va vor fi prelucrate datele cu caracter personal si drepturile de care beneficiati potrivit legii.           

SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII

 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru neluarea la cunoștință de către Participanti a modificărilor aduse Regulamentului, atâta timp cât aceste modificari sunt comunicate in modalitatile prevazute de prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

 • Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
 • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 • Pentru evitarea oricarui dubiu, in situatiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie fata de Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la alin. (1) punctele (i) si (ii) din Sectiunea nr. 3 a Regulamentului.
 • Campania mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice o astfel de situatie, cu respectarea prevederilor de mai sus.

SECTIUNEA 9. LITIGII. RECLAMAȚII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.
 • Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la sectiunea 1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa [email protected].

SECTIUNEA 10. ALTE CLAUZE

 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei. 
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand termenii si conditiile prezentei Campanii, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului prin modalitatile reglementate de sectiunea 3 alin. (2) din Regulament.
icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
  Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

  În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.