Teste de laborator

Pachete de analize medicale

Planșa anatomică

Senzorul de sanatate

Teste de la A la Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Teste Laborator
Product categories
Pachete analize Plansa anatomica Quizz
< inapoi la lista

Testarea prenatală neinvazivă pentru aneuploidii fetale (NIFTY)

Denumire alternativa: NIFTY

Pret 2850.00 lei

SKU: BM195 Durata 15 zile
* estimare valabilă doar pentru centrele din București
Sânge venos

Testarea prenatală neinvazivă pentru aneuploidii fetale (NIFTY) se efectuează conform următoarelor specificații/ condiții:

  • Centrele de recoltare și laboratoarele din București și zonele limitrofe: recoltarea se efectuează de luni până joi, în timpul programului de recoltare;
  • Centrele de recoltare și laboratoarele din țară:  recoltarea se efectuează de luni până miercuri, în timpul programului de recoltare.

Sinonim: ADN fetal liber în sângele matern

NIFTY – Informații generale

Testarea prenatală neinvazivă NIFTY utilizează ADN-ul fetal liber din plasma femeilor gravide pentru screening-ul aneuploidiilor fetale ce implică cromozomii 13, 18, 21, X și Y. NIFTY oferă, de asemenea, opțiunea pentru testarea trisomiilor 9, 16 și 22, a sindromului Van der Woude, a sindroamelor de deleții Prader-Willi/Angelman, Jacobsen și DiGeorge (22q11.2).

ADN-ul fetal liber circulant ce reprezintă aproximativ 3-13% din ADN-ul matern liber total, derivă probabil în mare parte din placentă și dispare în decurs de câteva ore după nașterea fătului1.

Prezența ADN-ului fetal în plasma maternă a fost demonstrată pentru prima dată de către Lo et al. în 1997, utilizând ca model secvențele ADN ale cromozomului Y provenite de la un făt de sex masculin2, fiind ulterior confirmată și de către alți cercetători3;4. Această descoperire a arătat că ADN-ul matern din plasmă reprezintă un amestec himeric de ADN matern și fetal. Înainte de demonstrarea acestui himerism al ADN-ului, probele de plasmă maternă nu reprezentau o sursă pentru analiza moleculară, investigatorii fiiind interesați doar de celulele fetale nucleate din circulația maternă5.

Tentativele inițiale de detectare a aneupoidiiilor fetale utilizând ADN-ul fetal liber circulant au necesitat folosirea unor markeri ADN sau ARN placentari multiplii, ceea ce a făcut ca screening-ul să fie costisitor și laborios. Recent, câteva grupuri de cercetători au validat tehnologia de secvențiere genomică paralelă masivă ce poate cuantifica milioane de fragmente ADN în probe biologice și poate depista cu mare acuratețe trisomiile 13, 18 și 21.

Utilizând probe de sânge arhivate provenite de la paciente cu risc crescut de aneuploidii fetale care au efectuat diagnostic prenatal invaziv, câteva studii de validare desfășurate pe scară largă au demonstrat că rata de detecție a trisomiilor 13, 18 și 21 este > 98%, cu un procent redus de rezultate fals-pozitive. Deși nu există studii prospective bazate pe această tehnologie, se pare că analiza ADN-ului fetal liber circulant constituie cel mai eficient instrument de screening pentru aneuploidii fetale la femeile cu risc crescut1.

Testul NIFTY™ (Non-Invasive Fetal Trisomy Test) a fost dezvoltat de BGI, prima companie care a furnizat diagnostic prenatal neinvaziv și care a acumulat o experiență importantă bazată pe numărul cel mai mare de teste efectuate. Astfel, conform unei statistici din Aprilie 2014, BGI Diagnostics a efectuat 292 248 teste cu o acuratețe de >99%.

Testul examinează sângele periferic matern și utilizează tehnologia de secvențiere de ultimă generație (NGS – Next Generation Sequencing) pentru detectarea, după săptămâna a 10-a** de sarcină, a celor 3 aneupoidii cromozomiale fetale majore: trisomie 21, 18 și 13.

Facultativ, testul oferă și alte opțiuni de testare, care includ: trisomiile 9, 16, 22, identificarea sexului genetic, aneuploidii ale cromozomilor de sex, sindroame de deleții:

UntitledRată de detecție
(sarcină cu un singur făt)
Valabil pentru sarcină gemelară
Trisomii
–          Trisomia 21 (Sindromul Down)
–          Trisomia 18 (Sindromul Edwards)
–          Trisomia 13 (Sindromul Patau)
99.12%*Da
 
+ Opțiuni de testare suplimentară
 
Identificarea sexului genetic
 
98%**Nu
Trisomii
–          Trisomia 9
–          Trisomia 16
–          Trisomia 22
Rată de detecție nevalidată încăNu
Aneuploidii ale cromozomilor de sex
–          Monosomia X (Sindromul Turner)
–          XXY ( Sindromul Klinefelter)
–          XXX
–          XYY
95%**Nu
Sindroame de deleție
–          5p (Sindromul Cri-du-Chat)
–          1p36
–          2q33.1
–          SindromulPrader-Willi/Angelman (15q11.2)
–          Sindromul Jacobsen (11q23)
–          DiGeorge Syndrome II (10p14-p13)
–          16p12
–          Sindromul Van der Woude (1q32.2)
Rată de detecție nevalidată încăNu

Investigația fiind neivazivă este evitat riscul de avort și infecție intrauterină asociat cu testarea prenatală invazivă (prin amniocenteză sau prelevarea de vilozități coriale) iar detectarea aneuploidiilor fetale permite intervenția precoce6.

Validarea clinică a testului NIFTY a avut loc în două faze. În prima fază s-a efectuat un studiu dublu-orb în care au fost analizate 3464 probe cu scopul de a stabili valoarea predictivă a testului NIFTY pentru trisomiile 21, 18 și 13 într-o populație cu risc crescut și de a evalua sensibilitatea și specificitatea acestuia în comparație cu rezultatul cariotipului din lichid amniotic (considerat drept testul „gold-standard”).

Au fost demonstrate o sensibilitate și o specificitate de 100% și respectiv 99.97% pentru trisomiile 21, 18 și 13. În a doua fază Testul NIFTY a fost validat pe scară largă într-un studiu multicentric ce a analizat 11 105 cazuri. Au fost obținute rezultate pozitive în 190 de cazuri, fiind incluse 143 cazuri cu trisomie 21 și 47 de cazuri cu trisomie 18. Nu s-au constatat rezultate fals-negative; au fost raportate 2 rezultate fals-pozitive pentru trisomia 21 și respectiv trisomia 18.

Testul a demonstrat astfel o sensibilitate de 100% și o specificitate de 99.96% pentru detecția trisomiilor 18 și 21, iar concluzia cercetătorilor a fost că introducerea acestui test screening în practica medicală curentă ar putea evita aproximativ 98% dintre procedurile de diagnostic prenatal invaziv7.

Recomandări pentru efectuarea testului NIFTY

 • vârsta maternă avansată (>35 ani);
 • semne ecografice sugestive pentru anomalii cromozomiale fetale;
 • identificarea unui risc crescut de anomalii cromozomiale la naștere în urma screening-ului de prim trimestru, trimestru II sau integrat;
 • prezența la unul dintre părinți a unei translocații robertsoniene echilibrate care predispune la aneupoidii fetale;
 • paciente care au contraindicație pentru metodele invazive de diagnostic prenatal: placenta previa, iminență de avort sau infectii HBV/HIV;
 • paciente supuse ferilizării in vitro sau care au suferit anterior avort habitual;
 • testul reprezintă o opțiune pentru orice gravidă a cărei vârstă gestaționlă este cuprinsă între 10** și 24 săptămâni de sarcină și care dorește să efectueze un test neivaziv pentru depistarea aneupoidiilor fetale1;6.

Pregătire pacientă:

Se recomandă ca medicul trimițător să efectueze o consiliere corespunzătoare pretestare.

Pacienta trebuie să prezinte o ecografie care să facă dovada vârstei gestaționale.

Testul poate fi efectuat între săptămâna a 10-a** și săptămâna a 24-a de sarcină. Se recomandă ca medicul trimițător să furnizeze informații ecografice detaliate care estimează săptămânile de sarcină, în special pentru sarcina incipientă. De asemenea, se recomandă consult genetic înainte și după efectuarea testului NIFTY dacă sarcina este > 18 săptămâni6;8

Înaintea recoltării probei pacientele vor completa obligatoriu 3 formulare: de cerere, de consimțământ și de asigurare (ce includ informații despre utilitatea testării neinvazive prenatale, precum și limitele acesteia).

În vederea recoltării probei nu este necesară o pregătire specială. Datorită particularităților sistemului de recoltare aceasta se va efectua însă numai la sediile Synevo.

Zilele de recoltare sunt: luni – miercuri: 7.00-14.00 si joi: 7.00 – 10.00 pentru centrele din București și luni – miercuri pentru centrele din țară, pe baza de programare la sediul fiecarui laborator.

Specimen recoltat – sânge venos8.

Recipient de recoltare – vacutainer Streck-Cell-Free BCT8.

Prelucrare necesară după recoltare – pentru a asigura optima omogenizare a sângelui efectuați 10 mișcări ușoare de inversiune a tubului8.

Volum probă – minim 10 mL8.

Stabilitate probă  în vederea asigurării stabilității probei până la sosirea în laboratorul unde se efectueaza testarea, proba va fi menținută la temperaturi de 6 – 24°C, în cutia originală.

Dacă proba se recoltează la centrele din țară aceasta trebuie să ajungă în 24h la Laboratorul Central8.

Metode – secvențiere de ultimă generație (NGS) și analiză bioinformatică8.

Interpretarea rezultatelor

Prin acest test se evaluează trisomiile 13, 18, 21, dar este, de asemenea, posibil să se raporteze și alte aneuploidii cromozomiale sau sindroame de microdeleție (5p, 1p36, 2q33.1). Rata de detecție a acestor anomalii este apropiată, dar nu egală cu 100%.
Un rezultat „risc înalt” (pozitiv) indică faptul că exista o mare probabilitate (>99.9%) ca fătul să prezinte o trisomie a cromozomilor 21, 18, 13. Deoarece NIFTY nu este un test diagnostic, un rezultat pozitiv trebuie confirmat prin examen citogenetic (cariotip) din lichid amniotic sau vilozități coriale.
Deși rata de detecție este foarte mare un rezultat „risc scăzut” (negativ) nu poate exclude total posibilitatea unei trisomii fetale6;8.
În ceea ce privește detecția aneuploidiilor cromozomilor sexuali sensibilitatea testului este de 75% pentru sindromul Turner (XO) și apropiată de 100% pentru anomaliile XXY sau XYY9.
Testul este capabil să identifice informații despre sexul fătului cu o acuratețe de 98%. Trebuie menționat însă că testul nu poate depista maladii sex-linkate6;8.

 

Limite și interferente

Datele menționate mai sus cu privire la sensibilitate și specificitate se bazează pe studii efectuate la femei însărcinate cu făt unic, iar datele clinice similare pentru sarcini gemelare sunt limitate.
Pe baza studiilor raportate până în prezent, performanța de testare NIFTY în sarcini gemelare este probabil similară cu cea a sarcinilor unice. Dacă rezultatul este „risc înalt”, se sugerează că cel puțin unul dintre fetușii gemeni are un risc crescut și este nevoie de investigare suplimentară a ambilor fetuși. Dacă rezultatul este „risc scăzut”, există o probabilitate de 99% ca ambii fetuși să prezinte risc scăzut pentru trisomiile 21, 18, și 13, deoarece se presupune că ambii fetuși într-o sarcină gemelară, au o contribuție egală la suma totală de ADN fetal din plasma maternă.
În cazul în care gravidei i s-au efectuat transfuzii cu sânge, transplant sau terapie cu celule stem, există posibilitatea obținerii unui rezultat fals din cauza ADN-ului exogen.

Deoarece NIFTY detectează doar anomalii cromozomiale numerice nu pot fi evidențiate:

 • translocații cromozomiale echilibrateși alte anomalii cromozomiale structurale
 • poliploidii
 • mozaicisme cromozomiale fetale și/sau placentare în procent mic (adică prezența a două linii celulare cu un set diferit de cromozomi, cu o linie celulară slab reprezentată),
 • mutații punctiforme
 • defecte de metilare a ADN-ului6;8.

Descărcați formularul de consimțământ AICI.

*Pagina 3 se completează de către laboratorul Synevo

**10 săptămâni împlinite

Bibliografie

 1. The American College of Obstetricians and Gynecologists. The Society for Maternal-Fetal Medicin. Commitee Opinion: Noninvasive Prenatal Screening for Fetal Aneuploidy. Number 545, December 2012. www.acog.org.
 2. Lo YMD, Corbetta N, Chamberlain PF, Rai V, Sargent IL, Redman CWG, Wainscoat JS. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum. Lancet 1997; 350:485-487
 3. SmidM, Lagona F, de Benassuti L, Ferrari A, Ferrari M, Cremonesi L. Evaluation of different approaches for fetal DNA analysis from maternal plasma and nucleated blood cells. Clin Chem1999;45:1570-1572.
 4. Houfflin-DebargeV, O’Donnell H, Overton T, Bennett PR, Fisk NM. High sensitivity of fetal DNA in plasma compared to serum and nucleated cells using unnested PCR in maternal blood. Fetal Diagn Ther 2000;15:102-107.
 5. Lo YMD. Fetal DNA in Maternal Plasma: Biology and Diagnostic Applications. Clin Chem. 2000 Dec;46(12):1903-6.
 6. NIFTY™. Non-Invasive Fetal Trisomy Test. www.niftytest.com.
 7. Dan S, Wang W, Ren J, Li Y, Hu H, Xu Z, Lau TK, Xie J, Zhao W, Huang H, Xie J, Sun L, Zhang X, Wang W, Liao S, Qiang R, Cao J, Zhang Q, Zhou Y, Zhu H, Zhong M, Guo Y, Lin L, Gao Z, Yao H, Zhang H, Zhao L, Jiang F, Chen F, Jiang H, Li S, Li Y, Wang J, Wang J, Duan T, Su Y, Zhang X. Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors. Prenat Diagn.2012 Dec; 32(13):1225-32.
 8. Laborator Synevo. Referințele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog.
 9. Jiang F, Ren J, Chen F, Zhou Y, Xie J, Dan S, Su Y, Xie J, Yin B, Su W, Zhang H, Wang W, Chai X, Lin L, Guo H, Li Q, Li P, Yuan Y, Pan X, Li Y, Liu L, Chen H, Xuan Z, Chen S, Zhang C, Zhang H, Tian Z, Zhang Z, Jiang H, Zhao L, Zheng W, Li S, Li Y, Wang J, Wang J, Zhang X. Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies. BMC Med Genomics. 2012 Dec 1;5:57.
< inapoi la lista

Pret 2850.00 lei