facebook instagram

Calprotectina în materii fecale

175 Lei

Informaţii generale

Pacienţii care prezintă manifestări de tract digestiv inferior (dureri abdominale, modificări ale tranzitului intestinal) necesită adesea investigaţii numeroase pentru diferenţierea unei tulburări funcţionale (sindrom de colon iritabil) de o afecţiune organică (boli inflamatorii intestinale, tumori).

Teoretic, obţinerea unor rezultate negative la reactanţii de fază acută (CRP- proteina C reactivă, VSH) ar trebuie să excludă cu mare probabilitate o afecţiune organică; cu toate acestea studiile efectuate au demonstrat că atât CRP cât şi VSH nu sunt markeri de mare acurateţe pentru diferenţierea sindromului de colon iritabil de bolile digestive organice1. Astfel, Vermeire şi colaboratorii săi au arătat că în colita ulceroasă se înregistrează adesea un răspuns CRP redus sau absent, în condiţiile în care există un proces inflamator activ10.

O explicaţie pentru această constatare ar putea fi legată de faptul că teste precum VSH, CRP, orosomucoid, număr de leucocite şi trombocite, interleukina-6, interleukina-1-beta, factor de necroză tumorală (TNF alfa) care reflectă consecinţele sistemice ale inflamaţiei, sunt nespecifice şi nu măsoară direct inflamaţia intestinală. Pacienţii diagnosticaţi cu boli inflamatorii intestinale pot avea teste de inflamaţie normale şi pe de altă parte, forme silenţioase de boală se pot asocia cu valori crescute9.

Având în vedere observaţiile menţionate s-a încercat o abordare alternativă a acestei probleme şi s-a recurs la evaluarea inflamaţiei intestinale prin analiza în materiile fecale a unor proteine derivate din neutrofile, cum ar fi calprotectina şi lactoferinul.

Calprotectina este o parte componentă importantă a citoplasmei granulocitelor polimorfonucleare (PMN), astfel că până la 60% din proteinele dizolvate în citosolul granulocitelor sunt reprezentate de această proteină non-glicozilată. A fost izolată pentru prima dată din granulocite de către Fagerhol şi denumită proteina L1; mai târziu a fost redenumită calprotectina datorită proprietăţilor sale de legare intracelulară a calciului, probabil  cu rol în protejarea celulei de enzimele catalitice proprii precum şi de cele bacteriene4. De asemenea, ca urmare a legării zincului exercită un efect antibacterian direct prin inactivarea enzimelor vitale microbiene şi inducerea apoptozei. Astfel, calprotectina deţine o funcţie reglatoare în procesul inflamator şi are atât proprietăţi antimicrobiene cât şi antiproliferative. Este eliberată în lumenul intestinal în momentul activării leucocitelor sau ca urmare a degradării acestora8. Utilitatea diagnostică a calprotectinei fecale pentru un spectru larg de afecţiuni intestinale a fost studiată de mai multe grupuri de cercetători cu o concordanţă foarte bună a rezultatelor.

Potrivit unui studiu, la o valoare cut-off de 50 μg/g fecale testul de detectare a calprotectinei în materii fecale are o valoare predictivă pozitivă de 85%, valoare predictivă negativă de 68%, sensibilitate de 100% şi specificitate de 92%. Aceste date sugerează că determinarea calprotectinei fetale poate fi folosită ca un test screening pentru diferenţierea sindromului de colon iritabil de boli organice, deoarece nivelul de calprotectină este rareori normal la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale şi cancer colorectal5.

In ceea ce priveşte monitorizarea pacienţilor cu boli inflamatorii intestinale mai multe studii au documentat importanţa calprotectinei fecale ca marker non-invaziv pentru evalurea activităţii inflamatorii. Astfel, într-un studiu care a inclus copii cu boli inflamatorii intestinale concentraţia calprotectinei în materii fecale s-a corelat semnificativ cu gradul de extindere macroscopică şi severitatea inflamaţiei colonice, iar normalizarea acestui marker a indicat vindecarea completă a mucoasei2.

Un alt studiu a evaluat rolul calprotectinei fecale ca marker predictiv al recăderilor clinice la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale. Deoarece un număr semnificativ de pacienţi aflaţi în remisiune clinică cu valori crescute ale calprotectinei au suferit recăderi în decurs de 1 an s-a considerat că determinarea acestui marker poate fi utilă în identificarea pacienţilor (avand colită ulceroasă sau boala Crohn cu afectare colonică) cu risc crescut de recădere a bolii7.

Recomandări pentru determinarea calprotectinei fecale

  • diferenţierea pacienţilor cu sindrom de colon iritabil de cei cu boli inflamatorii intestinale;
  • triajul pacienţilor cu simptomatologie abdominală care necesită investigaţii invazive;
  • stabilirea gradului de activitate a bolii, stadiului de vindecare a mucoasei şi riscului de recădere la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale;
  • monitorizarea răspunsului la tratament a copiilor cu boli inflamatorii intestinale; la această categorie de pacienţi efectuarea unei proceduri invazive este adesea dificilă, fiind necesară anestezia generală3.

Pregătire pacient – se va evita administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene cu 2 zile înaintea recoltării6.

Specimen recoltat – materii fecale proaspete, emise spontan în orice moment al zilei3.

Recipient de recoltare – recipient de unică folosinţă pentru fecale, bine închis cu capac; este interzisă adăugarea de substanţe conservante6.

Volumul probei – aproximativ 2g6.

 Stabilitate probă7 zile la 2-8°6.

Metodă –  metodă imunoenzimatică cu detecţie fluorimetrică (FEIA)6.

Valori de referinţă – sunt dependente de vârstă şi sex:

<6 săptămâni:             < 900 mg/kg (µg/g) materii fecale

6 săptămâni – 3 luni: < 600 mg/kg (µg/g) materii fecale

3 luni – 1 an:                < 300 mg/kg (µg/g) materii fecale

1 – 2 ani:                       <200 mg/kg (µg/g) materii fecale

2 – 6 ani:                      <100 mg/kg (µg/g) materii fecale

> 6 ani:                        <50 mg/kg (µg/g) materii fecale6.

Limita de detecţie – 15 mg/kg  (µg/g) materii fecale6.

Interpretarea rezultatelor

Un rezultat negativ la pacienţii care întrunesc criteriile Rome pentru sindromul de colon iritabil exclude cu probabilitate foarte mare (>99%) o afecţiune organică.
Calprotectina fecală este o măsură directă a inflamaţiei intestinale şi se corelează cu activitatea bolii la pacienţii cu afecţiuni inflamatorii intestinale. Astfel, calprotectina reprezintă echivalentul pentru intestin al vitezei de sedimentare a hematiilor.
Valori crescute ale calprotectinei fecale pot fi determinate de boli inflamatorii intestinale, infecţii, polipi, procese neoplazice sau legate de administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene.

In tabelul de mai jos se regăseşte o interpretare a rezultatelor în funcţie de valorile obţinute la copiii >6 ani şi adulţi3:

Valoarea calprotectinei fecale (µg/g)Interpretare rezultat

< 50

Rezultatul nu indică prezenţa unei inflamaţii a tractului gastrointestinal.

50-150

Rezultatul indică o  inflamaţie uşoară a tractului gastrointestinal; răspunsul inflamator se poate datora unei infecţii, alergii alimentare sau consumului de antiiflamatoare nesteroidiene.

>150

Rezultatul indică o  inflamaţie semnificativă a tractului gastrointestinal asociată cu boli inflamatorii intestinale, infecţii, consumul de antiiflamatoare nesteroidiene, polipi, adenoame sau cancer colorectal. Sunt necesare investigaţii suplimentare pentru a stabili cauza inflamaţiei.

> 250

In plus faţă de comentariul de mai sus: în cazul pacienţilor cu afecţiuni inflamatorii intestinale acest rezultat indică o perioadă de activitate a bolii asociată cu inflamaţia mucoasei. In cazul pacienţilor cu afecţiuni inflamatorii intestinale în remisiune clinică acest rezultat indică un risc crescut de recădere în decurs de 1 an.

Bibliografie
1. Cabrera-Abreu JC, et al. Performance of Blood Tests in Diagnosis of Imflammatory Bowel Disease in a Specialist Clinic. In Arch Dis Child. Jan 2004; 89(1):69-71.
2. Fagerberg, Ulrika Lorentzon; Lööf, Lars; Lindholm, Johan; Hansson, Lars-Olof; Finkel, Yigael. Fecal Calprotectin:
A Quantitative Marker of Colonic Inflammation in Children With Inflammatory Bowel Disease. In Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition: October 2007 – Volume 45 – Issue 4 – p 414-420.
3. Genova Diagnostics. Gastrointestinal Assessments. Calprotectin in Stool. www.genovadiagnostics.com. Ref Type: Internet Communication.
4. Fagerhol MK, dale I, Anderson I. Release of and Quantitation of a Leukocyte Derived Protein (L1). In Scan J Haemotol, 1980, 24: 393-398.
5. Sherif El Saadany, Wael Farrag Mohamed, Abdullah A. Mohamed & Sahar A.F. Hammoudah. Fecal Calprotectin as a Marker in Differentiating Irritable Bowel Syndrome from Organic Intestinal Disease. Knol beta. Refference Type: Internet Communication.
6. Laborator Synevo. Referinţe specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog.
7. Renata D’Incà et al. Can Calprotectin Predict Relapse Risk in Inflammatory Bowel Disease? In The American Journal of Gastroenterology (2008) 103, 2007–2014.
8. Steinbakk M, et al. Antimicrobial Actions of Calcium Binding Leukocyte L1 Protein, Calprotectin. In Lancet, 1990, 336:763-765.
9. Tibble JA, Bjarnason I. Non-invasive Investigation of Inflammatory Bowel Disease. In World Journal Of Gastroenterology; August 2001 (4): 460-465.
10. Vermeir S, Van Assche G, Rutgeerts P. C-reactive Protein as a Marker for Inflammatory Bowel Disease. In Inflamm Bowel Dis. Sept 2004; 10(5): 661-665.
Termeni şi condiţii. | Politica de confidentialitate. | Politică privind fișierele cookies.