Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Senzorul de sanatate

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica Quizz
< inapoi la lista

Index imunoglobulinic (index IgG)

Pret 225.00 lei

SKU: CH167 Durata 10 zile
* estimare valabilă doar pentru centrele din București
LCR + sânge venos

Informaţii generale – Index imunoglobulinic (index IgG)

Compoziţia relativă a proteinelor din lichidul cefalorahidian (LCR) este aproape similară cu cea din ser, cu excepţia unei concentraţii mai mari de prealbumină şi a a unui nivel mai scăzut de imunoglobuline în LCR-ul normal.

Pe de altă parte conţinutul proteic total al LCR este mult mai scăzut faţă de cel al serului (reprezintă <0.5% din concentraţia de proteine serice totale). Peste 80% din proteinele care se găsesc în LCR-ul normal provin din ser (albumina, IgG, alfa1-antitripsina, hemopexina, alfa1-glicoproteină acidă şi transferina), restul fiind produse local în sistemul nervos central3.

Pentru diagnosticul diferenţial al diverselor afecţiuni neurologice este esenţial să se cunoască dacă proteinele din LCR sunt transudate din ser sau sunt sintetizate local. In acest scop sunt determinate simultan în LCR şi ser albumina şi imunoglobulina G (IgG), iar pentru interpretarea rezultatelor obţinute sunt utilizate anumite rapoarte, indici şi diagrame.

Permeabilitatea barierei hemato-encefalice poate fi evaluată prin cuantificarea raportului dintre concentraţia albuminei în LCR şi cea din ser. Astfel indicele albuminic se calculează după următoarea formulă:

                                                    Albumina în LCR (mg/L)

Indicele albuminic Qalb   = ———————————

                                                    Albumina în ser (g/L)

O valoare a indicelui mai mică decât 9 este asociată cu o barieră hemato-encefalică integră. Valorile cuprinse între 9 şi 14 indică o afectare uşoară, cele între 14 şi 30 o afectare moderată, iar cele peste 30 o afectare severă a barierei-hemato-encefalice. Indicele este uşor crescut la copiii < 6 luni datorită imaturităţii barierei hemato-encefalice şi creşte treptat după vârsta de 40 ani.

In mod normal concentraţia de IgG în LCR reprezintă 3-5% din cantitatea totală de proteine, dar în scleroza multiplă se apropie de cea din plasmă (15-18%). Creşterea sintezei intratecale de IgG se reflectă într-o creştere a raportului dintre concentraţia IgG în LCR şi cea în ser:

                 IgG în LCR (mg/L)

QIgG   = ————————–   (normal: < 3)

                  IgG în ser (g/L)

Pentru a elimina influenţa imunoglobulinelor derivate din plasmă care sunt transudate în LCR se calculează indicele IgG prin raportarea QIgG la indicele albuminic5:

                          QIgG

Index IgG    = ———— 

                         QAlb

Valorile indexului IgG sunt crescute la 80-90% dintre pacienţii cu scleroză multiplă însă modificarea nu este caracteristică acestei boli, fiind întâlnită şi în alte afecţiuni inflamatorii SNC: polineuropatie, neurosifilis etc4.

Pentru o diferenţiere mai clară a răspunsului imun umoral, Felgenhauer şi Reiber au dezvoltat o diagramă în care pe abscisă sunt reprezentate valorile QAlb, iar pe ordonată valorile QIgG. Valorile situate dedesubtul unei linii definite indică transferul pasiv prin bariera hemato-encefalică, iar cele plasate deasupra liniei sinteza locală de imunoglobuline (vezi figura).

 Interpretare diagramă Reiber:

    1. Zona valorilor de referinţă.
    2. Perturbarea barierei hemato-encefalice fără sinteza IgG locală.
    3. Perturbarea barierei hemato-encefalice asociată cu sinteza IgG locală.
    4. Sinteza IgG locală fără perturbarea barierei hemato-encefalice.
    5. In această zonă datele nu prezintă semnificaţie clinică (ex: eroare de recoltare)3.

clip_image002

 x    = valori de referinţă ≤ 15 ani

xx   = valori de referinţă 15 – 40 ani

xxx = valori de referinţă 41- 60 ani.

Calcularea indexului imunoglobulinic poate fi aplicată şi pentru imunoglobulinele M şi A cu introducerea în final a rezultatelor în diagrama Reiber. O parte din pacienţii cu scleroză multiplă prezintă secreţie intratecală crescută de IgM şi IgA5.

Recomandări pentru determinarea indexului imunoglobulinic – detectarea sintezei intratecale de imunoglobuline, cu utilitate în diagnosticul sclerozei multiple (împreună cu determinarea benzilor oligoclonale în LCR)4.

Pregătire pacient – se aduce la cunostinţă pacientului procedura de recoltare3.

Specimen recoltat – se recoltează obligatoriu 2 probe: 1) lichid cefalorahidian şi 2) sânge venos3.

Prelucrare  necesară după recoltare – 2) se separă serul prin centrifugare3.

Volum minim probă – 1) 2 mL; 2) 1mL3.

Cauze de respingere a probei – 2) ser hemolizat; plasmă în loc de ser3.

Stabilitate probă 7 zile la  2-80C atât pentru ser cât şi pentru LCR3.

Metoda nefelometrică3.

Valori de referinţă şi interpretarea rezultatelor

Pe buletinul final de rezultate sunt comunicaţi următorii parametri:

Denumire parametru

Valori de referinţă

Albumină în LCR

100-350 mg/L

Albumină în ser

36.6-51 g/L

Indice albuminic QAlb

< 9

IgG în LCR

<40 mg/L

IgG în ser

7-16 g/L

IgG în LCR/IgG în ser (QIgG)

< 3

IgM în LCR

< 1 mg/L

IgM în ser

0.4-2.3 g/L

IgM în LCR/IgM în ser (QIgM)

IgA în LCR

< 0.9 mg/L

IgA în ser

0.7-7 g/L

IgA în LCR/IgA în ser (QIgA)

Index IgG

< 0.7 

Buletinul va conţine şi interpretarea rezultatelor conform diagramei Reiber (se va comunica zona în care se încadrează valorile respective)1;2;3.

In mod obişnuit scleroza multiplă nu se asociază cu o creştere a albuminei în LCR2. Această modificare se înregistrează în afecţiunile însoţite de perturbarea barierei hemato-encefalice:

– leziuni ale plexului coroid;
– procese tumorale localizate în SNC;
– meningita bacteriană;
– sindrom Guillain-Barré;
– infecţii severe: febra tifoidă, tularemie, difterie, septicemie1.

Indicele IgG indică sinteza IgG la nivelul SNC. Este anormal la 90% dintre pacienţii cu scleroză multiplă, dar şi în alte afecţiuni neurologice. Nu se corelează cu durata, gradul de activitate sau evoluţia sclerozei multiple2.

Limite şi interferenţe

O puncţie lombara traumatică sau o mielografie recentă invalideaza testul2;3. Rezultatele indicelului IgG se corelează de obicei cu testul pentru benzi oligoclonale. In absenţa benzilor oligoclonale valorile crescute ale indexului IgG nu prezintă semnificaţie clinică.

Sensibilitatea testului de detectare a benzilor oligoclonale pentru scleroza multiplă prin utilizarea metodei de focalizare izoelectrică este mai mare decât a indicelui IgG4.

 

Bibliografie

1. Frances Fischbach. Cerebrospinal Fluid Studies. In A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 8 ed. 2009, 333-335.
2. Jacques Wallach. Afecţiuni ale sistemului nervos. În Interpretarea testelor de diagnostic. Editura Stiinţelor Medicale, România, 7 Ed., 2001, 399.
3. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate. 2010. Ref Type: Catalog.
4. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Immunoglobulin IgG Index. www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication.
5. Richard A. McPetersen, Matthew R. Pincus. Cerebrospinal, Synovial and Serous Body Fluids. In Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods- Sauders Elsevier 21-Ed 2007- 432.
< inapoi la lista

Pret 225.00 lei