facebook instagram

Arseniu în sânge

161 Lei
Testul nu este disponibil în Constanța, Iași și Satu Mare.

Informaţii generale

Nici un zăcământ de minereuri metalice nu a fost sau nu este exploatat exclusiv pentru arseniu; de regulă, arseniul se obţine ca subprodus, crescând valoarea economică a diferitelor tipuri de mineralizaţi în care se găseşte.

Compuşii arseniului au numeroase aplicaţii industriale: pesticide, produse farmaceutice, sticlă, ceramică şi metalurgie. Folosit ca element de aliere măreşte duritatea aliajelor. Arseniul este folosit cu mare succes şi în electronică datorită proprietăţilor semiconductoare şi fotoconductoare, similare siliciului şi germaniului. In pirotehnie se foloseşte pentru producerea focurilor albe (cel indian). Trisulfura de arseniu este pigmentul vopselei de ulei numite galben regal. Aceasta se mai foloseşte în tăbăcărie, pentru ignifugarea lemnului2;4.

Arsina (hidrogen arsenios) reprezintă un compus gazos generat în rezervoarele metalice având impurităţi de arsen, care depozitează acizi.

Arseniul este absorbit cu uşurinţă pe cale intestinală şi este excretat în principal prin urină.

Expunerea acută prin ingestia de compuşi arsenicali sau inhalarea de arşină determină simptome gastrointestinale severe (hemoragice), icter, insuficienţă renală şi colaps, cu mare potenţial letal2;4.

Intoxicaţia cronică cu arseniu este dificil de diagnosticat. Pot să apară dureri abdominale, diaree, hiperpigmentare, hiperkeratoza, neuropatii periferice, encefalopatie1;2.

Expunerea cronică prin inhalare, în cazul muncitorilor care lucrează în topitorii, a fost asociată cu un risc crescut de cancer pulmonar2.

Recomandări pentru determinarea arseniului

– arseniul în sânge: monitorizarea expunerii acute sau recente (timp de înjumătăţire redus);

– arseniul în urină: monitorizarea expunerii cronice2;4.

Pregătire pacient – pacientul trebuie să evite consumul oricărui aliment ce conţine fructe de mare 72 ore înaintea recoltării (aceste alimente cresc semnificativ nivelul arseniului urinar).

Specimen recoltat -1) sânge venos; 2) o probă de urină spontană3;4.

Cauze de respingere a probei – specimen coagulat3;4.

Recipient de recoltare 1) vacutainer pentru metale ce conţine EDTA ca anticoagulant; 2) eprubetă pentru urină3;4.

 Cantitatea recoltată – 1) cât permite vacuumul; 2) aproximativ 10 mL3;4.

Prelucrare necesară după recoltare – nu este necesară3.

Stabilitate probă probele de sânge şi urină se menţin la temperatura camerei sau la frigider până în momentul lucrului3;4.

Metode plasma cuplată inductiv cu spectrometrie de masă (ICP/MS)3.

Valori de referinţă:

Arseniul în sânge3:                    Arseniul în urina3:

< 1.2 μg/L.                                       <15 μg/L                                                                

Factor de conversie4: μg/L x 0.0133 = μmol/L; μmol/L x 75.2 = μg/L.                     

 

Bibliografie:

1. Frances Fischbach. Appendix G: Minerals in Human Nutrition. In A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 7 Ed., 2004: 1144-1145.
2. Jill C.Merill, et al. Metals. In Principles and Methods of Toxicology. Taylor & Francis, 4th Edition, 2001, 663- 665.
3. Laborator Synevo. Referinţe specifice tehnologiei de lucru utilizate 2015. Ref Type: Catalog.
4. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Arsenic, Blood and Urine. www.labcorp.com. 2015. Ref Type: Internet Communication.
Termeni şi condiţii. | Politica de confidentialitate. | Politică privind fișierele cookies.