facebook instagram

Microdeleţii braţ scurt cromozom Y (SRY) – cariotip şi testare FISH

871 Lei

Informaţii generale

Setul normal de cromozomi într-o celulă somatică la specia umană conţine 46 de cromozomi, grupaţi în 22 de perechi de autozomi (1-22) şi o pereche care conţine cromozomii sexuali (XX la sexul feminin şi XY la sexul masculin).

Sexualizarea masculină este determinată de cromozomul Y, astfel încât în prezenţa acestuia, indiferent de numărul de cromozomi X, se formează testicule. Efectul dominant al cromozomului Y este determinat de prezenţa unor gene pe braţul scurt al acestuia, într-o zonă numită TDF (testis determining factor)1;2. În 1990 a fost identificată în regiunea TDF gena SRY (sex determining factors on the Y chromosome), situată în apropierea regiunii pseudoautozomale de pe braţul scurt al cromozomului Y, Yp11.23.

Determinarea sexului la specia umană este controlată de prezenţa genei SRY, a cărei expresie este declanşată la 7 săptămâni de gestaţie2.

Gena SRY aflată pe cromozomul Y, conţine un singur exon şi codifică o proteină cu rol de factor de transcripţie (care conţine 204 aminoacizi), membră a familiei de proteine HMG (high mobility group)3;4. Reprezintă “dirijorul” diferenţierii gonadale, acţionând asupra gonadelor embrionare nediferenţiate pe care le transformă în testicule, determinând astfel dezvoltarea embrionului către sexul masculin. SRY transformă medulara progonadei în testicul, controlează secreţia de testosteron de la nivelul celulelor Leydig, reglează expresia AMH (hormon antimüllerian), pe cea a genei DSS (dosage – sensitive sex reversal) implicată în dezvoltarea ovariană, precum şi pe cea a genei SOX9 (SRY – Box9) care dirijează procesul de organizare a cordoanelor testiculare din care se vor forma tubii seminiferi2;3;5.

Condiţii patologice în care sunt implicate modificări ale genei SRY5;6:

1. Sindrom Swyer (disgenezie gonadală completă) – determinat de mutaţii în gena SRY.

Mutaţii în gena SRY au fost identificate la 15-20% dintre pacienţii cu sindrom Swyer. Aceste mutaţii împiedică formarea unei proteine SRY funcţionale astfel încât pacientul se va dezvolta fenotipic ca femeie, deşi formula cromozomială este 46,XY7.

2. Tulburare de dezvoltare sexuală cu formare de testiculi la pacienţii cu formulă cromozomială 46,XX.

Cel mai frecvent, această afecţiune apare datorită unui schimb anormal de material genetic între cromozomii X şi Y (translocaţie). Acest fenomen apare în cursul meiozei paterne. Gena SRY nu va mai fi poziţionată pe braţul scurt al cromozomului Y ci pe unul dintre cromozomii X. Fetusul care are un cromozom X cu gena SRY translocată pe el se va dezvolta fenotipic ca bărbat, chiar dacă nu are cromozomul Y prezent7.

3. Alte afecţiuni determinate de anomalii ale genei SRY

Mutaţiile genei SRY care afectează, dar nu anulează funcţia regiunii TDF, au fost identificate la pacienţii cu tulburări de dezvoltare sexuală, ca de exemplu – disgenezia gonadală parţială. Aceşti pacienţi pot prezenta ambiguitatea organelor genitale externe sau alte anomalii ale sistemului reproducător8.

Recomandări pentru testul de identificare a microdeleţiilor de pe braţul scurt al cromozomului Y

– infertilitate;

– paciente cu sindrom Turner;

– pacienţi cu ambiguitatea organelor sexuale7;8;9.

Specimen recoltat – sânge venos; înaintea de recoltarea probei de sânge pacientul va semna formularul de consimţământ informat10.

Recipient – vacutainer ce conţine heparină sodică ca anticoagulant10.

Cantitate recoltată – 5 ml de sange10.

Cauze de respingere – recoltarea pe alt tip de anticoagulant; probe mai vechi de 72 ore; probe coagulate10.

Metoda de lucru – tehnică clasică de bandare G şi testare FISH pentru gena SRY folosind sonde Cytocelll9;10.

Testul FISH pentru identificarea regiunii SRY

Sonda pentru regiunea SRY este formată din 2 secvenţe nesuprapuse de 30 şi respectiv 50 kba. Aceste secvenţe acoperă întreaga genă SRY şi regiunile ADN care o flanchează. Kit-ul conţine probe de control pentru centromer, cromozomul Y şi pentru regiunea heterocromatică de pe braţul lung al cromozomului Y9;10.

Testul include analiza cromozomială în sânge (cariotip) şi testare FISH pentru gena SRY.

Interpretare rezultate

La bărbaţii normali XY – în celulele analizate se vor observa: 1 semnal roşu (SRY), 1 semnal verde (zona de heterocromatină de pe braţul lung al cromozomului Y) şi 1 semnal albastru (zona centromerică a cromozomului X, control).

Dacă există deleţia genei SRY, în celulele analizate se vor observa 1 semnal verde şi 1 semnal albastru.

La pacienţii cu fenotip masculin, dar formulă cromozomială 46,XX se vor observa 2 semnale albastre şi 1 semnal rosu.

 

 

Bibliografie 

  1. Parker K. L. et al. Gene interactions in gonadal development, Annu. Rev. Physiol. 1999, 61: 417-433.
  2. Merchant-Larios H, Moreno-Mendoza N., Onset of sex differentiation: dialog between genes and cells, Arch Med Res. 2001; 32:553-8.
  3. Beau C, Vivian N, Munsterberg A, Dresser DW, Lovell-Badge R, Guerrier D., In vivo analysis of the regulation of the anti-Müllerian hormone, as a marker of Sertoli cell differentiation during testicular development, reveals a multi-step process, Mol Reprod Dev. 2001; 59:256-64.
  4. Hajkova P, Erhardt S, Lane N, Haaf T, El-Maarri O, Reik W, Walter J, Surani M., Epigenetic reprogramming in mouse primordial germ cells. Mech Dev. 2002; 117:15.
  5. Skakkebaek NE, Rajpert-De Meyts E, Jorgensen N, Carlsen E, Petersen PM, Giwercman A, Andersen AG, Jensen TK, Andersson AM, Muller J. Germ cell cancer and disorders of spermatorganes génitaux externesnesis: an environmental connection?. APMIS. 1998; 106:3-11.
  6. Queipo G, Zenteno JC, Pena R, Nieto K, Radillo A, Dorantes LM, Erana L, Lieberman E, Soderlund D, Jimenez AL, Ramon G, Kofman-Alfaro S. Molecular analysis in true hermaphroditism: demonstration of low-level hidden mosaicism for Y-derived sequences in 46,XX cases. Hum Genet. 2002; 111:278-83.
  7. Communication www.ghr.nlm.nih.gov/condition/swyer-syndrome Ref Type: Internet.
  8. Communication www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1682856 Ref Type: Internet.
  9. Communication www.cytocell.com Ref Type: Internet.
  10. Laborator Synevo. Referinţe specifice tehnologiei de lucru utilizate 2014. Ref Type: Catalog

 

 

Termeni şi condiţii. | Politica de confidentialitate. | Politică privind fișierele cookies.