Cumpără online analizele medicale necesare, utilizează codul ONLINE10 și beneficiază de 10% reducere la coșul de cumpărături.
Synevo
Programări
Coșul meu

Termeni și condiții de participare la eveniment Synevo Days și Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document are ca obiect (i) termenii și condițiile de participare la EVENIMENTUL MEDICAL SYNEVO DAYS 2023 “Ever evolving” și (ii) notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor participante de către Synevo Romania S.R.L. („Synevo Romania”), cu sediul social în București, Sectorul 2, Bulevardul Pache Protopopescu nr. 81, Camera 3, Etaj 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/20319/1994, având cod unic de înregistrare 6479639, și se aplică datelor colectate prin intermediul oricăror mijloace online și/ sau offline folosite pentru evenimente.

1. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EVENIMENTUL MEDICAL SYNEVO DAYS 2023 “Ever evolving”

Termenii și condițiile din prezenta secțiune se referă la condițiile de participare la EVENIMENTUL MEDICAL SYNEVO DAYS 2023 “Ever evolving” organizat de către Synevo Romania.

Evenimentul este adresat și dedicat exclusiv medicilor, locurile disponibile fiind limitate. Înscrierea la eveniment nu este condiționată de plata niciunei taxe de participare.

Evenimentul se află la a XXIII-a ediţie si va avea loc în perioada 02 – 03 noiembrie 2023  la Hotel InterContinental Athénée Palace, București, Strada Episcopiei 1-3, sector 1. Acesta are ca obiectiv reunirea specialiştilor implicaţi în managementul tratamentelor de obstetrică ginecologie, oncologie, gastroenterologie, endocrinologie, neurologie și pediatrie, pentru a discuta și deschide noi perspective în cercetarea și practica din domeniul sănătății, prin utilizarea metodelor de ultimă generație în diagnosticul de laborator.

Informații legate de modalitățile de înscriere și condițiile de participare la acest eveniment veți regăsi în cele de mai jos. În cazul în care aveți orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail [email protected].

Cum se face înscrierea la eveniment

Înscrierea la evenimentul medical Synevo Days 2023 se face online: (i) prin accesarea link-ului de pe invitația primită prin orice mijloace de la Synevo Romania, respectiv  https://www.synevo.ro/evenimente/synevo-days-2023/ (ii) pe site-ul www.synevo.ro, accesând link-ul https://www.synevo.ro/evenimente/synevo-days-2023/ (iii) direct pe platforma MyConnector, accesând link-ul https://myconnector.ro/synevo-days-2023/1563/tickets

Înscrierea la eveniment se va face pentru fiecare zi a evenimentului, cu optarea în cadrul formularului de înscriere a sesiunii/lor la care doriți să participați.

În vederea înscrierii la eveniment este necesară: (i) completarea de către dumneavoastră a tuturor datelor dumneavoastră cu caracter personal cuprinse în formular (nume și prenume, specialitatea, grad profesional/didactic, codul unic de identificare a participantului – CUIM, cod parafă, adresa de e-mail, numărul de telefon și localitatea), (ii) acceptarea prezentelor termene și condiții de participare la eveniment prin bifarea casuței corespunzătoare din formularul de înscriere și (iii) luarea la cunoștință a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cuprinsă în prezentul document prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de înscriere.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere vă manifestați în mod expres și neechivoc acordul pentru înregistrarea la evenimentul medical Synevo Days 2023 și declarați că datele completate sunt corecte și complete.

Ca urmare a înscrierii la eveniment, veți primi un e-mail/ sms de confirmare în care veți găsi codul de acces necesar pentru înregistrarea la Synevo Days 2023 precum și un link din care vă puteți descărca aplicația pusă la dispoziție de către Synevo Romania pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în cadrul evenimentului. Accesul în aplicație se va face folosind ca user adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat la eveniment și o parolă pe care o alegeți dumneavoastră accesând butonul “Forgot Password”.

Pentru înregistrarea la eveniment, veți prezenta în ziua evenimentului codul de acces primit conform celor sus-menționate pentru a primi un ecuson cu datele dumneavoastră (nume, prenume, specialitate) și un cod de bare care va putea fi scanat la intrarea sau ieșirea din sălile de conferință, numai cu acordul dumneavoastră, pentru derularea în condiții optime a evenimentului. Codul de bare și codul de acces sunt nominale și nu sunt transmisibile.

Cum se desfășoară evenimentul

Atât anterior cât și pe durata evenimentului veți primi notificări și informări legate de acesta, prin e-mail, sms sau prin intermediul aplicației de participant, potrivit informațiilor din nota de informare de mai jos. De asemenea, în cadrul evenimentului se vor desfăşura concursuri cu premii la faţa locului. Cu toate acestea, atunci când veţi dori să nu mai primiţi informări/ notificări, prin orice mijloace, în legătura cu desfășurarea evenimentului, inclusiv cu privire la concursuri organizate în cadrul evenimentului, vă puteţi dezabona prin bifarea căsuței corespunzătoare din contul de participant creat pe platforma MyConnector, pusă la dispozitie de Synevo pentru organizarea și desfășurarea evenimentului ca urmare a înscrierii la eveniment.

Este foarte puţin probabil ca detaliile evenimentului sau anularea acestuia să intervină după publicarea acestuia, însă orice modificare a detaliilor legate de eveniment vor fi anunţate prin orice mijloace de comunicare, în principal pe site-ul www.synevo.ro. Asiguraţi-vă că ajungeţi în timp util la eveniment astfel încât să intraţi în locaţie înainte de ora de începere comunicată.

2. NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Synevo Romania, în calitate de operator de date, urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “RGPD”).

Ce date cu caracter personal prelucrează Synevo Romania?

Synevo Romania poate prelucra următoarele date cu caracter personal: (i) datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de înregistrare (respectiv, numele și prenumele, localitatea, număr de telefon, adresă de e-mail, specialitate medicală, grad profesional/didactic, cod parafă, codul unic de identificare a participantului – CUIM), (ii) datele cu caracter personal generate ca urmare a înscrierii și/ sau înregistrării la evenimente pentru identificarea dumneavoastră ca participant, respectiv numerele unice atribuite fiecărui participant (e.g. cod de acces si cod de bare) și (iii) date cu caracter personal obținute în cadrul evenimentelor, respectiv imagine, voce obţinute prin înregistrările video şi/ sau prin fotografiile realizate în cadrul evenimentului (în care dumneavoastră nu sunteți identificat/ă în mod specific), precum și orice alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod direct, indiferent de suportul pe care acestea sunt stocate sau prin intermediul căruia sunt furnizate (incluzând, dar fără a se limita la aplicații folosite de Synevo Romania pentru organizarea și/sau desfășurarea evenimentelor).

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către Synevo Romania, exclusiv în scopurile mai jos menţionate, sunteţi dumneavoastră, în calitate de participanţi la evenimentele organizate de sau cu implicarea Synevo Romania.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri şi temeiuri:

 • în vederea executării contractului încheiat cu Synevo Romania ca urmare a înscrierii și/ sau înregistrării la evenimentele organizate de sau cu implicarea Synevo Romania, prin acceptarea regulilor de participare și desfășurare a evenimentului pentru scopuri precum:
 • transmiterea de informări/ notificări prin orice mijloace în legătură cu înscrierea și/ sau înregistrarea la evenimente;
 • transmiterea de informări/ notificări prin orice mijloace în legătură cu desfășurarea evenimentelor (anterior și pe parcursul evenimentelor), inclusiv cu privire la concursuri organizate în cadrul evenimentelor;
 • solicitarea de feedback cu privire la evenimente;
 • respectarea conditiilor de acreditare a evenimentului cu puncte EMC;
 • asigurarea participării la evenimentul organizat strict a profesioniștilor, fiind un eveniment dedicat acestora;
 • în baza interesului legitim al Synevo Romania de a asigura promovarea evenimentelor organizate de sau cu implicarea Synevo Romania la care dumneavoastră v-ați înscris și/sau participați precum și pentru realizarea de statistici/ rapoarte interne etc. cu privire la evenimente;
 • obligație legală, cum ar fi cele în domeniul financiar-contabil și fiscal, precum și de arhivare (după caz).

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Materialele foto, respectiv video realizate în cadrul evenimentului (în care dumneavoastră nu sunteți identificat/ă în mod specific), precum și alte date cu caracter personal colectate în contextul participării dumneavoastră la evenimente vor putea fi dezvăluite de Synevo Romania către alte societăți din grupul din care face parte Synevo Romania, partenerii contractuali din domeniu, cum ar fi: agenții de organizare evenimente, fotografi și alți colaboratori implicați în derularea unor asemenea evenimente, precum și publicului prin intermediul website-ului Synevo Romania, rețelelor de socializare și alte canale precum LinkedIn, YouTube, blog-uri, autorități publice, notari publici, avocați sau alţi consultanţi ai Synevo Romania.

Destinatarii datelor pot fi de asemenea și autoritățile publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/ sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Synevo Romania şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor mentionaţi în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Synevo Romania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfăşurarea activităţilor, evenimentului/ evenimentelor), precum și pe durata prevăzută de lege, după caz.

În cazul prelucrărilor întemeiate pe existența contractului încheiat între Synevo Romania și persoana vizată, datele vor fi prelucrate pe durata necesară pentru executarea contractului. Cu toate acestea, atunci când veţi dori să nu mai primiţi informări/ notificări, prin orice mijloace, în legatură cu desfășurarea evenimentelor (anterior și pe parcursul evenimentelor), inclusiv cu privire la concursuri organizate în cadrul evenimentelor, vă puteţi dezabona prin bifarea căsuței corespunzătoare din contul de participant creat pe platformele puse la dispoziție de Synevo pentru organizarea și desfășurarea evenimentului ca urmare a înscrierii la eveniment.

Pentru prelucrarea datelor întemeiată pe interesul legitim al Synevo Romania, datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/ convenţional, veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiilor în care Synevo Romania poate justifica un interes legitim în continuarea prelucrării respective, cu respectarea dispozițiilor legale). De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevăzută de lege (cum ar fi în domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Synevo Romania pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Synevo Romania şi/ sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În relaţia cu Synevo Romania beneficiaţi, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cum vă puteţi exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: [email protected] sau cu o cerere la următoarea adresă: Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucureşti.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile
Vezi coșul
×
Cumpărate frecvent împreună
  Cumpără online analizele adăugate în coșul tău, Utilizează codul ONLINE10 și beneficiezi de 10% reducere.

  În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.