Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări
Coșul meu

Regulamentul utilizării cardurilor cadou

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la achizitia si utilizarea cardurilor cadou, campanie initiata de SYNEVO ROMANIA S.R.L., ce se adreseaza clientilor care fac achizitia de carduri  online pentru a le oferi cadou persoanelor desemnate, conform acestui Regulament, reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul şi emitentul cardurilor cadou (denumite in continuare “Carduri Cadou”/ ”Carduri”) este  SYNEVO ROMÂNIA S.R.L  cu sediul în B-dul Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucureşti, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J40/20319/1994, având cod fiscal RO 6479639, reprezentata legal prin Luca Dumitrel-Laurentiu, in calitate de Director General si Administrator si Curici Antoanela, in calitate de Administrator (denumit in continuare „Organizatorul” sau “Synevo Romania”).

1.2 Achiziția Cardurilor Cadou se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor  persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a achiziționa și utiliza Carduri Cadou, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de prezentul Regulament (denumite in continuare “Participantii”). Prin achiziția și/ sau utilizarea Cardurilor Cadou, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului de catre Participanti si acordul Participantilor la termenii, conditiile si prevederile Regulamentului. Prin „Participant” se intelege atat „Clientul” cat si „Viitoarea Pacienta”, astfel cum acesti termeni sunt definiti in prezentul Regulament. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.3. Achizitia Cardurilor Cadou se desfasoara exclusiv prin intermediul Functiei de comanda si plata de analize medicale pusa la dispozitia utilizatorilor website-ului www.synevo.ro (denumita in continuare “Functia de comanda si plata”), cu respectarea Termenelor si conditiilor de utilizare a Functiei de comanda si plata, disponibile la https://www.synevo.ro/termeni-si-conditii-cos-de-cumparaturi/ (denumite in continuare “Termenele si conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata”), in conditiile reglementate de prezentul Regulament. In cazul oricaror discrepante intre dispozitiile Termenelor si conditiilor de utilizare a Functiei de comanda si dispozitiile prezentului Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

1.4. Cardul Cadou poate fi achizitionat de catre orice persoana care doreste sa ofere un cadou unei persoane de sex feminin si consta intr-unul dintre pachetele de analize medicale predeterminate puse la dispozitia Participantilor de catre Organizator in cadrul prezentei campanii (denumita in continuare „Campania”), astfel cum acestea sunt indicate expres in prezentul Regulament.

1.5 Synevo Romania urmărește prin campaniile pe care le desfășoară educarea și informarea publicului larg și/ sau a unor segmente specifice privind importanța prevenției, respectiv a efectuării periodice a unor analize medicale cu scop de monitorizare a stării de sănătate. Scopul prezentei Campanii este de a acorda posibilitatea oferirii pacientelor a unui Card Cadou constand intr-un pachet de analize pentru monitorizare periodică. Cu ajutorul acestei Campanii, femeile au acces la profiluri modulare de analize predefinite care contin teste uzuale și care, odata efectuate, pot ajuta la diagnosticarea unor afectiuni in stadii incipiente, respectiv a unor afecțiuni cum sunt anemiile, boli hepatice, diabet, afecțiuni endocrinologice sau diagnosticul si monitorizarea tratamentului in pancreatita acuta etc.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL UTILIZARII CARDURILOR CADOU

2.1. Regulamentul utilizarii Cardurilor Cadou este disponibil, in mod gratuit, (i) pe website-ul Organizatorului la adresa www.synevo.ro, (ii) in procesul de plasare de catre Client a comenzii pentru Cardul Cadou prin intermediul Functiei de comanda si plata, (iii) in emailul de confirmare a comenzii pentru Cardul Cadou pe care Clientul il primeste ca urmare a plasarii comenzii pentru  Cardul Cadou prin intermediul Functiei de comanda si plata, (iv) in emailul de confirmare a achizitiei Cardului Cadou pe care Viitoarea Pacienta il primeste ca urmare a plasarii de catre Client a comenzii pentru  Cardul Cadou prin intermediul Functiei de comanda si plata si, totodata, (v) poate fi solicitat, alaturi de orice alta lamurire, de catre orice Client sau de catre Viitoarea Pacienta prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica [email protected] sau la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea I, art. 1.1 a prezentului Regulament, in atentia departamentului de marketing.

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii Clientilor si Viitoarelor Paciente cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte aditionale ce vor fi comunicate public in aceeasi forma prevazuta la art. 2.1 punctul (i) din prezenta sectiune a Regulamentului.

2.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta de catre Client si/sau Viitoarea Pacienta a modificarilor aduse Regulamentului cat timp acestea sunt comunicate in modalitatile indicate mai sus.

SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE ACHIZIȚIE SI MECANISMUL CAMPANIEI

 2.1. Orice persoană care doreşte să ofere un cadou unei persoane de sex feminin, sub forma unui pachet de servicii medicale predeterminate Synevo Romania, poate să achiziţioneze un Card Cadou (denumit în continuare ”Clientul”), pe care să il ofere persoanei de sex feminin care, ulterior, va beneficia de pachetul de analize medicale predeterminate (denumita în continuare ”Viitoarea Pacienta”).

2.2. Cardurile Cadou pot fi achiziţionate de catre orice Client, persoană fizică, indiferent dacă are sau nu domiciliu in România, exclusiv in perioada 01.03.2023 – 30.04.2023 (denumita in continuare „Perioada de desfasurare a Campaniei”).

2.3. Cardurile Cadou pot fi achiziţionate de catre Client exclusiv prin intermediul Functiei de comanda si plata, cu respectarea Termenelor si conditiilor de utilizare a Functiei de comanda si plata si a dispoziiilor prezentului Regulament.

2.4. Cardul Cadou pe care Clientul il poate achizitiona pentru Viitoarea Pacienta, in cadrul prezentei Campanii si in conditiile prezentului Regulament, consta exclusiv in urmatoarele profile de analize medicale predeterminate:

Regulamentul utilizării cardurilor cadou - Synevo
Regulamentul utilizării cardurilor cadou - Synevo
Regulamentul utilizării cardurilor cadou - Synevo

2.5. Pretul pe care Clientul il va achita pentru achizitia Cardului Cadou, in cadrul prezentei Campanii si in conditiile prevazute de prezentul Regulament, este reprezentat de pretul profilului de analize medicale selectat de catre Client in procesul de plasare a comenzii prin intermediul Functiei de comanda si plata, indicat in coloana „Pret promotional vanzare globala (in cadrul Campaniei)” din tabelul de la punctul 2.4 de mai sus.

2.6. Pentru a putea beneficia de pretul promotional mentionat la art. 2.4 si 2.5 de mai sus, aplicabil exclusiv in cadrul Campaniei si in conditiile prevazute de prezentul Regulament, Clientul trebuie sa achizitioneze Cardul Cadou constand in unul dintre profilele indicate expres la punctul 2.4 de mai sus, pretul promotional din coloana „Pret promotional vanzare globala (in cadrul Campaniei)” fiind aplicabil exclusiv prin raportare la profil (si nu la analize individuale).

2.7 Oricare dintre analizele cuprinse in oricare dintre profilele indicate la punctul 2.4 pot fi efectuate in mod individual de catre oricare dintre Participanti (Clienti si/sau Viitoare Paciente), pretul aplicabil fiind cel prevazut in coloana „Pret individual analize incluse in profil”.

2.8. Mecanismul de achizitie al Cardurilor Cadou in cadrul prezentei Campanii este urmatorul:

 • Clientul trebuie sa selecteze unul dintre profilele de analize predeterminate disponibile in cadrul prezentei Campanii si indicate la art. 2.4 de mai sus de pe pagina de Campanie disponibila pe website-ul Synevo Romania.
 • Clientul trebuie sa completeze, in procesul de plasare a comenzii pentru Cardul Cadou din cadrul Functiei de comanda si plata (i) datele solicitate cu privire la propria sa persoana, in conformitate cu Termenele si conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata, (ii) urmatoarele date cu privire la Viitoarea Pacienta – nume, prenume si adresa de email, si trebuie sa citeasca si sa accepte conditiile prezentei Campanii, astfel cum acestea sunt reflectate in cadrul prezentului Regulament, aspect confirmat prin selectarea bifei corespunzatoare din procesul de plasare a comenzii pentru Cardul Cadou. Pentru evitarea oricarui dubiu, Clientul trebuie sa parcurga toti ceilalti pasi si sa furnizeze toate datele solicitate in procesul de plasare a comenzii pentru Cardul Cadou, in conformitate cu dispozitiile Termenelor din conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata.
 • Pretul pe care Clientul il va achita pentru achizitia Cardului Cadou, in cadrul prezentei Campanii si in conditiile prevazute de prezentul Regulament, este reprezentat de pretul profilului de analize medicale selectat de catre Client in procesul de plasare a comenzii prin intermediul Functiei de comanda si plata, indicat in coloana „Pret promotional vanzare globala (in cadrul Campaniei)” din tabelul de la art. 2.4 de mai sus.
 • Clientul poate comanda si plati Carduri Cadou in cadrul prezentei Campanii exclusiv in Perioada de desfasurare a Campaniei, respectiv in perioada 01.03.2023 – 30.04.2023, prin utilizarea Functiei de comanda si plata si cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament si a Termenelor si conditiilor de utilizare a Functiei de comanda si plata.
 • Ca urmare a plasarii cu succes a comenzii pentru Cardul Cadou de catre Client, acesta va primi un email de confirmare a comenzii, in conformitate cu dispozitiile Termenelor din conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata, in care vor fi indicate si (i) informatii cu privire la Cardul Cadou (identificat printr-un cod unic), inclusiv termenul de valabilitate al acestuia, (ii) numele si prenumele precum si adresa de email a Viitoarei Paciente, astfel cum acestea au fost indicate de catre Client in procesul de plasare a comenzii pentru Cardul Cadou, (iii) profilul de analize medicale ce face obiectul Cardului Cadou precum si denumirea analizelor medicale componente ale profilului  precum si (iv) un link catre Regulamentul prezentei Campanii, astfel cum acesta este publicat pe website-ul Organizatorului.
 • Ca urmare a plasarii cu succes a comenzii pentru Cardul Cadou de catre Client, Viitoarea Pacienta va primi pe adresa de email indicata de catre Client in procesul de plasare a comenzii pentru Cardul Cadou un email cu privire la Cardul Cadou care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: (i) numele si prenumele Viitoarei Paciente, (ii) Cardul Cadou (identificat printr-un cod unic), (iii) profilul de analize medicale ce face obiectul Cardului Cadou precum si denumirea analizelor medicale componente ale profilului, (iv) termenul de valabilitate al Cardului Cadou (i.e. perioada de timp in care Viitoarea Pacienta se poate prezenta intr-un centru de recoltare Synevo Romania pentru a efectua analizele medicale componente ale profilului ce fac obiectul Cardului Cadou), (v) numele si prenumele Clientului precum si (vi) un link catre Regulamentul prezentei Campanii, astfel cum acesta este publicat pe website-ul Organizatorului.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE VALABILITATE A CARDURILOR CADOU

 3.1 Prin derogare de la Termenele si conditiile de utilzare a Functiei de comanda si plata (i.e. Termenul de executare a Contractului, astfel cum acesta este definit la art. I.4 si art. III.1 din Termenele si conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata), prin acest Regulament se stabilește o perioadă fixă de valabilitatea a Cardurilor Cadou de 6 luni de la momentul transmiterii catre Client si Viitoarea Pacienta a emailurilor de confirmare a achizitiei Cardului Cadou. Perioada de valabilitate a Cardului Cadou reprezinta perioada de timp in care Viitoarea Pacienta se poate prezenta intr-un centru de recoltare Synevo Romania pentru a efectua analizele medicale componente ale profilului ce face obiectul Cardului Cadou, astfel cum acestea sunt indicate in emailul de confirmare primit cu privire la Cardul Cadou.

3.2. Neutilizarea Cardului Cadou în termenul de valabilitate stabilit la art. 3.1 va determina pierderea dreptului Viitoarei Paciente de a efectua profilul de analize medicale aferent unui Card Cadou, ca urmare a neacceptării stipulației pentru altul, Clientul având posibilitatea de a solicita restituirea sumei achitate pentru achiziționarea lui, in termenele si conform dispozitiilor sectiunii III din Termenele si conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata. Pentru evitarea oricarui dubiu, Viitoarea Pacienta declara ca intelege faptul ca restituirea sumei achitate de catre Client pentru achizitia Cardului Cadou poate fi solicitata numai de catre Client, in conditiile prevazute de Termenele si conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata si de prezentul Regulament, si ca Organizatorul poate restitui aceasta suma exclusiv Clientului.

3.3. In cazul intervenirii suspendarii / intreruperii / incetarii Campaniei, Cardurile Cadou achizitionate inainte de data suspendarii / intreruperii / incetarii Campaniei, isi pastreaza valabilitatea, conform art. 3.1 de mai sus.

SECTIUNEA 4. CONDIȚII DE UTILIZARE

 4.1 În conformitate cu art. 1284 din Codul civil, Clientul poate achiziționa în numele său Carduri Cadou, însă în beneficiul unui terț, reprezentat de Viitoarea Pacienta, iar prin efectul stipulației pentru altul, Viitoarea Pacienta va dobandi dreptul de a cere direct Synevo Romania executarea prestației reprezentand profilul de analize medicale predeterminate (astfel cum acesta este indicat in emailul de confirmare a achizitiei Cardului Cadou), in schimbul contravalorii sumei achitate de catre Client pentru Cardul Cadou.

3.2 Viitoarea Pacienta va fi informata de catre Organizator cu privire la achizitia de catre Client a unui Card Cadou adresat Viitoarei Paciente printr-un email transmis de Organizator pe adresa de email indicata de catre Client in procesul de plasare a comenzii pentru Cardul Cadou care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: (i) numele si prenumele Viitoarei Paciente, (ii) numarul Cardului Cadou (identificat printr-un cod unic), (iii) profilul de analize medicale ce face obiectul Cardului Cadou precum si denumirea analizelor medicale componente ale profilului, (iv) termenul de valabilitate al Cardului Cadou (i.e. perioada de timp in care Viitoarea Pacienta se poate prezenta intr-un centru de recoltare Synevo Romania pentru a efectua analizele medicale componente ale profilului ce fac obiectul Cardului Cadou), (v) numele si prenumele Clientului precum si (vi) un link catre Regulamentul prezentei Campanii, astfel cum acesta este publicat pe website-ul Organizatorului.

4.3. Viitoarea Pacienta poate efectua analizele medicale componente ale pachetului de servicii medicale predeterminate ce face obiectul Cardului Cadou primit de la Client in oricare dintre centrele de recoltare Synevo Romania.  Lista centrelor de recoltare poate fi consultată online, la adresa https://www.synevo.ro/locatii/.

4.4 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Viitoarea Pacienta:

 • sa fi receptionat de la Organizator emailul de confirmare a primirii unui Card Cadou adresat Viitoarei Paciente;
 • să fie majora;
 • sa consulte website-ul Organizatorului in vederea identificarii, prin raportare la fiecare analiza componenta a profilului ce face obiectul Cardului Cadou, a tuturor conditiilor necesare pentru a beneficia de acestea (incluzand dar fara a se limita la centrul de recoltare in care se poate efectua recoltarea, conditiile medicale, particularitatile de recoltare, necesitatea sau nu a unei trimiteri de la medic, informatiile care trebuie furnizate pentru a putea beneficia de profil/serviciu etc.);
 • sa se prezinte, in termenul mentionat la art. 3.1, in unul dintre centrele de recoltare Synevo Romania, in conditiile aplicabile solicitarii serviciilor medicale, conform reglementarilor legale specifice, si să solicite efectuarea in integralitatea a profilului de analize medicale ce face obiectul Cardului Cadou, o singură dată;
 • să prezinte emailul de confirmare a primirii Cardului Cadou în recepțiile Synevo Romania la momentul solicitarii efectuarii analizelor medicale componente ale profilului ce face obiectul Cardului Cadou;
 • să facă dovada legăturii cu Clientul prin verificarea codului unic a Cardului Cadou indicat in emailul de confirmare a primirii Cardului Cadou.

4.5. Clientul are dreptul de a retrage Cardul Cadou (revocarea stipulatiei in favoarea Viitoarei Paciente, in intelesul art. 1286 – 1287 Cod civil) si de a mentiona numele unui alt beneficiar (Viitoare Pacienta) in interiorul termenului de valabilitate prevazut la art. 3.1 din acest Regulament, doar in cazul in care Viitoarea Pacienta nu a efectuat analizele medicale componente ale profilului ce face obiectul Cardului Cadou, numai cu acordul Synevo Romania si cu comunicarea in scris la adresa de email [email protected] a informatiilor necesare conform dispozitiilor prezentului Regulament. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceasta situatie, Synevo Romania nu se obliga fata de Client sa isi dea acordul la retragerea Cardului Cadou si mentionarea unui alt beneficiar (Viitoare Pacienta) al Cardului Cadou. Retragerea Cardului Cadou in favoarea Viitoarei Paciente intiale produce efecte de la momentul comunicarii in scris catre Client a acordului Synevo Romania pentru retragerea Cardului Cadou in favoarea Viitoarei Paciente initiale si mentionarea unui alt beneficiar. Ca efect al retragerii de catre Client a Cardului Cadou si desemnarea unui alt beneficiar, Viitoarea Pacienta initiala nu va mai putea efectua analizele medicale componente ale profilului de analize ce face obiectul Cardului Cadou, iar noul beneficiar (i.e. noua Viitoare Pacienta) va avea dreptul sa efectueze analizele medicale componente ale profilului de analize ce face obiectul Cardului Cadou in perioada ramasa din perioada de valabilitate initiala de 6 luni.Clientul are obligatia de a informa Viitoarea Pacienta initiala cu privire la retragerea Cardului Cadou si consecintele acestei retrageri. Organizatorul va informa noua Viitoare Pacienta (i.e. noul beneficiar) cu privire la Cardul Cadou, informare care va cuprinde cel putin elementele indicate la art. 2.8 lit. f de mai sus, inclusiv perioada de valabilitate ramasa din perioada initiala de 6 luni.

4.6 Clientul are dreptul de a retrage Cardul Cadou (revocarea stipulatiei in favoarea Viitoarei Paciente, in intelesul art. 1286 – 1287 Cod civil) fara a mentiona numele unui alt beneficiar doar in cazul in care Viitoarea Pacienta nu a efectuat analizele medicale componente ale profilului ce face obiectul Cardului Cadou si numai in conditiile si cu respectarea procedurii si termenelor reglementate de sectiunea IV din Termenele si conditiile de utilizare a Functiei de comanda si plata – Dreptul utilizatorului de a se retrage din Contract. Retragerea Cardului Cadou in favoarea Viitoarei Paciente in aceste conditii nu necesita acordul Organizatorului si produce efecte de la momentul comunicarii in scris de catre Client catre Synevo Romania a declaratiei neechivoce cu privire la exercitarea dreptului de retragere. Ca efect al retragerii de catre Client a Cardului Cadou exprimat de catre Client prin comunicarea declaratiei neechivoce cu privire la exercitarea dreptului de retragere, Viitoarea Pacienta nu va mai putea efectua analizele medicale componente ale profilului de analize ce face obiectul Cardului Cadou. Clientul are obligatia de a informa Viitoarea Pacienta cu privire la retragerea Cardului Cadou si consecintele acestei retrageri.Clientul nu va avea acces la informatii confidentiale privind Viitoarea Pacienta (cu exceptia acelor informatii indicate de catre Client cu privire la Viitoarea Pacienta in procesul de plasare a comenzii pentru Cardul Cadou, precum nume si prenume, adresa de email si lista analizelor medicale componente a profilului ce face obiectul Cardului Cadou), iar Viitoarea Pacienta nu va avea acces la informatii confidentiale privind Clientul (cu exceptia numelui si prenumelui Clientului, indicat in emailul de confirmare a primirii Cardului Cadou, transmis de catre Organizator Viitoarei Paciente).

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 5.1 Synevo Romania, in calitate de operator de date, urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul privind protectia datelor”).

In desfasurarea prezentei Campanii, Synevo Romania prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

 • datele cu caracter personal necesare pentru verificarea eligibilitatii Clientului care face achiziția cardului cadou, in conditiile prevazute de prezentul Regulament, așa cum sunt menționate la Secțiunea 5. Pentru aceasta se vor prelucra numele și prenumele Clientului, adresa de email numele si prenumele Viitorului Pacient, adresa de email.
 • datele cu caracter personal ale Viitorului Pacient, respectiv datele necesare în vederea prestarii serviciilor medicale ulterioare achitate cu Cardul Cadou nu se supun prelucrarii efectuate prin prezentul Regulament. Pentru a intelege cum va sunt prelucrate datele cu caracter personal in prestarea serviciilor solicitate, va rugam sa consultati nota de informare aferenta, existenta pe formularul de furnizare date primit in receptia Synevo Romania, cat si online, Politica de Confidentialitate Synevo Romania, la adresa https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/.

5.3. Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre Synevo Romania, exclusiv in scopurile mai jos mentionate, sunteti dumneavoastra, în calitate de Client in Campania organizata de Synevo Romania, precum si datele ce apartin Viitorului Pacient. Datele cu caracter personal ce apartin Viitorului Pacient sunt obtinute exclusiv de la dumneavoastra in calitate de Client. Totodata dvs. aveti obligatia de a informa in prealabil Viitorul Client in legatura cu divulgarea datelor cu caracter personal ce ii apartin, respectiv numele, prenumele, adresa de email catre Synevo Romania. In calitate de Client sunteti singurul responsabil pentru informarea prealabila a persoanei vizate in legatura cu divulgarea datelor cu caracter personal catre Synevo.

5.4. Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri si temeiuri:

 • in vederea executarii contractului incheiat cu Synevo Romania prin acceptarea regulilor de desfasurare a Campaniei ca urmare a achiziției Cardului Cadou, proiect organizat de Synevo Romania, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru aceasta actiune;
 • in vederea interesului legitim al Synevo Romania de a prelucra datele Viitorului Pacient, in vederea transmiterii catre acesta a Cardului Cadou;
 • obligatie legala, cum ar fi cele in domeniul financiar-contabil si fiscal, precum si de arhivare (dupa caz). Synevo Romania are obligatia sa dovedeasca, la cerere,  autoritatilor competente, conditiile in care prezentul Proiect s-a desfasurat, inclusiv prin prezentarea Regulamentului, cat si a documentelor ce au stat la baza prestarii serviciilor efectuate in baza cardurilor cadou.

5.5 Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi autoritatile publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet, auditori externi (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

5.6 Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Synevo Romania si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul Regulament. In masura in care este necesar sa comunicam datele cu caracter personal catre terti, altii decat cei mentionati in prezentul document, va vom informa in prealabil.

5.7. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor mentionate, Synevo Romania va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfasurare a Campaniei), precum si pe durata prevazuta de lege (obligatii legale), dupa caz.

In cazul prelucrarilor intemeiate pe existenta contractului incheiat intre Synevo Romania si persoana vizata, datele vor fi prelucrate pe durata necesara pentru executarea contractului.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevazuta de lege (cum ar fi in domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).

Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Synevo Romania pe durata de timp prevazuta in procedurile interne Synevo Romania si/ sau vor fi distruse.

5.8. Drepturi

In relatia cu Synevo Romania beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricaror drepturi anterior amintite, are loc cu indeplinirea conditiilor stabilite de Regulamentul privind protectia datelor pentru fiecare drept in parte.

5.9 Cum va puteti exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului cu Protectia Datelor al Synevo Romania, la adresa de e-mail: [email protected] sau cu o cerere la urmatoarea adresa: Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucuresti.

Prin participarea dumneavoastra la Campanie, declarati ca ati citit si ati inteles continutul Notei de informare de mai sus privind modul in care va vor fi prelucrate datele cu caracter personal si drepturile de care beneficiati potrivit legii.

SECTIUNEA 6. LIMITAREA RASPUNDERII

 6.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta aceasta Campanie.

6.2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru neluarea la cunoștință de către Participanti a modificărilor aduse Regulamentului, atâta timp cât aceste modificari sunt comunicate in modalitatile prevazute de prezentul Regulament.

6.3 Organizatorul nu va fi responsabil pentru neindeplinirea de catre Client a obligatiei de informare a Viitoarei Paciente (atat cea initiala, cat si cea nou desemnata) cu privire la retragerea Cardului Cadou si desemnarea unui nou beneficiar pentru Cardul Cadou, conform dispozitiilor art. 4.5.

6.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru neindeplinirea de catre Client a obligatiei de informare a Viitoarei Paciente cu privire la retragerea Cardului Cadou, conform dispozitiilor art. 4.6.

6.5. Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale Viitoarei Paciente sau ale Clientului.

6.6. In cazul in care Organizatorul deruleaza in acelasi timp campanii promotionale distincte in cadrul cărora se acorda reduceri pentru acelasi tip de profile de analize precum cele ce fac obiectul prezentei Campanii, reducerile nu se vor cumula, pretul pe care Clientul il va achita pentru achizitia Cardului Cadou in cadrul prezentei Campanii urmand sa fie reprezentat de pretul profilului de analize medicale selectat de catre Client in procesul de plasare a comenzii prin intermediul Functiei de comanda si plata, indicat in coloana „Pret promotional vanzare globala (in cadrul Campaniei)” din tabelul de la art. 2.4 de mai sus.

SECTIUNEA 7. LITIGII. RECLAMAȚII

 7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti (Clienti si Viitoare Paciente) cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.

7.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicata la art. 1.1 din Regulament sau prin e-mail la adresa [email protected].

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
  Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

  În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.