Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări
Coșul meu

Termeni și condiții de participare la eveniment și Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document are ca obiect (i) termenii și condițiile de participare la evenimentul virtualNoi strategii de preventie pentru pacientul cu risc cardiovascular: de la teorie, la practica medicala” organizat de Synevo Romania S.R.L. („Synevo Romania”) și (ii) nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor participante de către Synevo Romania, cu sediul social în București, Sectorul 2, Bulevardul Pache Protopopescu nr. 81, Camera 3, Etaj 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/20319/1994, având cod unic de înregistrare RO6479639 și se aplică datelor colectate prin intermediul oricăror mijloace online și/ sau offline folosite pentru evenimente.

1. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EVENIMENTUL MEDICAL VIRTUAL SYNEVO Noi strategii de preventie pentru pacientul cu risc cardiovascular: de la teorie, la practica medicala”

Termenii și condițiile din prezenta secțiune se referă la condițiile de participare la evenimentul medical virtual organizat de Synevo Romania „Noi strategii de preventie pentru pacientul cu risc cardiovascular: de la teorie, la practica medicala”

Evenimentul este adresat și dedicat exclusiv medicilor specialiști în Cardiologie. Diabet Zaharat, Nutriție si Boli Metabolice si Medicina de Familie, locurile disponibile nefiind limitate la un număr de participanți. Înscrierea la eveniment nu este condiționată de plata niciunei taxe de participare.

Evenimentul virtual va avea loc pe 28 februarie 2024, la ora 17.00. Acesta are ca obiectiv reunirea specialiştilor implicaţi în Cardiologie,. Diabet Zaharat, Nutriție si Boli Metabolice si Medicina de Familie pentru a dezbate rolul lor în această iniţiativă, în special în ceea ce priveşte aplicarea unor măsuri preventive eficiente în practica clinică curentă.

Informații legate de modalitățile de înscriere și condițiile de participare la acest eveniment veți regăsi în cele de mai jos. În cazul în care aveți orice întrebări sau nelămuriri cu privire la evenimentul virtual, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail [email protected].

Cum se face înscrierea la evenimentul virtual?

Înscrierea la evenimentul virtual Synevo

Noi strategii de preventie pentru pacientul cu risc cardiovascular: de la teorie, la practica medicala” se va face online:

În vederea înscrierii la eveniment este necesară:

 • completarea de către dumneavoastra a datelor cu caracter personal cuprinse în formularul in inscriere (nume și prenume, adresa de e-mail, specialitatea, unitatea medicală, apartenența la industria medicală si sursa din care ati aflat de eveniment);
 • acceptarea acestor termeni și condiții de participare la eveniment prin bifarea casuței corespunzătoare din formularul de înscriere;
 • luarea la cunoștință a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinsă în prezentul document prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de înscriere.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere vă manifestați în mod expres și neechivoc acordul pentru înregistrarea la evenimentul virtual organizat de Synevo Romania „Noi strategii de preventie pentru pacientul cu risc cardiovascular: de la teorie, la practica medicala” și pentru participarea la acesta în conformitate cu cele menționate în acești Termeni și condiții și în nota de informare de mai jos și declarați că datele completate sunt corecte, complete și actuale.

Ca urmare a înscrierii la eveniment, veți primi un e-mail de confirmare în care veți găsi link-ul de acces necesar pentru participarea la evenimentul virtual organizat de Synevo Romania „Noi strategii de preventie pentru pacientul cu risc cardiovascular: de la teorie, la practica medicala”.

Cum se desfășoară evenimentul?

Atât anterior, pe durata evenimentului, cât și ulterior veți primi notificări și informări legate de acesta, prin e-mail, potrivit informațiilor din nota de informare de mai jos. Cu toate acestea, atunci când veţi dori să nu mai primiţi informări/ notificări, prin orice mijloace, în legătura cu desfășurarea evenimentului, vă puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe” din finalul mesajului primit pe e-mail. Comunicările efectuate înainte și în timpul desfășurării evenimentului virtual se fac în vederea desfășurării în condiții optime și pentru atingerea obiectivului acestuia. Ulterior încheierii evenimentului, veți primi un e-mail de mulțumire pentru participare, însoțit de informațiile care au stat la baza desfășurării evenimentului virtual, precum și de o solicitare de a vă exprima gradul de satisfacție față de evenimentul virtual organizat de Synevo Romania. Exprimarea gradului de satisfacție nu este obligatorie și se va face fără solicitarea de alte date cu caracter personal.

Este foarte puţin probabil ca detaliile evenimentului virtual sau anularea acestuia să intervină după publicarea acestuia, însă orice modificare a detaliilor legate de eveniment vor fi anunţate prin orice mijloace de comunicare, în principal pe site-ul www.synevo.ro si e-mail.

În măsura în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și condițiile de participare la eveniment, respectiv cu prelucrările efectuate în desfășurarea acestuia, astfel cum se menționează mai jos în Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, avem rugămintea să nu participați la eveniment.

Synevo Romania își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile de participare la eveniment, informându-vă în principal pe site-ul www.synevo.ro, dar și pe e-mail cu privire la Termenii și condițiile de participare la evenimentul virtual, astfel cum acestea vor fi modificate, după caz.

Dat fiind faptul că evenimentul este organizat în integralitate online (virtual), participanții se vor asigura că dețin echipamente/ dispozitive de calcul și conexiune la internet care să permită participarea acestora la evenimentul virtual (inițiere și desfășurare), astfel cum acesta va fi derulat. Astfel, este în sarcina fiecărui participant să se asigure că nu vor exista probleme legate de echipamentele/ dispozitivele pe care înțeleg să le utilizeze în vederea participării la evenimentul virtual sau probleme legate de conxiunea la internet. Totodată, participanții se vor asigura că locul din care vor participa la evenimentul virtual este de natură să permită participarea la evenimentul virtual în condiții optime.

Astfel, participanții se vor asigura că au instalat echipamentele/ dispozitivele de calcul și le-au configurat astfel încât acestea să funcționeaze corespunzător, folosind un navigator web (browser) compatibil; au o conexiune la internet stabilă și de mare viteză care permite traficul de conținut video și audio. În cazul în care decideți să utilizați o conexiune mobilă la internet (rețea celulară), este necesară o conexiune stabilă la rețea și de mare viteză (4G) care funcționează fără întreruperi, urmând a vă asigura de viteza de transfer și de capabilitățile/ limitele accesului la internet puse la dispoziție de furnizorul dumneavoastră de servicii.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice minime (existența unor echipamente/ dispozitive de calcul și conexiune la internet), Synevo Romania nu poate garanta participarea dumneavoastră la eveniment și nu va fi ținută responsabilă de imposibilitatea participării la eventimentul virtual și/ sau de calitatea transmisiei pe durata acestuia.

Evenimentul online se va înregistra, pentru transmiterea acestuia către participanții la eveniment.

2. NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Synevo Romania, în calitate de operator de date, urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “RGPD”).

Ce date cu caracter personal prelucrează Synevo Romania?

Synevo Romania poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de înregistrare (respectiv, numele și prenumele, adresă de e-mail, specialitate medicală, unitatea medicală, apartenența la industria medicală si sursa din care ati aflat de eveniment);
 • datele  în vederea participării la evenimentul virtual: adresa IP, ora accesării, browserul de pe care ați accesat, adresa de e-mail, după caz și
 • date cu caracter personal obținute în cadrul evenimentelor, respectiv voce, obţinută în timpul intervențiilor dumneavoastră pe perioada desfășurării evenimentului virtual (în care dumneavoastră sunteți identificat/ă în mod specific),
 • date cu caracter personal colectate în vederea asigurării securității datelor: adresa IP, precum și orice alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod direct, indiferent de suportul pe care acestea sunt stocate sau prin intermediul căruia sunt furnizate (incluzând, dar fără a se limita la aplicații folosite de Synevo Romania pentru organizarea și/ sau desfășurarea evenimentelor).

Datele prelucrate vor fi strict cele necesare atingerii scopului  pentru care sunt prelucrate, astfel cum este descris în prezentul document și în Termenii și condițiile de participare la eveniment.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către Synevo Romania, exclusiv în scopurile mai jos menţionate, sunteţi dumneavoastră, în calitate de participanţi la evenimentele organizate de sau cu implicarea Synevo Romania.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri şi temeiuri:

 • în vederea executării contractului încheiat cu Synevo Romania ca urmare a înscrierii și/ sau înregistrării la evenimentele organizate de sau cu implicarea Synevo Romania, prin acceptarea regulilor de participare și desfășurare a evenimentului pentru scopuri precum:
 • transmiterea de informări/ notificări în legătură cu înscrierea și/ sau înregistrarea la eveniment;
 • transmiterea de informări/ notificări în legătură cu desfășurarea evenimentelor (anterior, pe parcursul și ulterior evenimentului), inclusiv cu privire la quiz-uri organizate în cadrul evenimentului;
 • transmiterea ulterioară a informațiilor pe marginea cărora s-a desfășurat evenimentul;
 • transmiterea ulterioară a înregistrării evenimentului pentru vizionarea acestuia de către persoanele interesate;
 • solicitarea de feedback cu privire la eveniment;
 • în vederea accesării portalului web pentru participarea la eveniment;
 • în baza interesului legitim al Synevo Romania de a asigura promovarea evenimentelor organizate de sau cu implicarea Synevo Romania la care dumneavoastră v-ați înscris și/ sau participați precum și pentru realizarea de statistici/ rapoarte interne etc. cu privire la evenimente;
 • obligație legală, cum ar fi cele în domeniul financiar-contabil și fiscal, asigurării securității datelor cu caracter personal, precum și de arhivare (după caz).

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Date cu caracter personal, inclusiv vocea, colectata în contextul participării dumneavoastră la evenimente, vor putea fi dezvăluite de Synevo Romania către alte societăți din grupul din care face parte Synevo Romania, partenerii contractuali din domeniu, cum ar fi: agenții de organizare evenimente, deținătorii portalului web prin intermediul căreia se desfășoară evenimentul virtual și alți colaboratori implicați în derularea unor asemenea evenimente, precum și publicului prin intermediul website-ului Synevo Romania, rețelelor de socializare și alte canale precum LinkedIn, YouTube, blog-uri, autorități publice, notari publici, avocați sau alţi consultanţi ai Synevo Romania. Comunicarea cu participanții la eveniment se va efectua și prin intermediul e-mail-urilor transmise către aceștia. În transmiterea e-mail-urilor, Synevo Romania va utiliza platforma de transmitere a mesajelor electronice aparținând Salesforce Marketing Cloud. În măsura în care doriți să înțelegeți mai bine prelucrările de date efectuate prin intermediul platformei Salesforce Marketing Cloud, vă rugăm să accesați Politica de Confidențialitate a acesteia.

Destinatarii datelor pot fi de asemenea și autoritățile publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/ sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Synevo Romania şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor mentionaţi în prezentul document. În măsura în care este necesar ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise și către alte entități care nu sunt menționate în prezenta notă de informare, vă vom anunța în prealabil.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal?

În vederea realizării scopului menţionat, Synevo Romania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfăşurarea activităţilor, evenimentului virtual), precum și pe durata prevăzută de lege, după caz.

În cazul prelucrărilor întemeiate pe existența contractului încheiat între Synevo Romania și persoana vizată, datele vor fi prelucrate pe durata necesară pentru executarea contractului. Cu toate acestea, atunci când veţi dori să nu mai primiţi informări/ notificări, prin orice mijloace, în legatură cu desfășurarea evenimentului virtual (anterior, pe parcursul evenimentului și ulterior desfășurării evenimentului), inclusiv cu privire la quiz-uri organizate în cadrul evenimentului, vă puteţi dezabona prin accesarea link-ului de dezabonare care va fi inclus in comunicarile despre eveniment, primite pe e-mail.

Pentru prelucrarea datelor întemeiate pe interesul legitim al Synevo Romania, datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/ convenţional, veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiilor în care Synevo Romania poate justifica un interes legitim în continuarea prelucrării respective, cu respectarea dispozițiilor legale). De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevăzută de lege (cum ar fi în domeniul financiar-contabil, securitatea datelor, fiscal sau de arhivare).

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Synevo Romania pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Synevo Romania şi/ sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În relaţia cu Synevo Romania beneficiaţi, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În plus, în cazul prelucrărilor de date întemeiate pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul acordat anterior, oricând. Retragerea consimţământului va produce efecte pentru viitor, fără a afecta însă legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii.

Cum vă puteţi exercita drepturile dumneavoastră? Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: [email protected] sau cu o cerere la următoarea adresă: Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
  Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

  În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.