facebook instagram

Informaţii pentru asiguraţii CAS

Informaţii utile

CONDIŢII PRIVIND PROGRAMĂRILE ŞI RECOLTĂRILE ANALIZELOR C.A.S.* DIN BUCUREŞTI ŞI ILFOV

* CASMB – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, C.A.S. Ilfov – Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov și C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. – Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

PROGRAMĂRI
RECOLTĂRI
Când se fac?
 • În ultimele 3 zile lucrătoare din luna în curs, dacă plafoanele sunt deja alocate. În caz contrar, programările se efectuează după comunicarea plafoanelor alocate de fiecare dintre casele de asigurări menţionate.
 • În primele zile din luna următoare, conform programării stabilite anterior și după programul de recoltare al fiecărui centru din București și Ilfov (detalii accesând https://www.synevo.ro/laboratoare/ sau la 021 9666).
 • Recoltările se fac de la ora deschiderii centrului și până la ora 14.00.
 • Recoltările C.A.S. nu se efectuează sâmbăta, duminica sau în sărbătorile
  legale!
 • Probele de urină și materii fecale vor fi predate în ziua recoltării. În caz contrar, aceste analize nu vor putea fi efectuate ulterior.
Unde se fac?
În oricare centru Synevo din București și din Ilfov, excepție făcând Centrul Unirii.
Ce documente sunt necesare?
 • În ultimele 3 zile lucrătoare din luna în curs, dacă plafoanele sunt deja alocate. În caz contrar, programările se efectuează după comunicarea plafoanelor alocate de fiecare dintre casele de asigurări menţionate.
 • Bilet de trimitere C.A.S. de la medic
 • Carte de identitate/Carte de identitate adult și certificat de naștere copil (pentru recoltări în cazul copiilor)
 • Card de sănătate
 • Programările și recoltările se vor face în limita bugetului alocat de C.A.S.M.B. , C.A.S. Ilfov și CASAOPSNAJ.
 • După efectuarea programărilor, Synevo România oferă posibilitatea asiguraților caselor mai sus menționate să solicite înscrierea pe o listă de așteptare, aceștia putând fi contactați telefonic pentru o programare în cazul redistribuirii plafonului rămas disponibil (de exemplu, prin neprezentarea la recoltare a unora dintre pacienții programați sau în cazul suplimentării plafoanelor de către C.A.S.). Lista de așteptare este valabilă numai în luna pentru care s-a solicitat programarea.

*Procedura poate suferi modificări, de aceea vă recomandăm să consultați secțiunea “Noutăți” din site-ul www.synevo.ro.


PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
vă rugăm să vă adresaţi telefonic la următoarele numere de telefon:

bottom-shadowtel-icon

Bucureşti – 021 9666;

Nu se recoltează în baza biletelor gratuite în centrele din Unirii. În centrele Synevo NU se fac recoltări CAS în zilele de sâmbătă şi duminică.

Chiajna (Ilfov) – 021 407 07 00

Cluj Napoca – 0264 430 451

Craiova – 0251 530 040

Constanţa – 0241 615 785

Medigidia – 0241 821 796

Iaşi – 0232 219 971

Câmpulung Moldovenesc – 0230 314 867

Rădăuţi – 0230 564 883

Suceava – 0230 511 261

Satu Mare – 0261 744 010

Timişoara – 0256 200 039

Braşov – 0268 424 072

Galaţi – 0236 445 417

Sibiu – 0269 243 361

INVESTIGAŢIILE DE LABORATOR
ce pot fi solicitate laboratoarelor Synevo
la recomandarea medicilor de familie şi specialişti:

bottom-shadowobs-icon

 • Hematologie
  Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)14,01 lei
  Numărătoare reticulocite5,62 lei
  Examen citologic al frotiului sanguin *3)18,62 lei
  VSH *1)2,63 lei
  Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)7,54 lei
  Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)7,88 lei
  Anticorpi specifici anti Rh la gravidă7,54 lei
  Timp Quick şi INR *1) (International Normalised Ratio)14,68 lei
  APTT12,30 lei
  Fibrinogenemie *1)13,68 lei
 • Biochimie – serică şi urinară
  Proteine totale serice *1)7,04 lei
  Electroforeza proteinelor serice *1)15,20 lei
  Feritină serică *1)40,00 lei
  Uree serică *1)5,86 lei
  Acid uric seric *1)5,86 lei
  Creatinină serică *1), **)5,92 lei
  Bilirubină totală *1)5,86 lei
  Bilirubină directă *1)5,86 lei
  Glicemie *1)5,74 lei
  Colesterol seric total *1)5,74 lei
  HDL colesterol *1)8,19 lei
  LDL colesterol *1)7,69 lei
  Trigliceride serice *1)7,04 lei
  TGP *1)5,86 lei
  TGO *1)5,83 lei
  Creatinkinaza CK10,00 lei
  Gama GT7,99 lei
  Fosfatază alcalină *1)7,79 lei
  Sodiu seric *1)10,00 lei
  Potasiu seric *1)11,00 lei
  Calciu seric total *1)5,37 lei
  Calciu ionic seric *1)7,88 lei
  Magneziemie *1)5,37 lei
  Sideremie *1)7,10 lei
  Fosfor (fosfat seric) *9)13 lei
  Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)9,34 lei
  Dozare proteine urinare *1)5,37 lei
  Microalbuminuria (albumină urinară) *8)22,00 lei
  Dozare glucoză urinară *1)5,37 lei
  Creatinină urinară *8)8,00 lei
 • Imunologie
  TSH *1)20,50 lei
  FT4 *1)20,83 lei
  Parathormonul seric (PTH)43,00 lei
  Hormonul foliculinostimulant FSH23,82 lei
  Hormonul luteinizant (LH)23,82 lei
  Cortizol27,87 lei
  Testosteron30,10 lei
  Estradiol23,82 lei
  Progesteron25,31 lei
  Prolactină25,31 lei
  Anti-HAV IgM *2)40,98 lei
  Ag HBs (screening) *1)31,15 lei
  Anticorpi Anti HCV *1)64,90 lei
  Testare HIV la gravidă *1)33,29 lei
  ASLO *1)11,48 lei
  VDRL *1) sau RPR *1)5,49 lei
  Confirmare TPHA *4)12,29 lei
  Antigen Helicobacter Pylori *1)40,00 lei
  Complement seric C310,84 lei
  Complement seric C410,84 lei
  IgG seric14,77 lei
  IgA, seric14,77 lei
  IgM seric15,10 lei
  IgE seric14,29 lei
  Proteina C reactivă *1)10,67 lei
  Factor rheumatoid9,34 lei
  ATPO39,00 lei
  PSA23,07 lei
  free PSA *6)23,61 lei
 • Exudat faringian
  Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29 lei
  Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29 lei
 • Examen urină
  Urocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
 • Examene materii fecale
  Coprocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
  Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare
  fungică *1)
  15,29 lei
  Examen coproparazitologic *1)12,46 lei
  Depistare hemoragii oculte *1)25,00 lei
 • Examene din secreţii vaginale
  Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29 lei
  Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29 lei
 • Examene din secreţii uretrale
  Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29 lei
  Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29 lei
 • Examene din secreţii otice
  Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29 lei
  Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29 lei
 • Examene din secreţii nazale
  Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29 lei
  Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29 lei
 • Examene din secreţii conjunctivale
  Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
  identificare bacteriană *1)
  15,29 lei
  Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29 lei
 • Examene din colecţie purulentă
  Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29 lei
  Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică15,29 lei
 • Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
  Antibiogramă *5)12,23 lei
  Antifungigramă *5)14,55 lei
 • Examinări histopatologice şi citologice
  Următoarele servicii sunt efectuate numai în contract cu CJAS Argeş, Bacău, Constanţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Galaţi, Neamţ, Prahova, Vâlcea, Vrancea.
  Examen histopatologic procedură completă HE*(1-3 blocuri) *7)130 lei
  Examen histopatologic procedură completă HE*(4-6 blocuri) *7)250 lei
  Examen histopatologic procedură completă HE* şi coloraţii speciale (1-3 blocuri) *7)160 lei
  Examen histopatologic procedură completă HE* şi coloraţii speciale (4-6 blocuri) *7)280 lei
  Teste imunohistochimice *)200 lei/ set
  Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1-3 blocuri)100 lei
  Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolaou *1)40 lei
  Citodiagnostic lichid de puncţie80 lei

NOTA

1

*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA

2
Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA

3
Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
Termeni şi condiţii. | Politica de confidentialitate. | Politică privind fișierele cookies.